fbpx Tilsynssak: Sykepleier fikk advarsel etter å ha delt ut medisiner uten ordinasjon fra lege Hopp til hovedinnhold

Tilsynssak: Sykepleier fikk advarsel etter å ha delt ut medisiner uten ordinasjon fra lege

Bildet viser en sykepleier som finner frem medisiner på et medisinrom.

Helsetilsynet sier det kan oppstå situasjoner der det kan være riktig og nødvendig å gå ut over sitt ansvar og sin myndighet, men at dette ikke var en slik situasjon.

Statens helsetilsyn fikk oversendt en tilsynssak fra Fylkesmannen om en sykepleier ved en kommunal korttidsavdeling. Sykepleieren hadde gitt legemidler til pasient på en lørdagskveld uten at legemiddelet var forordnet av lege. Lege ble heller kontaktet etter at sykepleieren hadde gitt medikamentene til pasienten.

HLR minus

Fra dagvakten er det flere journalføringer. Blant annet at pasienten hadde legetilsyn to ganger. Legen hadde en samtale med pasientens pårørende om tilstanden og prognosen hans. Det ble bestemt at hjerte- lungeredning ikke skulle utføres («HLR minus»).

Sykepleieren som kom på kveldsvakt, var alene og hadde ansvaret for 20 pasienter. To av dem var terminale.

I Sykepleierens journalnotat skriver hun at pasientens tilstand ble akutt forverret ved 20.30-tiden, og at det var da hun bestemte å gi 2,5 milligram morfin og 0,5 milligram Sol Robinol intravenøst.

Sykepleieren kontaktet de pårørende for å fortelle at pasienten var blitt verre. Sønnen til pasienten ber sykepleieren om å fortsette behandling til de har kommet dit. Sykepleieren gir så en ny dose med 2,5 milligram morfin og 5,5 milligram Robinol, uten forordning fra lege.

Behandlingen virket

Sykepleieren forklarte til arbeidsgiveren sin at grunnen til at hun handlet som hun gjorde, var at pasienten ble akutt dårlig med symptomer som hun vurderte som symptomer på lungeødem.

Sykepleieren sa videre at hun observerte store mengder skum fra pasientens munn og nese, hørte surkling og at målinger viste lavt oksygeninnhold i blodet. Sykepleieren vurderte det derfor som lungeødem og som en «helt akutt» situasjon. Hun tenkte kun på å handle der og da, ikke å ringe 113.

Arbeidsgiver sier til Helsetilsynet at behandlingen sykepleieren satte i gang hadde effekt, og pasientens tilstand ble stabilisert.

Nattsykepleier tilkalte lege

I løpet av natten ble pasienten dårligere, og nattsykepleieren tilkalte lege fra legevakten.

Ifølge tilsynsrapporten satte legen pasienten på lindrende behandling og rekvirerte morfin 5 milligram ganger seks intravenøst/subcutant ved smerter. Han forordnet videre 0,2 milligram ganger seks ved pustebesvær og 0,5 milligram Midazolam ganger seks ved surkling.

Journalen viser at pasienten fikk disse legemidlene klokken 06.45 av nattsykepleier. Pasienten døde klokken 08.30 søndag morgen.

Hektisk

Sykepleieren sier hun kjente avdelingens rutiner for legemiddelhåndtering. Men på grunn av en hektisk situasjonen med to terminale pasienter, handlet hun ut fra det hun mente var til pasientens beste.

– Det fremgår i notat fra institusjonssjef at du i samtalen etter hendelsen ikke syntes å forstå at du skulle ha kontaktet lege i denne situasjonen. Arbeidsgiver opplyser at du sa at du mente det tidligere var slik at sykepleiere hadde anledning til å gi morfin uten legens forordning, noe arbeidsgiver tilbakeviste, står det i tilsynsrapporten.

Sitter i ryggmargen

På spørsmål om hvorfor sykepleieren ikke tenkte på å ringe 113, svarte hun at hun er utdannet ambulanse-/akuttsykepleier fra hjemlandet. Sykepleieren sier hun i slike nødssituasjoner er drillet på å gi legemidler uten å konferere med lege.

– Det sitter i ryggmargen, forklarte sykepleieren til Fylkeslegen.

På spørsmål om sykepleieren tenkte på å kontakte legevakt i etterkant, svarte hun at hun ikke tenkte på det.

– Det var en svært hektisk arbeidshelg med to alvorlig syke pasienter, mange telefoner, ansvar for å skaffe fastvakt og samtaler med pårørende. Du prioriterte ikke å kontakte legevakten, men innser i etterkant at det var «veldig dumt», står det i tilsynsrapporten.

På spørsmål om hvorfor sykepleieren ikke skrev avvik dagen etter hendelsen, svarte sykepleieren at hun hadde tenkt å gjøre det på mandagen. Søndagen var svært travel blant annet med to dødsfall og utlevering av legemidler til alle pasientene på avdelingen.

Nødssituasjoner

Sykepleieren ble overført til en stilling med vakter kun på dagtid. Hun ble også fratatt ansvaret for legemiddelhåndteringen mens tilsynssaken var under behandling.

Helsetilsynet sier det kan oppstå situasjoner der det kan være riktig og nødvendig å gå ut over sitt ansvar og sin myndighet. Dette er nødssituasjoner der helsepersonell av hensyn til pasientens liv og helse ikke har tid til å tilkalle annen kompetanse raskt nok, men må gripe inn selv.

Advarsel

– Vi oppfatter ikke situasjonen du var i, som en slik type nødssituasjon, selv om pasientens helsetilstand slik den fremgår av din journalføring tilsa rask behandling, står det i rapporten.

Helsetilsynet har forståelse for at sykepleieren vurderte at hun sto i en type nødssituasjon som krevde umiddelbar handling.

– Dette ville imidlertid krevd at du kontaktet lege eller legevakt umiddelbart etterpå, at du dokumenterte situasjonen som en nødssituasjon i journalen og at du rapporterte hendelsen til arbeidsgiver. Du gjorde ikke noe av dette, og det tyder etter vår vurdering på at du ikke vurderte situasjonen som en slik type nødssituasjon, skriver Helsetilsynet i tilsynsrapporten og ga sykepleieren en advarsel.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse