fbpx Mann kan og jeg stiller Hopp til hovedinnhold

Mann kan og jeg stiller

Dette er gjennomtenkt, og det er sikkert noen som blir bekymra nå. – Skal han med det språket inn her? Les hvorfor!

Mann kan bli sykepleier, og NSF trenger flere menn i rekkene. Vår største utfordring i Helse-Norge er sykepleiermangelen – særlig i kommunene.

NSF har en del av svarene, og behøver samarbeidspartnere i arbeidslivet og i politikken. For å lykkes behøver vi både å forstå utfordringsbildet, samt å se og snakke også på menns vis.

Vi er alle sykepleiere, men med våre ulike personlige egenskaper og erfaringer. Derfor.

Jeg tilbyr erfaring innpakket i personlige egenskaper som kan være den brikken vi mangler i akkurat dette. Jeg tåler mye, men ikke at NSF ikke får den rettmessige plassen i samfunnsdebatten og norsk helsevesen som vår styrke tilsier.

Vi har et uforløst potensial, og vet at samarbeid alltid er det beste – om NSF blir møtt med respekt og forståelse for vår posisjon i norsk arbeidsliv. I internasjonalt solidaritetsarbeid. I samarbeid med utdanningsinstitusjonene for kompetansen i framtidas helsevesen.

Flere menn i sykepleie, fordi også pasientene trenger det. Vi trenger det.

Har stått i stormen

Jeg har erfaring fra en rekke yrker og bransjer. Jeg har, som Solveig Kopperstad Bratseth sier, stått fremst i stormen i en av de vanskeligste posisjonene for NSF i Kommune-Norge.

Jeg har delt kunnskap og bygd organisasjonskultur i våre fremste ledd, de plasstillitsvalgte. Jeg har bidratt til å bygge ny politikk og mulighetsbilder på nasjonalt nivå med utgangspunkt i lokale tillitsvalgtsområder.

Jeg har med personlig involvering bidratt til å bringe NSF i posisjoner som har gitt oss betydelig måloppnåelse. En blir god brobygger som sykepleier og hovedtillitsvalgt i kommunal sektor.

Stor i kjeften?

Så vet jeg at det kan oppfattes annerledes når språkdrakten blir mer imperativ enn sykepleiere ofte har brukt. Jeg er ikke bare mild og snill, men jeg får ting gjort.

Jeg er imidlertid mildere enn mange når jeg har muligheten til å velge. Den muligheten ligger ikke alltid tilgjengelig når en bedriver endringsarbeid i urent farvann.

En pragmatiker

Jeg er en utpreget samarbeidsorientert mann, noe som også avspeiles i de resultatene og posisjonene jeg har hatt i organisasjons- og arbeidsliv. For NSF kan jeg være en brikke som kan utfylle en troika med noe nytt. Jeg mener det behøves, jeg har sett behovet.

Derfor stiller jeg til valg som nestleder i NSF. Jeg er veldig motivert til å bidra, og jeg vil være rett mann på riktig plass i en nestlederrolle i strategisk og politisk ledelse i Sykepleierforbundet.

NSF har mange talenter, og menn er ingen fare i et kvinnedominert fag- og profesjonsforbund. Vi er sykepleiere først og fremst.

Vi har flere gode og en glitrende lederkandidat, og jeg er stolt av å være en del av dagens forbundsstyre, som gjennom vårt styrearbeid har gjort ledelse og tillitsverv i NSF så attraktivt. Derfor er også en posisjon i forbundsstyret en viktig beslutningsposisjon.

I arbeidsutvalget er det slik at nettverk og erfaringsbakgrunn påvirker. Mitt ståsted vil bidra for å øke fokus og forståelsen av HTV-områdenes funksjon og muligheter. Hvordan faglig fokus er avhengig av kontekst. I KS spesielt, som jeg også nevner i bloggen 2020 – en ny mulighet for NSF.

Følger historien

NSF har utfordringer som avspeiler vår egen historie. Vi skal aldri slutte å spørre om hvem NSF er, hvorfor NSF skal virke, og hvordan NSF kan forbedres.

Det virkelige gullet i denne flotte organisasjonen er våre medlemmer og utallige tillitsvalgte, og de posisjonene vi ivaretar for våre medlemmer. Tillitsvalgte skal aldri være til for å utfylle en administrasjon, det er motsatt. Strategisk ledelse regulerer og avklarer. Trygghet for egen yrkesutøvelse må omfatte både ansattes og tillitsvalgtes posisjoner.

Tar en for laget!

Min tillitsvalgtkarriere avspeiler i så måte NSFs egen historie. Jeg er derfor i tråd med vår egen beste tradisjon, og vet at jeg kan gjøre en forskjell som en del av den strategiske politiske ledelsen.

Å bli nominert er en ære. Veldig mange har spurt. Noen har også husket å skrive. Jeg tar derfor en for laget.

Jeg stiller!

POPULÆRE ARTIKLER NÅ