Annonser

Annonser

Annonser

Lover ikke tomme korridorer

Helseministeren mener det er uakseptabelt at pasienter ligger i sykehuskorridorene, men vil ikke love at det skal bli slutt på praksisen.

Jeg tror at i helse-Norge vil vi i lang tid ha pasienter i korridorene, svarte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i Stortingets spørretimen i midten av januar. Bakgrunnen for spørsmålet var opphopingen av korridorpasienter ved Akershus universitetssykehus etter at 160 000 nye pasienter fra årsskiftet fikk dette som sitt lokalsykehus.

 

Krav om tiltak

– Plassering i korridor er ikke akseptabelt, og det skal normalt ikke være pasienter plassert på korridor, slik jeg også påpeker i oppdragsdokumentet. For de fleste pasienter vil derfor plassering i korridor være en kortvarig løsning mens pasienten venter på at ordinær sengeplass blir ledig, ifølge helseministeren.

I oppdragsdokument 2011 til de regionale helseforetakene helseministeren referer til heter det blant annet: «Krav om tiltak for å unngå korridorpasienter, blant annet ved samarbeid mellom sykehusene ved fare for korridorpasienter. Det skal ikke være korridorpasienter hvis ledige senger på andre avdelinger kan tas i bruk.»

 

Hva hjelper?

Også Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering har hatt korridorpasienter på sakskartet, uten at det er blitt fattet noe vedtak.

Da Rådet diskuterte saken i november 2007 kan man i referatet lese følgende forslag på hvordan unngå det særnorske fenomenet korridorpasienter:

«En måte å oppnå varige løsninger på dette området vil være å sørge for at pasienten blir behandlet på riktig omsorgsnivå. En annen måte vil være å utnytte sykehusets totale sengekapasitet bedre, for eksempel gjennom å etablere systemer for pasientlogistikk. Et tredje alternativ er å arbeide for å få til mer effektive pasientforløp ved at pasienten møter samme dag som innleggelse til det planlagte inngrepet.»

Saken ble den gang utsatt i påvente av nye tall om korridorpasienter. Siden er den ikke blitt behandlet av Rådet.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen tror det vil være pasienter i korridorene i lang tid fremover. Foto: Bo Mathisen.
0 0
 – Hadde ikke klart meg uten dere, sier pasienten til nattsykepleier Annemarthe Aarland. Hun har intense ansiktssmerter og trenger injeksjon hver fjerde time.

De jobber bare om natten. Arbeidsstedet er pasientenes hjem, ofte på soverommet. Nattevaktene møter pasientene på sitt mest sårbare. 

Hjemmesykepleierne Renate Haaland (t.v.) og Annemarthe Aarland er nattevakter. Her sjekker de meldinger på pc.

Å jobbe natt er som hovedregel ikke tillatt. Men noen – som sykepleierne – må holde hjulene i gang.

Arendal: Hjemmesykepleier Camilla Lien sa det som det var i lokalavisa og inviterte ordføreren med på en vakt så han kunne se selv. Hun fikk ja.

Helsesøster Solveig Ude har i årevis spurt foreldrene om de slår barna sine. Derfor er hun blitt hedret som Årets helsesøster.

Å jobbe natt er som hovedregel ikke tillatt. Men noen – som sykepleierne – må holde hjulene i gang.

De jobber bare om natten. Arbeidsstedet er pasientenes hjem, ofte på soverommet. Nattevaktene møter pasientene på sitt mest sårbare. 

I 1959 satte den 25-årige Esther Bergh kurs mot Antarktis og Sørishavet. Der skulle hun pleie syke og skadde hvalfangere i seks måneder – som eneste kvinne blant drøyt et halvt tusen menn.

Elena Sandgathe slår sammen soner om natten i hjemmetjenesten. Bedre samarbeid er gevinsten. Men det blir flere mil å kjøre for nattevaktene. 

De jobber bare om natten. Arbeidsstedet er pasientenes hjem, ofte på soverommet. Nattevaktene møter pasientene på sitt mest sårbare. 

Å jobbe natt er som hovedregel ikke tillatt. Men noen – som sykepleierne – må holde hjulene i gang.

Nå skal risikoen for å bli skadet ved opphold på sykehjem, bruk av hjemmehjelp eller besøk hos fastlegen reduseres betraktelig. Tønsberg er først ut som «pasient- og brukersikker kommune».

Vi som skal hjelpe mennesker med psykiske lidelser må ut til brukerne der de bor og lever.
bildet viser Camilla Lien
Tett på:

Arendal: Hjemmesykepleier Camilla Lien sa det som det var i lokalavisa og inviterte ordføreren med på en vakt så han kunne se selv. Hun fikk ja.

Helsesøster Solveig Ude har i årevis spurt foreldrene om de slår barna sine. Derfor er hun blitt hedret som Årets helsesøster.

Innspill
I rus- og psykiatri-feltet opplever voksne å bli behandlet som barn og brukere. Og da blir de også barn og brukere.
Innspill
Vi som skal hjelpe mennesker med psykiske lidelser må ut til brukerne der de bor og lever.