fbpx Aslaug W. Berge Hopp til hovedinnhold

Aslaug W. Berge

Sykepleier og kvalitetsrådgiver

Innlegg av Aslaug W. Berge som sykepleier og kvalitetsrådgiver:

Innlegg av Aslaug Wiig Berge som assisterende oversykepleier:

Sykepleiere må være med å påvirke

Alle aktører i sykepleietjenesten må lære å utnytte teknologiens potensial og bidra til at disse baserer seg på god fagkunnskap.

Forventet forløp: en 2. generasjons sykepleieplan
Ved utvikling av et Forventet Forløp tar alle ledd i sykepleiekjeden på seg å framstille sitt faglige tilbud til en pasientkategori og å samkjøre tilbudet ut fra felles forventninger til et sluttresultat for sykehusoppholdet. Ved hjelp av milepæler kan det bli mest mulig kontinuitet og progresjon i tilbudet ved de ulike driftsenheter pasienten møter. En slik beskrivelse angir enighet om hva tilfredsstillende kvalitet for en pasientkategori innebærer.
Annonse
Annonse