fbpx Jon Texmon Hopp til hovedinnhold

Jon Texmon

SpesialistsykepleierLovisenberg diakonale sykehus

Innlegg av Jon Texmon som spesialistsykepleier:

Vi trenger mer kunnskap om migranter

Psykisk helsearbeidere bør tilegne seg økte kunnskaper og forståelse om migranter og minoritetspasienters livssituasjon. Slik kan vi bedre reflektere, utvikle arbeidsmåter, relasjoner og derigjennom bedre forstå enkeltpasienter.

Annonse
Annonse