fbpx Om sykepleiermangel, frosker og dører som lukkes Hopp til hovedinnhold

Om sykepleiermangel, frosker og dører som lukkes

En av mine yndlingsfilmer er Sliding Doors fra 1998. For de av dere som ikke har sett den, (se den) så viser filmen nydelig hvordan valg man gjør kan få uante konsekvenser. Filmen viser alternative sluttscener, avhengig av om hovedpersonen hadde rukket toget eller gjort andre valg.

I eget liv har jeg retrospektivt opplevd flere slike "sliding doors"-øyeblikk i form av situasjoner hvor de valg jeg har gjort har hatt store og ofte uante konsekvenser for meg, min familie og andre. Av og til er jeg bevisst slike øyeblikk, andre ganger er det mer en anelse, og ofte går de meg hus forbi. Akkurat nå står du i fare for å overse et slikt "sliding doors"-øyeblikk og konsekvensene av det du velger å gjøre er dramatiske.

Det er mangel på sykepleiere, særlig i sykehjem og i hjemmetjenestene. Det er klare sammenhenger mellom mangel på sykepleiere og kvaliteten på helsetjenestene. Det er også klare sammenhenger mellom mangel på sykepleiere og arbeidsmiljø. Flere kilder viser det samme, men sist ute er Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) som gir en skremmende beskrivelse av mulige konsekvenser (Gautun, Øien, & Bratt, 2016). Framskrivninger viser ytterligere mangel på sykepleiere og NOVA skriver at løsningen på problemet vil kreve høyere lønnsvekst til sykepleiere og/eller andre forbedringer av arbeidsbetingelser for ansatte i pleie- og omsorgsyrker. Problemet med mangel på sykepleiere forverres av arbeidsforhold som gjør at sykepleiernes gjennomsnittlige pensjonsalder er 57 år (!), ikke fordi det ligger i vår tariffavtale, men fordi sykepleiere blir utslitt. Å tilby sykepleiere kun mindre deltidsstillinger forverrer situasjonen ytterligere (Norsk Sykepleierforbund, 2015).

Flere politikere har omtalt NOVA-rapporten som en alarm. Alarmen har gått ganske lenge, den. Sykepleiermangelen, nasjonalt og internasjonalt, er blitt et selvfølgelig fakta - fortalt så mange ganger at det blir som en bilalarm som alle hører, men ingen reagerer på.

Om en negativ endring skjer sakte nok, står vi i fare for å ikke reagere raskt nok. Sykepleiermangel fører til underbemanning, som igjen forsterker sykepleiermangel. Dere vet den historien om frosken som puttes levende i en gryte med vann som varmes gradvis opp, hvor frosken blir vant til temperaturøkningen og tilslutt dør i kokende vann. Hadde frosken blitt satt i en gryte med varmt vann ville den straks hoppet ut av gryten. Vel, akkurat nå fremstår det norske folk som frosker og temperaturen nærmer seg kokepunktet.

Hvilke andre yrker kan du se for deg, der det er satt krav til antall personer med spesifikk kompetanse som skal være på jobb for at arbeidet skal kunne utføres forsvarlig, men hvor arbeidsgiver likevel erstatter kun halvparten av personalet ved sykefravær, og halvparten av de som er vikarer i tillegg har en annen og gjerne uformell kompetanse. Det er en uhyre skremmende tanke om det er gjengs i samfunnet. Velkommen til Scandinavian Airlines, på denne reisen kan vi tilby kaffe, te og bak spakene har vi John Doe, ikke utdannet pilot, men derimot med en særskilt evne til å håndtere modellfly og interesse for flymaskine r. Det kan jo gå helt fint, med autopilot og fint vær og John er sikkert hyggelig og vil oss alle godt. Problemet er når det oppstår hendelser hvor pilotenes utdanning er uunnværlig.

Sykepleiernes kunnskap er uunnværlig. Ikke i alle situasjoner, men svært ofte. Misforstå meg ikke, det er mange yrkesgrupper og personer i som gjør en glitrende jobb i helsevesenet, men det tar ikke bort det faktum at Norge mangler sykepleiere, med negative konsekvenser for kvalitet på tjenestene. Det er absurd at ikke alarmen i helsevesenet lyttes til og faktisk stoppes. Her må politikere og helseledere følge NOVAs anbefalinger og bevilge lønn, tilby faste og hele stillinger, gjøre kompetansehevende tiltak og gi muligheter for videreutdanning, samt anerkjenne ansattes mulighet til å slippe vakter man ikke ønsker og gjøre ledelse attraktivt.

NSF kaller disse tiltakene for sykepleierløftet – et løft nødvendig for å kjøle temperaturen på vannet som vi (frosken) bader i. Sykepleierløftet er et "sliding doors"-øyeblikk, og valgene som særlig politikere og helseledere gjør kan gi flere alternative endinger på "filmen". I sykepleierløftet ligger muligheten til å håndtere alarmen og dermed begrense negative konsekvenser av sykepleiermangel.

Min oppfordring til alle og enhver er som følger: Spør etter sykepleiere i sykehjem og hjemmetjeneste og etterspør deres kompetanse og oppfatning med tanke på tiltak i tjenestene.

Referanser:

Gautun, H., Øien, H., & Bratt, C. (2016). Rapport nr. 6. Underbemanning er selvforsterkende. Konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleie og sykehjem. Retrieved from Oslo: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2016/Underbemanning-er-selvforsterkende

Norsk Sykepleierforbund. (2015). Temperaturen på helse-Norge. Retrieved from Oslo: https://www.nsf.no/Content/2727089/Temperaturen%20p%C3%A5%20helseNorge%20NSF_rapport_Original.pdf

POPULÆRE ARTIKLER NÅ