fbpx Anders Jacob Hopp til hovedinnhold

Anders Jacob

Psykolog ­Akutteamet Lovisenberg DPS og akutt­psykiatrisk ­avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Innlegg av Anders Jacob som psykolog:

Bilde av belteseng
Bruker mindre tvang

Reduksjon i tvangsbruk og varighet i slike tiltak kan gi et bedre behandlingstilbud.

Jobber for mindre tvang

Et pilotprosjekt på Lovisenberg sykehus tar sikte på å redusere bruken av tvangsmidler.

Innlegg av Anders Jacob som psykologspesialist og psykologfaglig rådgiver:

Annonse
Annonse