fbpx Sykepleien Forskning 3/2009 | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning 3/2009

2009
;  
4
 (
3
)

Innhold

Leder: Store ambisjoner, men få ressurser s. 171

Innspill av Magne Nylenna: IMRAD - et hjelpemiddel i vitenskapelig publisering s. 172

Artikkel:   Er handdesinfeksjon betre enn handvask? Av Martin Aasbrenn og Reidun Lid 174

Kommentar: Hygiene har med holdning å gjøre. Av Bente Rognlien s. 185

Artikkel: Etikk i sykehjem og hjemmetjenester. Av Georg Bolling, Reidar Pedersen og Reidun Førde s. 186.

Kommentar: Etiske dilemma på sykehjem. Av Ragnhild Hårstad 197

Artikkel: Psykiatriske sykepleieres faglige bidrag i tverrfaglig samarbeid: Profesjonell kompetanse. Av Rune Karlsen s. 198

Kommentar: Psykiatrisk sykepleie - jakten på identitet. Av Gunnar Eidhammer s. 205

Artikkel: Utvikling og validering av spørreskjema. Spesialsykepleieres opplevde kompetanse etter endt utdanning. Av Berit Taraldsen Valeberg, Randi Grønseth, May Solveig Fagermoen 206

Kommentar: Utvikling av spørreskjema krever spesialkompetanse. Av Irene Røen s. 214

Kommentar: Kunnskapsformer og profesjonalitet. Av Herdis Alvsvåg s. 216

Innspill: Kvantitativ forskning blir meningsfylt for studentene når de selv deltar. Liv Thorhild L. Undheim og Else Marie Smestad Wisløff s. 221

Forskning i praksis: Følger for tidlig fødte s. 222

Evidence based nursing:

Døende pasienter med kreft reflekterer over dødshjelp s. 224

Overvektige trengte mye støtte for å endre livsstil s. 226

Ernæringstilskudd bedret funksjon etter slag s. 228

Cochrane:

Tiltak rundt innledning av anestesi til barn s. 230

Hvitløk mot forkjølelse s. 231

Forskningsnytt:

Sykehjemsansattes holdninger til pasienter med demens s. 232

Sviktende sykepleie til pasienter på sykehjem s. 232

Mestring hos eldre med helsesvikt s. 233

Nyttestoff:

Doktorgradsavhandlinger s. 236

Metodekapitlet av Anners Lerdal s. 239

Skriv kronikk av Anners Lerdal s. 242

Kombinerte metoder av Elsa Kaarbø s. 244

Forskerintervju med Eva Langeland s. 250

 

Les PDF-utgave (pdf, 2.28 MB)
flere utgaver