fbpx Lokale helsetilsyn vurderer avvik ulikt Hopp til hovedinnhold

Lokale helsetilsyn vurderer avvik ulikt

Når landets helsestasjonstjenester vurderes av de lokale Helsetilsynene, får noen kommuner avvik for å kutte ut helsekontroller av småbarn, mens andre ikke får det.

Statens Helsetilsyn er tause om den ulike praksisen.

I februar/mars skal Statens Helsetilsyn komme med en samlet oppsummering av det landsomfattende tilsynet av helsestasjonstjenester for barn fra 0-6 år, som ble utført i 2013. Men det kan se ut som om jobben blir vanskelig, for i rapportene som kommer fra de lokale Helsetilsynene, vurderes avvik ulikt.

 

I rapportene fra Fylkesmannen i Finnmark står det for eksempel ikke nødvendigvis avvik selv om en kommune kutter ut enkelte av de 14 helsekontrollene som barn skal gjennom før de er seks år.

Ifølge fylkeslegen i Finnmark varierer det hvorvidt de ulike fylkene kaller det avvik.

 

Kun Kautokeino får avvik

I Finnmark har Helsetilsynet vurdert helsestasjonstjenesten i fire kommuner: Vadsø, Vardø, Hasvik og Kautokeino. Tilsynet har sett på om helsekontrollene følger program i samsvar med nasjonale retningslinjer og veiledere. Videre er det sjekket om det er tilstrekkelig helsepersonell og om kontrollene gjennomføres av faglig kompetent personell.

 

Kommunal Rapport oppsummerte de 25 rapportene som var kommet inn per august 2013, og fant at halvparten av kommunene ikke tilbød de helsekontrollene de skulle. 23 kommuner hadde da fått avvik, mens to kun hadde fått merknader. Til sammen skulle mellom 60 og 70 kommuner ha tilsyn, men alle rapportene er ennå ikke tilgjengelige på Statens helsetilsyns nettsider.

 

Det er kun Kautokeino av de fire finnmarkskommunene som har fått avvik, blant annet fordi kommunen bare gjennomførte ni av de 14 kontrollene. Men også de andre kommunene har slått sammen og forskjøvet kontroller. Dette får de bare merknad på.

 

– Veileder er ikke forskrift  

Vi spør fylkeslege Karin Straume hvorfor ikke de andre også får avvik.

 

– Den nasjonale veilederen for helsestasjonene er en faglig veileder og ikke en forskrift. Derfor mener vi at det ikke automatisk blir et lovbrudd selv om ikke alle kontrollene gjennomføres nøyaktig slik veilederen anbefaler. Men ved å avvike fra veilederen, løper de en risiko som de må være seg bevisst og kompensere for på andre måter, sier hun.

 

Hun forklarer at når kommunene er obs på det og de ansatte ved helsestasjonen er spesielt årvåkne før og etter de kontrollene som faller bort, har fylkeslegen valgt bare å kommentere det i rapporten.

 

– Men i Kautokeino var det lite bevissthet rundt dette. Det gikk i noen tilfeller uforsvarlig lang tid mellom kontrollene, særlig ved langtidsfravær hos ansatte, sier Straume.

 

Dilemma: frivillig versus lovfestet

Et annet dilemma ved vurderingen av utelatte kontroller, er at kontrollene i utgangspunktet er frivillige for foreldrene, mens barna har en lovfestet rett til helsekontroll.

 

– Flere av helsesøstrene forteller oss at de dropper enkelte kontroller fordi foreldrene ikke ønsker å komme, opplyser Straume.

 

I noen tilfeller kan det være lang vei å kjøre til helsestasjonen, og foreldrene prioriterer de kontrollene hvor barna skal få vaksiner.

 

– Da kan de bli vanskelig å vurdere hvor mye helsestasjonen skal presse foreldrene for at barna skal få sin rett til helsekontroller oppfylt, sier Straume.

 

– Uheldig

 

– Det er veldig uheldig hvis de lokale helsetilsynene ikke klarer å legge seg på samme linje i vurderingen av avvik, sier Astrid Grydeland Ersvik, leder for landsgruppen av helsesøstre NSF.

 

Hun understreker at føringene er soleklare på hva som skal betegnes som avvik: Når man bryter med forskrifter og lover, er det avvik. Og i veilederen til forskrift om Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten fra 2003, står det at det skal gjennomføres 14 helsekontroller i aldersgruppen 0-6 år.

 

– Det må bli vanskelig for Statens Helsetilsyn å skaffe seg en god oversikt hvis det praktiseres så ulikt. Dessuten kan det tenkes at kommuner som hopper over enkelte helsekontroller fortsetter med denne praksisen fordi tilsynsmyndighetene lar være å kalle det avvik, sier Ersvik.

 

Taust fra Helsetilsynet

Statens Helsetilsyn vil vente med å uttale seg om hva de synes om en slik ulik praksis, til de har gått gjennom rapportene og oppsummert.

Direktør Jan Fredrik Andresen opplyser at de ved alle landsomfattende tilsyn gjennomfører ulike tiltak for å sikre en enhetlig oppfatning av kravene i regelverket.

– Vi har utarbeidet en veileder som fylkesmannsembetene bruker når de gjennomfører landsomfattende tilsyn. Her fremgår hva som skal til for at den enkelte tjeneste er god nok.  Hvert embete oppnevner et revisjonslag som gjennomfører tilsynet, og revisjonslederne for disse lagene deltar på en felles samling i forkant av tilsynet, sier Andresen.Les mer om Kautokeino og avvikene her.

 

Les mer om praksisen med å utsette enkelte kontroller til barna ble mer samarbeidsvillige (som er endret etter helsetilsynet i høst) her.

 

Fakta:

Avvik og merknad

Avvik: Regelbrudd. Mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Merknad: Ikke regelbrudd, men forhold der det er mulighet/behov for forbedring.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse