Kreftsykepleie nr. 3 2013

2013; 29 (3)

INNHOLD:

4 Søk stipend

5 Leder: Britt Ingunn Wee Sævig

6 Styremedlemmer og lokallagsledere

7 Leder: Redaktør Marte Wolden

10 Pårørendes utfordringer 

18 Kva behov har pårørande?

25 Studerer relasjoners betydning i palliativ fase

28 Finner støtte i samtalegrupper

34 Kreftforeningens tilbud til pårørende

 

FASTE SPALTER

8 Smånytt

38 Tilbakeblikk

40 Aktuelle bøker

43 På plakaten

Les PDF-utgave (4.25 MB) flere utgaver