Et skrik i natten. Enda et hylekor?

Blogg 0 kommentarer

- Jeg hører det skrikes om natta på sykehjemmet jeg arbeider. Hver kveld hører jeg at noen gråter i korridorene, sier sykepleierstudenten til oss alle over hele førstesida i Adresseavisen. Hun har helt rett i det. Hun har arbeidet ved ulike institusjoner i åtte år, og er nå snart utdannet sykepleier. Hun vil så gjerne, men vet ikke om hun orker å tiltre rollen som den med det øverste ansvaret på kvelder og i helger. Hun vet at hun her ikke får det faglige fellesskapet hun tilbys på sykehuset. Der er flere ansatte i forhold til et lavere antall pasienter.

Samme ettermiddag skal finans- og næringskomiteen i byen ha en åpen høring om sykefraværet. Emnet fenger, og mange trondhjemmere finner veien til rådhusets storsal. Byens lokale politikere i denne komiteen har gått flere runder med blant annet de hovedtillitsvalgte og rådmannens fagstab for å finne nye innfallsvinkler. Prisverdig. Denne kvelden skal inviterte gjester utenfra si sitt. Det gjør de i stort monn, ikke minst fastlege Roger Kahn og Sintefs forsker Solveig Ose. Hun har doktorgrad i arbeidsivsforskning, og setter skapet ettertrykkelig på plass. - Solveig Ose fra SINTEF plasserer et svakt HMS-system og dårlig systemledelse som hovedgrunnene til et økt sykefravær, ikke arbeidstakernes generelle helse og moral, skriver jeg på FB. Hun påpeker også en direkte sammenheng mellom høy faglig interesse og lavt sykefravær. I hennes nye bok presenteres at 7 prosent sykefravær  påviselig skyldes dårlige ledere! Dagens beste sitat fra forskeren er imidlertid dette: -Dårlige ledere snakker godt oppover. Ødelegger nedover. Det er ikke sikkert at dette avsløres på avstand. Vi kan gjøre mye med sykefraværet om slike fjernes. Det er et overordnet lederansvar!

Fastlegen Roger Kahn påviser at dårlig ledelse ødelegger arbeidsmiljø, og at det ikke er lett for en fastlege å sykmelde hele arbeidsmiljøet. Ofte blir det derfor arbeidstakeren som får sykmeldingen, mens kommunen sitter igjen med en leder ingen tar tak i. På bakerste benk sitter vi hovedtillitsvalgte i NSF. Vi er ikke blant dem som skal snakke i programmet. Derfor passer det godt at vi tar det siste ordet når salen tilslutt får slippe til: Vi spør om hvorfor hviletiden ikke er i fokus når restitusjon er helsefremmende. Vi viser til forskerens utsagn, våre stadig tilbakevendende utspill til både administrativt og politisk nivå, og vi spør foran åpen scene og mikrofon. Kan vi nå snart få en rekrutteringsstrategi for sykepleiere i kommunen? Kan vi nå bli enige om at retten til åtte timers søvn er viktig også for oss, samt at helgefri også skal være et gode selv om helga ikke alltid er lørdag og søndag? Vi gir oss ikke! Den utsendte bladfyken intervjuer oss, og får gode poenger. Noe sier oss at dette likevel ikke når fram, fordi det ikke er viktig nok for andre enn oss? Jeg sender noen tanker til kollega Gro Lillebø, som har skrevet godt om dette her: https://sykepleien.no/blogg/2016/11/vi-ma-snakke-mer-om-turnus

I den samme avisa hvor studentens klage lyder som et skrik i natten, forteller rådmannens direktør for helse og velferd i Trondheim at byen må ruste seg til en hverdag hvor vi må forebygge mer. Det er klokt, men kan han samtidig vedta at det blir færre pasienter med sykepleierbehov også? Han vil nemlig bruke pengene på annet enn flere sykepleiere. Det er litt der vi er nå. Mens arbeidstidsplanleggere i byen for tida kalles bemanningskonsulenter, og turnuser omdøpes til kalenderplaner på minimum 26 uker uten arbeidsdager som kommer til fratrekk i ferien. Dermed blir det bråk om både antall helger i arbeid og om ferielovens intensjoner faktisk overholdes. Noe sier meg at ettermiddagens møte ikke er slutten på dette. Dagens overskrift i lokalavisa vil følges av flere skrik. Selv ser jeg ikke bort fra at vi trenger et realt hylekor. Både for et sykepleierløft og en kommunhelsetjeneste som klarer oppgavene https://sykepleien.no/blogg/2016/10/en-slitesterk-kommunehelse.