fbpx Sykepleiere – still til verv! Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere – still til verv!

Det blåser på toppene, sies det. Sykepleiere er vant til å arbeide i uvær, og vi tåler en storm. Norsk Sykepleierforbund trenger flere kandidater til styreverv «på toppen». 

Fristen for å foreslå kandidater til verv i Norsk Sykepleierforbund går ut 4. september. Per dags dato er det kun fire sykepleiere som stiller til verv som « medlem forbundsstyret ». Jeg kjenner flere av dem som stiller, og de er skikkelig bra folk. Vi trenger likevel flere. «Skomaker bli ved din lest» gjelder bare delvis for sykepleiere. Norge (og verden) mangler sykepleiere i klinisk praksis, i utdanningsstillinger og i forskerstillinger. Vi mangler også sykepleiere til politiske verv.

Jeg snakker med mange sykepleiere fra hele landet: Faglig dyktige sykepleiere, som diskutere faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp så det holder. Sykepleiere som har viktige ting å si om arbeidstakernes rettigheter, om fylkeskontor, ambulansefly, profesjon, avtalerett og miljø. De mener likevel at de ikke er kvalifisert for styrearbeid i forbundsstyret.

Mitt budskap er derfor: Styresammensetning er viktig for ethvert styre, og dere er kvalifisert også om (og i noen sammenhenger særlig fordi) dere arbeider klinisk.

Det går også helt fint for organisasjonen med tanke på politiske verv og det å ha små og/eller store barn – det skulle bare mangle!

Trenger sykepleierstemmer

Oppfordringene om samfunnspolitiske sykepleierstemmer ljomer fra Florence Nightingale og Bergljot Larssons tid til dagens Kari Martinsen som ber om «ulydige sykepleiere» og Davina Allen som peker på sykepleiere som nøkkelpersonell i enhver helsetjeneste. Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer har egne punkt under «Sykepleieren og samfunnet» som eksempelvis:

  • Sykepleieren deltar aktivt i den offentlige debatt og bidrar til at faglige og etiske normer legges til grunn for sosial- og helsepolitiske beslutninger.
  • Sykepleieren engasjerer seg i den sosiale og helsepolitiske utvikling både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • Sykepleieren bidrar til prioriteringer som tilgodeser pasienter med størst behov for sykepleie.
  • Sykepleieren arbeider for et ressursmessig grunnlag som muliggjør god praksis.
  • Sykepleieren ivaretar miljøhensyn gjennom ansvarsbevisst og nøktern ressursforvaltning.

Engasjer deg

Jeg stiller selv til forbundsleder. Jeg vil 1) puste sykepleiefag i alt vi gjør, 2) demokratisere organisasjonen og 3) bruke hver eneste anledning til å snakke om sykepleiernes udiskutable nøkkelrolle i helsetjenestene og lønns- og arbeidsforhold. Jeg vil ha med meg sykepleiere på dette laget.

Om du har lyst til å engasjere deg politisk gjennom sykepleierforbundet slik at sammenvevingen av Norsk Sykepleierforbunds interesse-, fag- og samfunnspolitikk når sine mål? Da tar du snarest kontakt med tillitsvalgt, fylkeskontor eller faggruppe for nominasjon. Ønsker du å prate med meg om mine erfaringer med styrearbeid i forbundsstyret gjennom fire år, ta gjerne kontak t.

En liten hemmelighet helt til slutt. Forbundsstyrearbeid og forbundsstyremøter – det er til tider ordentlig artig.

POPULÆRE ARTIKLER NÅ