fbpx Fokuser på løsningene Hopp til hovedinnhold

Fokuser på løsningene

Helsevesenet og politiske beslutninger som berører fellesskapet, skal være forståelig og tilgjengelig for alle.

Altfor lenge har både statsråder og helseforetak sluppet unna i det offentlige rom og debatter med tåkeprat – godt hjulpet av profesjoners fagforeninger, som i ulik takt og grad har interesse i at tåken ikke letter. Vi har ikke alltid vært klokkeklare, vi heller. 

Dermed kan ordførere snakke høyt og lenge om den opplevde fastlegekrisen i kommuner uten å se sammenhengen med sykepleiermangelen og uten å peke på manglende heltidskultur for alle i hele helsevesenet. Alt henger sammen med alt, mer eller mindre.

Manglende fokusering på sykepleiere

Når helseminister Høie ikke har peiling på antall spesialsykepleiere i norske sykehus eller kommuner, vet han heller ikke hvor mange han mangler. Norges lengstsittende helseminister har altså ikke fokusert på dette.

Det er en manglende fokusering som han deler med og har tillatt i alle helseforetak. Riksrevisjonen slår nå også fast at sykepleiere systematisk usynliggjøres på norske sykehus. 

Den største profesjonen blant universitets- og høyskoleansatte i sektoren er altså systematisert vekk som spesialisert profesjon i omtale. Språk er makt, og her har legeforeningen en del av ansvaret. Hvor lenge skal NSF la være å peke på det? Felles utfordringer fordrer felles forståelse.

Fastlegekrise i norske kommuner er ingenting sammenlignet med det som mangler av sykepleiere eller hele stillinger til helsefagarbeidere. Mangler det fastleger, er det idioti å bruke ressursene på å sende dem i flere koordinerende møter med kommune- og spesialisthelsetjenesten i de nye «helsefellesskapene». Der behøver vi mer av limet i norsk helsevesen, som alle politikere peker på: sykepleiere.

Kompetanse redder liv

Rekruttering av fastleger er en del av utfordringsbildet i primærhelsetjenesten. For lenge har for mange med samme bakgrunn bestemt for mye uten å se helheten. Kompetanse må deles.  Kompetente sykepleiere redder liv, som NSFs leder Lill Sverresdatter Larsen skriver i Tidens Krav. Gode og opplyste beslutninger oppnås oftest når tverrfaglighet gjennomføres i praksis.

Skal helseministeren og helseforetak lykkes i å drive et felles helsevesen forsvarlig, må alle samarbeide med fellesskapet som mål. Det skjer først når vi blir ærlige med hverandre.

Løsningene for norsk offentlig helsevesen ligger i kompetente profesjoner som møter samfunnsoppdrag innenfor forsvarlige budsjettrammer. Dette er en felles oppgave, som må løses i åpenhet. Norge har muligheter til å inkludere alle. La oss gjøre det.

POPULÆRE ARTIKLER NÅ