Jordmora 2/2011

2011; 9 (2)

INNHOLD

4 Raskt hjem etter fødsel

5 Leder: Eva Sommerseth

8 Jordmormarsj med Christian Ringnes

10 Portrettet Hanne Kristin Johansen.pdf

14 Forsker på lesbiske mødre.pdf

18 Fødselsangst kan skyldes overgrep.pdf

22 Sjekker hjertet til alle fostre.pdf

25 Studenter om fremtiden

26 Skremt vekk fra hormonbruk.pdf

28 Jordmorutdanningen 150 år

32 Småbarnsforeldre er positive til vaksine.pdf 

FASTE SPALTER

6 Smånytt

12 Aktuelle bøker

30 Tilbakeblikk: Kong Harald som baby

Les PDF-utgave (2.37 MB) flere utgaver