fbpx Kjersti Wendt Hopp til hovedinnhold

Kjersti Wendt

Doktorand

Innlegg av Kjersti Wendt som doktorand:

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".
Nye metoder og organisering innen karkirurgi

En ny doktorgradsavhandling belyser trender innen valg av behandlingsstrategi og problemstillinger relatert til sentralisering av behandlingstilbud for karkirurgi.

Annonse
Annonse