fbpx NSFs landsmøte er et bevis på at sykepleiere er tydelige, modige og stolte Hopp til hovedinnhold

NSFs landsmøte er et bevis på at sykepleiere er tydelige, modige og stolte

Landsmøtet i NSF er over. Jeg er utrolig imponert, dypt takknemlig, stolt og ganske sliten etter fem dagers intensiv debattering

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er Norges eneste landsomfattende fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre, helsesøstre og sykepleierstudenter. Landsmøtet, som arrangeres hvert fjerde år, er organisasjonens øverste organ og myndighet.

At landsmøtet er viktig, vises ikke minst gjennom at medier som Sykepleien har vært kontinuerlig til stede og fortløpende publisert viktige vedtak og resultater av valg. I tillegg har hele landsmøtet blitt strømmet på nett slik at alle har hatt anledning til å følge med.

Sykepleiere vet hva de vil

I år var jeg så heldig å være valgt inn som delegat på landsmøtet, det vil si at jeg hadde uttale-, stemme- og beslutningsrett. Det var mitt første landsmøte. Jeg ante ikke hva jeg gikk til. Mange fortalte om lange dager og at man kom hjem utslitt, noe jeg ikke helt trodde på. I etterkant er jeg utrolig imponert – og sliten. For en organisasjon, og for noen medlemmer!

Hele uken opplevde jeg stort engasjement. Sykepleiere er stolte, modige, dyktige og tydelige. De vet hva de vil, og vil kjempe for å nå igjennom med sine meninger og behov. Jeg har også fått innsikt i hva organisasjonen jobber med, og hvordan det gjøres.

Jeg er ikke minst imponert over selve organisasjonen – en gjeng med usedvanlig dyktige personer som ledet oss igjennom møtet fra talerstolen, jobbet i redaksjonsutvalg underveis for å formulere tydelige vedtak og holdt seg innenfor de juridiske rammene man må forholde seg til.

Som delegat har jeg hatt mulighet til å komme med uttalelser om hva som er viktig for meg, min delegasjon og sykepleiere generelt. Jeg har debattert, foreslått nye vedtak, stemt over andres forslag og stemt over hvem som skal representere organisasjonen de neste fire årene.

Nye fylkesinndelinger

Vi har fått en ny toppledelse i NSF. Organisasjonen har fått nytt forbundsstyre og nytt råd for sykepleieetikk. Landsmøtet har vedtatt nye innsatsområder og nytt prinsipprogram og har omorganisert NSF slik at vi heretter fortsatt skal være fylkesgrupper, men nå etter nye fylkesinndelinger.

Det innebærer for min del at vi nå skal være NSF Viken. Min delegasjon jobbet intenst med å beholde dagens struktur – noe vi ikke nådde igjennom med. Vår fylkesleder har hatt vervet i 16 år. Likevel påpeker hun at når landsmøtet gjør et vedtak, er det slik det blir. Jeg er tilfreds med at vi nå får en nestleder.

Vår fylkesleder er kun ett eksempel på de mange rause sykepleierne jeg møtte i landsmøteuken. Vi vil hverandre vel, og vi vil det beste for sykepleierfaget, pasientene og de pårørende.

Sykepleiere er tydelige, modige og stolte – det er landsmøtet et bevis på. Jeg vil med dette anbefale alle medlemmer å stille til valg som delegat i forkant av neste landsmøte i NSF i 2023.

POPULÆRE ARTIKLER NÅ