fbpx Monica Wammen Nortvedt Hopp til hovedinnhold

Monica Wammen Nortvedt

Professor og senterleder

Innlegg av Monica W. Nortvedt som professor og senterleder:

Sykepleier og pasient
Brukermedvirkning i sykepleie

Spørsmålet er ikke om pasienter skal medvirke, det er heller hvilken form en slik medvirkning skal ha og hvordan den skal gjennomføres.

Engasjerer og provoserer
En kliniker som sammen med god forskningsbasert kunnskap bruker sin kliniske erfaring og aktivt innhenter og møter pasients verdier og preferanser, arbeider kunnskapsbasert. Dette støttes av pasienter og klinikere, men provoserer noen akademikere i helsefagene

Innlegg av Monica Wammen Nortvedt som professor og senterleder:

Innlegg av Monica Nortvedt som professor:

Blæredysfunksjon hos personer med multippel sklerose

Studien viser at problemer med blæredysfunksjon, som rammer 70-80 prosent av personene som lider av MS, kan utredes på en enkel måte, og at disse utredningene kan danne grunnlag for behandlingstiltak.

Annonse
Annonse