fbpx Bunnotering på sikkerhet Hopp til hovedinnhold

Bunnotering på sikkerhet

11 land har deltatt i en undersøkelse om pasientsikkerhet. Norge får bunnplassering.

Commonwealth Fund-undersøkelsen 2010: Resultater fra en komparativ befolkningsundersøkelse i 11 land. I denne undersøkelsen er innbyggerne blant annet spurt om hvordan de opplever pasientsikkerheten. Det er andre gang Norge deltar.

Rapporten avslører at pasientsikkerheten slik pasientene opplever den, er dårligere i Norge enn i snittet for alle de ti andre landene som er med i undersøkelsen.

Landene som er med: Australia, Canada, Frankrike, Tyskland, Nederland, New Zealand, Norge, Sverige, Sveits, Storbritannia og USA.


Feil medisin, feil dose, feil behandling

Funnene viser at rundt  åtte prosent av det norske utvalget, sier de har fått feil medisin eller feil dose de siste to årene. 11 prosent sier de har blitt utsatt for en feil i medisinsk behandling eller pleie.

Gjennomsnittstallene for de andre landene er fem og sju prosent.


Utenfor sykehus

De norske deltakerne sier at de fleste feilene med forsinket beskjed om unormale prøveresultater, eller feilaktig resultat, skjer utenfor sykehus. Hele 83 prosent sier at den siste feilen ikke skjedde ved sykehus.


Norsk kampanje

I januar 2011 starter Kunnskapssenteret opp kampanjen, På vakt.

- Målet med kampanjen er å redusere legemiddelskader og infeksjoner påført av helsetjenesten. I tillegg arbeider vi med å konkretisere tiltak innen to andre innsatsområder, hjerneslag og psykisk helse, opplyser sekretariatsleder Anne-Grete Skjellanger.


Svak medisinoppfølging

Norge skårer også dårligere enn snittet når det gjelder medisinoppfølging ved pasientenes faste legekontor. Langt mindre andeler i Norge rapporterer at fastlegekontoret har:

  • gjennomgått medisinlisten sammen med pasienten
  • forklart mulige bivirkninger av medisinene
  • gitt pasientene en liste over de reseptbelagte medisinene deres


Forsinkede prøveresultater

Norge skårer også lavere når det gjelder svar på prøver og oppfølgning. Ni prosent sier at de har opplevd forsinket beskjed om unormale prøveresultater. Snittet for de europeiske deltakerlandene ligger på fem prosent.

Også når det gjelder oppfølging ved å informere pasienten om resultatet av prøvene, kommer Norge dårligere ut. 53 prosent at de alltid og 16 prosent at de ofte ble fulgt opp i Norge, mot 77 prosent alltid og 11 prosent ofte i USA.

Fakta om Commonwealth Fund

Commonwealth Fund er en amerikanske forskningsstiftelse som gjennomfører internasjonale sammenliknende undersøkelser av helsetjenesten hvert år. Temaer og intervjupersoner varierer, og i 2010 er det et representativt utvalg av den voksne befolkningen som er spurt om hvor godt de mener helsetjenesten fungerer.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse