fbpx Gry Bruland Vråle Hopp til hovedinnhold

Gry Bruland Vråle

Sykepleiefaglig veileder og førstelektor emeritaVID vitenskapelige høgskole, campus Diakonhjemmet

Tidligere nestleder i NSFs faggruppe for veiledere

Innlegg av Gry Bruland Vråle som sykepleiefaglig veileder og førstelektor emerita:

Tre personer sitter ved et bord og snakker sammen.
Er faglig veiledning nyttig for sykepleiere?

Nyere forskning tyder på at veiledning kan styrke sykepleierne i jobben de gjør, og at veiledningen derved også kommer pasientene, de pårørende og arbeidsgiverne til gode.

Innlegg av Gry Bruland Vråle som førstelektor:

Bildet viser folk som sitter i ring og har gruppeterapi.
Ethical reflection and awareness in supervision

Nurses can experience moral stress and feel a sense of shame when they are torn between a patient’s needs and the requirements of the treatment system. Ethical reflection in supervision can help.

Innlegg av Gry Bruland Vråle som psykiatrisk sykepleier og førstelektor:

Annonse
Annonse