Kreftsykepleie

2012; 28 (1)

4 Styremedlemmer i Forum for kreftsykepleie

5 Leder: Britt Ingunn Wee Sævig og Marte Wolden

 8 Hjelp til pasienter med svelgvansker

 16 Kostråd etter brystkreftbehandling

 22 Munnhuleproblemer ved kreftbehandling

30 Ernæringsbehandling kan hindre vekttap

 35 Utdeling av stipend

 

FASTE SPALTER

6 Smånytt

13 Aktuelle bøker

21 Tilbakeblikk: Wenche Foss som foreleser

27 På plakaten

Les PDF-utgave (7.24 MB) flere utgaver