fbpx Vær stolt, modig og tydelig! Hopp til hovedinnhold

Vær stolt, modig og tydelig!

Et mye brukt «slagord» i Norsk Sykepleierforbund (NSF) er «tydelig, modig, stolt». Det er blant annet brukt i vervekampanjer og profileringsarbeid. Det er på tide å rokere disse ordene. 

Nylig avgått leder i NSF, Eli Gunhild Bye, uttalte til NRK i 2014: «De tre ordene rammer inn hele Norsk Sykepleierforbunds virksomhet. Vi skal være  tydelige og etisk bevisste sykepleiere som er trygt fundert i eget fag. Vi skal være  stolte  av at vårt arbeid positivt kan påvirke utviklingen i helsetjenesten fremover, og sist men ikke minst: Vi skal være  modige nok til å stå trygt på vår egen sykepleiefaglige plattform.» 

Jeg tror tiden er inne til å rokere disse ordene og gi dem utvidet innhold.

Stolt

Vær stolt av at du er sykepleier! Forskning viser at din kompetanse er viktig for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten. Pasienter og pårørende påpeker at sykepleiere har vært viktig for dem i vanskelige livssituasjoner – du gjør en forskjell. Som sykepleier har du en viktig funksjon i å skape kontinuitet i pasientforløpet og koordinere ulike helsetjenestetilbud for pasienten.

En studie vi nylig har gjort, viser til et stort omfang av praktiske ferdigheter som du som sykepleier tar i bruk i din arbeidshverdag. Det stilles karakterkrav for å komme inn på sykepleierutdanningen – men du er ferdigutdannet. Dessuten er din kompetanse etterspurt, det er en mangelvare.

Modig

Dagens og fremtidens helsetjeneste fordrer at du er modig, sykepleier. Pasientene blir sykere og flere, og vi sykepleiere blir færre. Du må våge å tenke nytt og foreslå endringer til pasientens beste. Tjenestene endres, og kravene til kunnskap og kompetanse krever at du stoler på deg selv og på dine evner til å ta i bruk din kompetanse der det trengs.

Vær konstruktivt kritisk. Still spørsmål. Vær nysgjerrig. Og våg å sette foten ned ved uforsvarlig praksis – til tross for «skremmende» mediesaker om negative konsekvenser for varslere. Vær modig før du kapitulerer og slutter! På et tidspunkt må din stemme bli hørt, og når flere gjør det samme, blir det en sterk stemme som MÅ bli hørt.

Tydelig

Hvis du er stolt og modig, sykepleier, så fremmer du dine saker tydelig. Vær tydelig i all kommunikasjon med pasienter, pårørende, annet helsepersonell og ledere og på politisk og samfunnsmessig nivå. Tydelig kommunikasjon er en suksessfaktor i alt samarbeid og en sentral del av helsetjenesten som enten truer eller skaper pasientsikkerhet og kvalitet. 

Om du fokuserer på å være stolt av at du er sykepleier, tror jeg resten kommer av seg selv. Som stolt sykepleier vil du pasientens beste. Da vil du våge å kjempe for det du mener er rett, og formidle det til rette vedkommende for å sikre god kvalitet og rett behandling på rett sted til rett tid: Vær stolt, modig og tydelig!

POPULÆRE ARTIKLER NÅ