fbpx Samleartikkel: Psykisk helse | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Psykisk helse

Sykepleiere er med på å motvirke ensomhet, utenforskap og psykiske belastninger gjennom den jobben de gjør med barn, unge, voksne og eldre i sårbare situasjoner. Les mer om dette her.

Supportgrupper hjelper mot utenforskap og skolemobbing

Mobbede eller ekskluderte skolebarn følte seg sterkere, tryggere og lykkeligere etter å ha deltatt i en supportgruppe.

Egenadministrering av legemidler kan fremme mestring i psykisk helsevern

En gruppe frivillig innlagte pasienter i Tromsø administrerte sine faste legemidler selv. Ordningen kan gi mer makt og myndighet til pasienten.

Helsesykepleiere driver utstrakt psykisk helsearbeid

Stadig flere barn og unge sliter med psykiske helseproblemer. Helsesykepleiere gjør et viktig behandlende arbeid i skolen.

Ny akuttpsykiatrisk behandling ga fornøyde pasienter og redusert selvskading

Sykepleiere på Ullevål sykehus har fått større ansvar i behandlingen av pasienter som sliter med selvmords- og selvskadingsproblematikk. Behandlingen blir kalt «Krisepakke».

Magefølelse er sentralt når selvmordsrisiko skal vurderes

Dagens verktøy for vurdering av selvmordsrisiko er ikke treffsikre nok. Dermed må psykiatriske sykepleiere i stor grad lytte til egen magefølelse.

Tydelig definisjon av «miljøbehandling» skal gi et likere behandlingstilbud

Miljøbehandling er viktig for pasienter i psykisk helsevern. For å redusere uheldig variasjon i behandlingen ønsker Blakstad sykehus å konkretisere hva miljøbehandling er.

God psykosebehandling er å involvere de pårørende

Familien er en verdifull ressurs i behandlingen av psykose og rus hos unge mennesker.

Psykisk helsevern: Åpen dør-policy er mer enn en ulåst dør

Helsepersonell i psykisk helsevern opplever at kommunikasjonen med pasientene blir bedre og mer ærlig med en åpen dør-policy.

Ansatte i helsehus må ha kompetanse i psykisk helsearbeid

Det tverrfaglige prosjektet «Kropp og sjel» førte til at ansatte og studenter i helsehus ble tryggere i møte med pasienter med sammensatte helseutfordringer.

Annonse
Annonse