fbpx Irene Instenes Hopp til hovedinnhold

Irene Instenes

Spesialsykepleier i geriatri Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssjukehus

Master i sykepleievitenskap

Innlegg av Irene Instenes som spesialsykepleier i geriatri:

Innlegg av Irene Instenes som assisterende avdelingssykepleier og spesialsykepleier: