Psykisk helse og rus 2/2011

2011; 3 (2)

4 Leder: Richard Brodd

5 Leder: Kurt Lyngved

6 Smånytt

8 Tjener på å pendle til Norge

9 Fann kärleken i Sverige

10 Mentalsjukhus i Rio

16 Familjen i ventrum eller i centrum?

20 Nya traineesjuksköterskor i Halland

24 Savnet et kriseteam da sønnen døde

23 Berätter om psykos på nätet

26 De sorgendes land

34 Er brukermedvirkning mulig?

38 Att hjälpa utan att kränka

42 På plakaten

Les PDF-utgave (6.31 MB) flere utgaver