fbpx Lena Leren Hopp til hovedinnhold

Lena Leren

DoktorgradsstipendiatInstitutt for sykepleie- og helsevitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

Innlegg av Lena Leren som doktorand:

Illustrasjonen viser en bok med grafer som stikker opp, og en klode med et diplom foran
Bakgrunnssmerte ved kroniske legg- og fotsår

Tidligere er det forsket en del på smerter knyttet til sårskift, men kroniske sår kan også medføre såkalte bakgrunnssmerter, som er tema for denne doktorgraden.

Annonse
Annonse