Annonser

Annonser

Annonser

Lover ikke tomme korridorer

Helseministeren mener det er uakseptabelt at pasienter ligger i sykehuskorridorene, men vil ikke love at det skal bli slutt på praksisen.

Jeg tror at i helse-Norge vil vi i lang tid ha pasienter i korridorene, svarte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i Stortingets spørretimen i midten av januar. Bakgrunnen for spørsmålet var opphopingen av korridorpasienter ved Akershus universitetssykehus etter at 160 000 nye pasienter fra årsskiftet fikk dette som sitt lokalsykehus.

 

Krav om tiltak

– Plassering i korridor er ikke akseptabelt, og det skal normalt ikke være pasienter plassert på korridor, slik jeg også påpeker i oppdragsdokumentet. For de fleste pasienter vil derfor plassering i korridor være en kortvarig løsning mens pasienten venter på at ordinær sengeplass blir ledig, ifølge helseministeren.

I oppdragsdokument 2011 til de regionale helseforetakene helseministeren referer til heter det blant annet: «Krav om tiltak for å unngå korridorpasienter, blant annet ved samarbeid mellom sykehusene ved fare for korridorpasienter. Det skal ikke være korridorpasienter hvis ledige senger på andre avdelinger kan tas i bruk.»

 

Hva hjelper?

Også Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering har hatt korridorpasienter på sakskartet, uten at det er blitt fattet noe vedtak.

Da Rådet diskuterte saken i november 2007 kan man i referatet lese følgende forslag på hvordan unngå det særnorske fenomenet korridorpasienter:

«En måte å oppnå varige løsninger på dette området vil være å sørge for at pasienten blir behandlet på riktig omsorgsnivå. En annen måte vil være å utnytte sykehusets totale sengekapasitet bedre, for eksempel gjennom å etablere systemer for pasientlogistikk. Et tredje alternativ er å arbeide for å få til mer effektive pasientforløp ved at pasienten møter samme dag som innleggelse til det planlagte inngrepet.»

Saken ble den gang utsatt i påvente av nye tall om korridorpasienter. Siden er den ikke blitt behandlet av Rådet.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen tror det vil være pasienter i korridorene i lang tid fremover. Foto: Bo Mathisen.
0 0

«Hjemme så lenge som mulig» har lenge vært slagordet i eldreomsorgen. I praksis har kommunene likevel prioritert institusjonsomsorgen, altså sykehjemmene.

Bildet viser en hånd som holder frem et kondom

Mer hiv blant heterofile smittet i utlandet.

Ida Ramsrud reagerte sterkt da institusjonen hun jobbet på ikke ville kalle inn ekstra personell for å sitte hos en døende pasient. Ifølge Rådet for sykepleieetikk er det blitt langt vanligere å dø alene på norske sykehjem.

Fra og med søndag 1. mars, vil rundt halvannen million nordmenn ha en kjernejournal der vesentlig helseinformasjon registreres. Men er du blant disse, er sjansen stor for at du ikke vet det selv.

En slapp penis er i gjennomsnitt 9,16 centimeter.

Å kalle en mannlig sykepleier for «søster», er en hersketeknikk fra folk som burde vite bedre, mener Michael Hartmann.

Her er uønsket deltid et ikke-begrep, og sykepleiere som ønsker jobb får et høflig avslag.

Mer hiv blant heterofile smittet i utlandet.

«Hjemme så lenge som mulig» har lenge vært slagordet i eldreomsorgen. I praksis har kommunene likevel prioritert institusjonsomsorgen, altså sykehjemmene.

Det er noe som heter ”tilskuereffekten”, og det fikk jeg føle på kroppen. Hvordan det føles når ingen bryr seg.

Så lenge Norwegian-streiken pågår, bør sykepleiere tenke seg godt om før de velger å fly med selskapet, råder forbundsleder i NSF, Eli Gunhild By.

Norske sykehjemsbeboere har blitt skrøpeligere og mer pleietrengende. Nå oppfordres kommuner og stat til å gi dem et bedre legetilbud på selve hjemmet.

Så lenge Norwegian-streiken pågår, bør sykepleiere tenke seg godt om før de velger å fly med selskapet, råder forbundsleder i NSF, Eli Gunhild By.

Innspill
Det er noe som heter ”tilskuereffekten”, og det fikk jeg føle på kroppen. Hvordan det føles når ingen bryr seg.
Bildet viser en ung lege som kysses på kinnet av en eldre pasient.

Norske sykehjemsbeboere har blitt skrøpeligere og mer pleietrengende. Nå oppfordres kommuner og stat til å gi dem et bedre legetilbud på selve hjemmet.

Overvektige gutter har en tendens til å se på seg selv som normalvektige, mens undervektige jenter ofte ser på seg selv som tykke.