fbpx Kjellaug Klock Myklebust Hopp til hovedinnhold

Kjellaug Klock Myklebust

Doktorand

Innlegg av Kjellaug Klock Myklebust som doktorand:

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".
Sykepleiedokumentasjon i pasientjournaler i psykisk helsevern

En terapeutisk relasjon mellom personal og pasient er beskrevet som selve fundamentet for miljøterapi i psykiatriske avdelingskontekster, men en vet lite om i hvilken grad miljøpersonalet skriftlig rapporterer tilrettelegging av terapeutiske relasjoner.

Innlegg av Kjellaug Klock Myklebust:

Annonse
Annonse