fbpx Sykepeleien Forskning 1/2008 Hopp til hovedinnhold

Sykepeleien Forskning 1/2008

2008
;  
3
 (
1
)

Innhold

Leder:Refleksjoner over etiske aspekter s. 3

Forskning i praksis:Tar grep om selvmordspasienter s. 4

Innspill av Hanne Harlem:Betydningen av helseforskning s. 6

Doktoravhandlinger:s. 7

Evidense Based Nursing:

Tiltak for partnervarsling kan reudsere kroniske eller gjentatte seksuelt overførbare sykdommer s. 8

Likhetstrekk ved unge menneskers seksualatferd s. 10

Systematiske oppfølgingssamtaler bedret depresjon etter slag s. 12

Få risikovurderingsverktøy kan forutse fall blandt eldre s 14

Artikkel: Ektefellens behov for informasjon når partner får akutt hjerteinfarkt. Av Anny Norlemann Holme s. 16

Innspill av Berit Rokne Hanestad: Sykepleieforskning mer enn forskningskompetanse s. 25

Artikkel: Operasjonspasienten med piercing. Skal piercing fjernes før undersøkelser og kirurgiske inngrep?Av Merete Eugenie Holst og Monica W. Nortvedt s. 26

Forskningsnytt:

Hverdagslivet som arena for bedringsprosesser s. 32

Elektroniske selvregistrering av tilfredshet med sykehusopphold s. 32

Forståelse av selvmordsatferd hos mannlige stoffmisbrukere s. 33

Artikkel: Skriving som læringsarena i sjukepleiefaget.Av Tove Sandvoll Vee s. 34

Kommentar: Kort liggetid.Av Hilde Braserud Wangen s. 41

Cochrane:

Viktig å oppmuntre til håndvask for å forebygge diaré s. 42

Spesialsykepleiere for pasienter med brystkreft og opilepsi s. 43

Artikkel: Risikofaktorer for å utvikle trykksår hos personer med ryggmargsbrokk.Av Pål-Erik Plaum, Gunnar RIemer og Kathrine Frey Frøslie s. 44

Nytt og nyttig:

Jorun Mathisen:  Positivismes. 52

Forskerintervju med Alfhild Dihle54

 

Les PDF-utgave (pdf, 7.73 MB)
flere utgaver