Inkluderende arbeidsliv?

Blogg

Hjelpere trenger også hjelp. Veiledning er et av flere stikkord, og behøves også i yrkeslivet. I rollen som tillitsvalgt treffer vi våre egne i ulike versjoner som ikke alltid er den beste av seg selv.

Dette er kanskje den viktigste delen av vårt virke: å se klart når andre sliter med synet. Noen ganger har det gått så langt for noen at selve gangsynet trues. Da må kompasset justeres, og det kan oftest skje bare med noen en stoler på. Som en vet at vil en selv vel. Når nøden er størst, er en mest sårbar, og rådene dyrebare. Da er tillitsvalgte de aller beste.

Alle trår feil i løpet av livet. Ingen kan planlegge verken egen genetikk, alle faser i et livsløp eller hendelser og sykdom. Det handler altså om hvordan vi tar det. De heftigste møtene kan ikke utleveres her, og de mest intime detaljene en tillitsvalgt dras inn i, kanaliseres dit det skal. Da er det litt som det heter i reklamen, som vi tillitsvalgte ofte refererer til: Det er godt vi har hverandre …!

Selv glemmer jeg aldri hun som gjennom både livet og arbeidet var i ferd med å miste fotfestet. En inkluderende arbeidsgiver og gode rådgivningstjenester samt ledere og tillitsvalgte i langvarig og godt samarbeid ble viktige faktorer.

Senere fortalte hun at kontakten med meg var avgjørende. Livet sto på vippen. Arbeidslivet hadde raknet, og hele tilværelsen var truet. Men vi som så, hadde håp. Vi la en plan, og fulgte opp. Hun gjennomførte. Nå er hun i full jobb, og alt har fått en ny start. Vi var der for henne.

Rundkjøringer i arbeidshverdagen bys vi oftere gjennom økt bruk av bemanningsbyråer. Nye midlertidige kolleger. Muligheter til å gjennomføre oppdrag med midlertidig tilgjengelig kompetanse. Det humper oftere på slike veier når norskeide bemanningsbyråer, med utgangspunkt i Bergen, stjeler fra fellesskapet. Når noen innfører eierstrukturer som via skatteparadis beriker seg selv og påfører litauiske sykepleiere gjeld for å jobbe i vårt helsevesen.

Hvem tillater slikt? Hvem bestiller Orange Helse (og nå har de dratt lua ned og skifta navn til Sydvest Prosjekt) til slike oppdrag? Hvorfor? Tillitsvalgte håndterer også dette, både egne og nye kolleger, og står i det. Midt i veien.

Det kan gå på helsa løs. Sykepleiere, og helsearbeidere generelt, er levende opptatt av andres helse. Hvordan det er med vår egen, er derimot ikke alltid et spørsmål vi setter på dagsordenen. Er det klokt å la være?

Magasinet Sykepleien laget i desember 2017 et bokasin om nettopp #sykepleierhelse, og kalte det hele en overlevelsesguide. Tilbakemelding på egen praksis, av kvalifiserte kolleger og andre med innsyn i denne hverdagen, er både ønskelig og nødvendig. Det er, som blant andre hovedtillitsvalgt ved St. Olavs Hospital Gro Lillebø treffende skriver, i de våkne timene du kan planlegge hvordan hele døgnet kan bli. 

Hele liv skal leves, både ved og utenfor arbeidsplassen. Arbeidsliv og nød kan dessuten gi læring til hverandre. Nød kan avhjelpes, og viktigst er en stabil og meningsfull jobb. Inkludering er altså et viktig metodisk arbeidsredskap for å oppnå felles mål i hele arbeidslivet. Et inkluderende arbeidsliv er derfor mer enn en parole, og skal bety noe for oss alle. Fordi vi behøver det!