fbpx Hva vil du endre i Sykepleierforbundet? #LM2019 Hopp til hovedinnhold

Hva vil du endre i Sykepleierforbundet? #LM2019

Synes du at NSF ikke arbeider godt nok for medlemmenes lønns- og arbeidsforhold? Er NSF «old fashion»? Er NSF synlig med tanke på fagpolitikk, og hva med samfunnsansvar? Vil du bli «den nye Bergljot Larsson» eller representerer du noe helt nytt? 

Jeg presenter her en oppskrift på hvordan nettopp du eller din hjertesak kan bli en del av NSFs arbeid fra november 2019, og jeg gleder meg til å snakke med deg.

Landsmøtet, arrangert hvert fjerde år, er organisasjonens øverste politiske organ. Denne gangen har du en helt unik mulighet også til å bestemme hvordan organisasjonen skal rigges, fordi vi er midt i en stor organisasjonsutviklingsprosess hvor ny organisasjonsmodell skal vedtas (kanskje av deg?) i november 2019.

Jeg har deltatt på landsmøter siden 2007 og har gått fra å være newbie til å sitte i forbundsstyret. Her er mine tips til deltakelse i NSFs politikkdannelse:

1. Bli foreslått som delegat, lever villighetserklæring innen desember 2018 / januar 2019, slik at du blir valgt på fylkesmøtet i mars.

Som delegat kan du foreslå og fremme forslag til ny politikk og kandidater til sentrale verv. Vær obs på at ulike fylker har ulike frister for valg av delegater!

NSF Troms' delegasjon i 2015.

Landsmøtet 2019 skal stemme frem 45 kandidater til viktige verv. Vil du, eller noen andre du kjenner, stille til valg som:

 • Forbundsleder
 • Første nestleder
 • Andre nestleder
 • Forbundsstyremedlem, seks medlemmer og seks vara
 • Rådet for sykepleieetikk, leder og åtte medlemmer
 • Landsmøtets kontrollutvalg, leder eller tre av medlemmene og fire vara
 • Nominasjonskomité, leder eller seks medlemmer med seks vara
Jeg passelig starstruck ved Bente Slaatten, forbundsleder frem til 2007

Det er lokale nominasjonskomiteer for delegatvalg. Nominasjonskomité for sentrale verv ble valgt i 2015. Nominasjonskomiteene gjør vurderinger av kandidater, men foreslår ikke selv. Derfor må du foreslå aktuelle kandidater eller bli foreslått av noen andre, eksempelvis din faggruppe eller tillitsvalgte.

Forslaget skal være begrunnet, og kandidater som foreslås, godkjennes når villighetserklæring fra kandidaten er mottatt i den elektroniske løsningen. Derfor bør du sjekke at opplysninger som ligger om deg i medlemsregisteret, er korrekt. Om ikke dette stemmer, så vil du aldri får tilsendt beskjed om at du er foreslått og vedlagt villighetserklæring (mobil og e-post).

Villighetserklæringen er din signatur på at du stiller til valg, og en kort presentasjon av deg selv og hvorfor akkurat du skal være delegat og/eller kandidat og vedta/gjøre NSFs førende politikk for fire år fremover.

Fylkesmøter arrangeres stort sett i slutten av mars, og der velges delegatene til Landsmøtet. For å bli valgt må du gjøre deg synlig for andre medlemmer.

Det bruker å være litt kamp om delegatplassene til Landsmøtet, men ikke mer enn at om du har lyst, så er det gode sjanser for at du med litt innsats kommer med. 

Frist for å stille som kandidat til verv som velges på Landsmøtet, er 4. september 2019.

2. Foreslå ny politikk (saker til Landsmøtet) innen seks måneder før Landsmøtet – i praksis begynnelsen av mai 2019.

Les deg opp på NSFs formåls- og prinsipprogram, innsatsområder og vedtekter. Du finner dem  her . Forslag til endringer leveres til forbundsstyret, men i praksis til generalsekretær, som legger dem frem for styret.

Les kritisk med tanke på om noe bør endres, presiseres eller forsterkes, eller om noe nytt må inn. Hva har vi ikke politikk på?

Tenk gjennom at forslaget du kommer med, er forståelig uten historiekunnskap, og at begrep du benytter, er allment forstått uten videre definisjon.

Kort beskrivelse av det som kan endres på Landsmøtet 2019:

 • Vedtekter er organisatoriske verktøy som hjelper organisasjonen til å nå politiske mål. Av og til må også disse endres. Se etter om de er forståelige og gir mening.
 • Prinsipprogrammet  springer ut fra organisasjonens formål, og er derfor sammen med formålsparagrafene det ideologiske grunnlaget for NSF. Her kan du komme med forslag som er politisk og strategisk overordnet med lang tidshorisont. Prinsipprogram er skrevet som «NSF mener at …» eksempelvis «sykepleie skal utøves på en faglig forsvarlig og omsorgsfull måte, i tråd med yrkesetiske retningslinjer og juridiske krav til tjenesteutøvelsen». Prinsipprogrammet sier likevel ingenting om prioriterte tiltak, og derfor må vi diskutere innsatsområder for å få til prioriteringer.
 • Innsatsområder  har tidligere vært skrevet som ulike tematiske områder, eksempelvis «sykepleierprofesjonen i utvikling» og «lønns- og arbeidsvilkår». Under hvert tematiske område skrives et hovedmål med flere tiltak/kulepunkter som er beskrevet som «viktige elementer for nå målet». Eksempler på tidligere kulepunkter er:
  • Tredjehver-helg-prinsippet skal tariffestes.
  • Opptakskravene i bachelorutdanningen må skjerpes til karakterkrav 3 i norsk, engelsk og matematikk.

Vi som har vært på Landsmøtet noen ganger, vet at denne kulepunktlisten kan bli lang, og de fleste diskusjoner på Landsmøtet angår prioriteringer. Blir denne listen lite konkret, sprikende eller med et språk som er krevende å fortolke, så overlater vi egentlig til politisk ledelse / forbundsstyret å prioritere politikk for kommende periode. Ergo er det viktig å gjøre grundig forarbeid for at akkurat din sak skal bli forstått slik du mener.

Etter hvert kan du sette deg inn i andre medlemmers forslag til ny politikk på Landsmøtet 2019 og vurdere hvilke prioriteringer du vil gjøre for kommende debatter. Kan noen snakke sammen og ta deler av diskusjonene i forkant for å presisere politikkforslagene?

3. Forbered saksfremlegg og skap saken din om til vår sak.

Et forberedt saksfremlegg er nødvendig for at nettopp ditt synspunkt eller kandidatur skal vinne frem. Om dere i delegasjonen har levert inn saker til endring/tilføyelse av politikk, så har dere skrevet en begrunnelse der.

Ut fra dette skal forbundsstyret gi deg en tilbakemelding minimum 12 uker før Landsmøtet, altså innen begynnelsen av august, om at forslaget bes omarbeidet, trukket eller at du får tilsagn på et visst antall minutter fra talerstolen for å legge frem saken.

Om du har forslag til endring av prinsipprogram, får du litt lengre taletid enn på innsatsområder eller endring av vedtekter. Pass på pausene, mye godt arbeid for å overbevise dine delegatkolleger gjøres der.

Fylkesleder i Troms, Hanne Marit Bergland, fronter «Max 3. hver» gjennom tale og T-skjorte

4. Bli kjent med kandidatene og den politiske retningen de presenterer.

Du skal stemme på kandidater, så da må du bli kjent med dem og deres ulike politiske retning for organisasjonen. Hvilke politiske saker presenterer de? Hvilke visjoner for NSF har de? Hvordan har de arbeidet med saker tidligere?

Har du bestemt deg for en kandidat eller flere, så fremsnakk disse, og helst uten å rakke ned på andre. Det er tøft å stille til valg, og det er et sunnhetstrekk for organisasjonen om det er mange kandidater.

5. Forstå ordstyrerens oppgave og forhold deg til reglene for hvem som tar ordet, når og hvor lenge.

Les for eksempel  Mariannes møtevettregler fra Landsmøtet 2015.

Snap fra ei venninne som satt hjemme og så på streamet Landsmøte 2015

6. Gled deg!

Lev, lytt, lær, snakk, le og dans når du er der.

Det er en opplevelse de fleste husker godt og gleder seg over i etterkant. Ta vare på dem som er nye på Landsmøtet, slik at de føler seg inkludert.

Gi positiv feedback. For noen kan det være første gangen de taler foran flere hundre mennesker. Still spørsmål om du er usikker på hvordan noe kan forstås. Ta pauser der det er nødvendig.

Thea Marie Olsen, student på den her tida – og virkelig en inspirator. Look out for upcoming stars!

7. Etterarbeid

Følg opp det som blir vedtatt, og følg opp dem som blir valgt, slik at de forstår arbeidet som skal gjøres, og har noen å diskutere dette med. Det er lov og ønskelig at medlemmer kommer med innspill til hvordan politikere gjør arbeid for NSF også mellom valgår.

Fortell andre om din opplevelse på Landsmøtet 2019. Har du kritikk, så la den komme til noen som er i posisjon til å skape endring til neste gang. Er du fornøyd, så fortell flest mulig om det.


Jeg gleder meg til å snakke med mange av dere i november 2019 – og kontakt meg gjerne før om du har spørsmål eller vil ha hjelp til politikkdannelse.

POPULÆRE ARTIKLER NÅ