fbpx 2020 – en ny mulighet for NSF Hopp til hovedinnhold

2020 – en ny mulighet for NSF

Generelt er det ofte slik: Kunnskapsdeling og oppgavedeling er vesentlige faktorer innen ledelse. Ikke alle ønsker eller evner å utøve dette som hyppig omtales som suksessfaktorer innen kompetent ledelse. Makt, personlige fordeler og uavklart prioritering er en del av forklaringa.

Likevel er det én faktor som mange ganger går under radaren i medlemsorganisasjoner: effekten av gjentakelse, gjerne når den er satt i system. Å gjenta budskap, med de samme aktørene over tid, er i seg selv en prioritering.

Innen idretten er dette velkjent og benyttes som effektiv metodikk. Politikken er likedan. Noen av oss synes det er kjedelig når RBK «alltid» vinner fotballkamper, mens andre finner det mer som normaltilstanden. Innen politikken kunne mange ikke se for seg et Fremskrittsparti uten Carl I. Hagen som leder. Siden mai 2006 har Siv Jensen vært frontfiguren uten at partiet gikk under, heller tvert imot. 

Sammenhengen er altså budskapet knyttet til persongalleriet. Der idrettslag benytter drakter for gjenkjennelse, er det logoer og andre meningsbærende symboler som preger politikken.

Korset i halsen på Frps Sylvi Listhaug er et av mange eksempler. Hensikten er å kommunisere et verdigrunnlag som basis for eget tyngdepunkt. Slikt virker best når det ikke debatteres. Når politiske valg blir oppfattet som naturlover, fortsetter ofte alt som før.

Endring oppleves truende 

Derfor er det slik at endringer medfører støy, og budbringerne kan oppfattes som en trussel. Det noen oppfatter som truende, blir i andre leirer ønsket hjertelig velkommen. På fotballbanen er det alltid noen som ønsker seg mer av de svart-hvite, men andre ser både rødt og blått. I politikken er lokale valg tiden for nye potensielle samarbeid.

I organisasjoner kan det også være slik. For Sykepleierforbundet er det avgjørende å ha alliansepartnere som snakker vår sak: lønn og arbeidstid.

Norsk Sykepleierforbund er den suverent største fagorganisasjonen innen norsk helsevesen. NSF er som fagforening den vesentligste for kvinner med høyskole- og universitetsutdanning, og er den nest største organisasjonen i Unio. Nettopp gjennom nevnte størrelse er NSF leder innen forhandlingene med sykehusene i området Spekter. Av samme årsak er NSF alltid henvist til å la Utdanningsforbundet ta den samme plassen ved kommunal sektor i KS.

Årets mellomoppgjør ble en suksess for NSF også innen KS. Dette er resultatet av flere samtidige faktorer, og viktigst er at arbeidsgiver nå tydelig og offentlig deler NSFs syn på utfordringsbildet: Det er mangel på sykepleiere i kommunene som er utfordring nummer 1.

Dette budskapet er tydelig levert fra ordførere landet rundt i store kommuner til KS, og forhandlingsavdelinga i Kommunenes Sentralforbund har vært forbilledlig klar i talen om emnet.

Vi må tørre mer

Det er ikke rart, virkeligheten er brutal i mange store byer. Denne jobben er ikke ferdig, den har knapt begynt. Nå er imidlertid situasjonen at arbeidsgivere og arbeidstakere snakker likedan om utfordringsbildet – og dermed kan vi gå videre sammen. Om vi selv vil, tør og evner.

Unio er en faktor som både forener og kan utfordre enigheten mellom NSF og arbeidsgiver. I år gikk dette vår vei, men vi tok med alle andre med tilsvarende utdanningsløp på ferden. Det skal selvsagt Utdanningsforbundet huske – det vet vi at både barnehagelærere og vernepleiere også gjør.

Samfunnspolitiske spørsmål må svares ut løpende i politiske organisasjoner. Tydelige styremedlemmer er viktige i den demokratiske prosessen. Så tydelig som Aksel Tjora og andre styremedlemmer i NTNUs styre er, kan det være god grunn til å være. 

I NSFs forbundsstyre er Lill Sverresdatter Larsen en tydelig debattant, som gjerne utfordrer det bestående. I blogginnlegget «Hva er viktig for deg» oppfordrer hun KS til å være mer opptatt av innhold i og kvaliteten av sykepleietjenesten. Å spørre pasienten om hva som er viktigst for ham eller henne uten å sikre forutsetningene for å gi gode tjenester, gir ingen mening. 

Ny lagoppstilling?

Hvordan NSF velger å fortsette, blir derfor interessant å følge. Både arbeidsdeling innad i organisasjonen, politiske grenser internt og grensedragning mot egen administrasjon blir viktige punkter. 

På landsmøtet i november 2019 velges deler av laget, nemlig forbundsstyret med leder. Fylkeslederne er viktige lagspillere og velges av fylkesmøtene i starten av 2020. Administrasjonen er et vesentlig fundament for at alle disse skal kunne lykkes i sine verv. 

Akkurat som de beste fotballagene vrir litt på lagoppstillingen fra sesong til sesong, gjør regjeringer og partier det samme. Grunnen er enkel og effektiv. Det handler om å unngå slitasje av mannskapet, alltid ha en mulig ny innretning på lur for å sikre gjennomslag samt framstå friskt og med overbevisning. Fornyelse «for å sikre kontinuitet» snakkes det ofte om.

Avgjørende retningsvalg

Medlemsorganisasjoner er et virkemiddel for å oppnå effekt på vegne av medlemsmassen. De beste lagene sikrer kontinuiteten gjennom å sette sammen laget fra ulike nettverk og roller. Hvilket persongalleri som utgjør den beste effekten i framtid, er vanskelig å spå. Debatter om retningsvalg og de ulike elementers historikk kan gi deler av svaret.

Om personvalg er det alltid slik at intet er klart før alt er klart. 2020 blir starten på en spennende ny periode i NSF.

 

POPULÆRE ARTIKLER NÅ