fbpx Sykepleien Forskning 3/2009 Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning 3/2009

2009
;  
4
 (
3
)

Innhold

Leder: Store ambisjoner, men få ressursers. 171

Innspill av Magne Nylenna:IMRAD - et hjelpemiddel i vitenskapelig publisering s. 172

Artikkel:  Er handdesinfeksjon betre enn handvask?Av Martin Aasbrenn og Reidun Lid 174

Kommentar: Hygiene har med holdning å gjøre.Av Bente Rognlien s. 185

Artikkel: Etikk i sykehjem og hjemmetjenester. Av Georg Bolling, Reidar Pedersen og Reidun Førde s. 186.

Kommentar: Etiske dilemma på sykehjem. Av Ragnhild Hårstad 197

Artikkel: Psykiatriske sykepleieres faglige bidrag i tverrfaglig samarbeid: Profesjonell kompetanse. Av Rune Karlsen s. 198

Kommentar: Psykiatrisk sykepleie - jakten på identitet. Av Gunnar Eidhammer s. 205

Artikkel: Utvikling og validering av spørreskjema. Spesialsykepleieres opplevde kompetanse etter endt utdanning. Av Berit Taraldsen Valeberg, Randi Grønseth, May Solveig Fagermoen 206

Kommentar: Utvikling av spørreskjema krever spesialkompetanse. Av Irene Røen s. 214

Kommentar: Kunnskapsformer og profesjonalitet. Av Herdis Alvsvåg s. 216

Innspill: Kvantitativ forskning blir meningsfylt for studentene når de selv deltar. Liv Thorhild L. Undheim og Else Marie Smestad Wisløff s. 221

Forskning i praksis:Følger for tidlig fødte s. 222

Evidence based nursing:

Døende pasienter med kreft reflekterer over dødshjelps. 224

Overvektige trengte mye støtte for å endre livsstils. 226

Ernæringstilskudd bedret funksjon etter slags. 228

Cochrane:

Tiltak rundt innledning av anestesi til barns. 230

Hvitløk mot forkjølelses. 231

Forskningsnytt:

Sykehjemsansattes holdninger til pasienter med demenss. 232

Sviktende sykepleie til pasienter på sykehjems. 232

Mestring hos eldre med helsesvikts. 233

Nyttestoff:

Doktorgradsavhandlinger s. 236

Metodekapitletav Anners Lerdal s. 239

Skriv kronikkav Anners Lerdal s. 242

Kombinerte metoderav Elsa Kaarbø s. 244

Forskerintervju med Eva Langeland s. 250

 

Les PDF-utgave (pdf, 2.28 MB)
flere utgaver