fbpx Tatiana Penzo Hopp til hovedinnhold

Tatiana Penzo

Spesialist i psykiatrisk sykepleieLovisenberg diakonale sykehus

Innlegg av Tatiana Penzo som spesialist i psykiatrisk sykepleie:

Vi trenger mer kunnskap om migranter

Psykisk helsearbeidere bør tilegne seg økte kunnskaper og forståelse om migranter og minoritetspasienters livssituasjon. Slik kan vi bedre reflektere, utvikle arbeidsmåter, relasjoner og derigjennom bedre forstå enkeltpasienter.

Innlegg av Tatiana Penzo som psykiatrisk sykepleier:

Psykiatri – et nødvendig onde for politiet
Politiet skal ikke være taxisjåfør for psykiatrien. Men ved tvungne legeundersøkelser har politiet en plikt til å bistå når pasienten nekter å samarbeide eller det er fare for vår sikkerhet.
Annonse
Annonse