Annonser

Annonser

Annonser

Lover ikke tomme korridorer

Helseministeren mener det er uakseptabelt at pasienter ligger i sykehuskorridorene, men vil ikke love at det skal bli slutt på praksisen.

Jeg tror at i helse-Norge vil vi i lang tid ha pasienter i korridorene, svarte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i Stortingets spørretimen i midten av januar. Bakgrunnen for spørsmålet var opphopingen av korridorpasienter ved Akershus universitetssykehus etter at 160 000 nye pasienter fra årsskiftet fikk dette som sitt lokalsykehus.

 

Krav om tiltak

– Plassering i korridor er ikke akseptabelt, og det skal normalt ikke være pasienter plassert på korridor, slik jeg også påpeker i oppdragsdokumentet. For de fleste pasienter vil derfor plassering i korridor være en kortvarig løsning mens pasienten venter på at ordinær sengeplass blir ledig, ifølge helseministeren.

I oppdragsdokument 2011 til de regionale helseforetakene helseministeren referer til heter det blant annet: «Krav om tiltak for å unngå korridorpasienter, blant annet ved samarbeid mellom sykehusene ved fare for korridorpasienter. Det skal ikke være korridorpasienter hvis ledige senger på andre avdelinger kan tas i bruk.»

 

Hva hjelper?

Også Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering har hatt korridorpasienter på sakskartet, uten at det er blitt fattet noe vedtak.

Da Rådet diskuterte saken i november 2007 kan man i referatet lese følgende forslag på hvordan unngå det særnorske fenomenet korridorpasienter:

«En måte å oppnå varige løsninger på dette området vil være å sørge for at pasienten blir behandlet på riktig omsorgsnivå. En annen måte vil være å utnytte sykehusets totale sengekapasitet bedre, for eksempel gjennom å etablere systemer for pasientlogistikk. Et tredje alternativ er å arbeide for å få til mer effektive pasientforløp ved at pasienten møter samme dag som innleggelse til det planlagte inngrepet.»

Saken ble den gang utsatt i påvente av nye tall om korridorpasienter. Siden er den ikke blitt behandlet av Rådet.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen tror det vil være pasienter i korridorene i lang tid fremover. Foto: Bo Mathisen.
0 0
Autorisasjon

Sykepleierstudenter utenfor EU/EØS må i fremtiden ta en fagtest for å få autorisasjon. NSF Student vil at også norske studenter skal ta en slik prøve. 

Kikking i journaler til pasienter som man ikke har i behandling, forekommer altfor ofte, skriver Berit Daae Hustad i Rådet for sykepleieetikk.

Med bilder viser Eva Rose Furmyr hva som skjer på fødestuen.

Ta tilbake makten, språket og styringen over eget fag. Helseprofesjoner er lei New Public Management. Mange ønsker at omsorg for pasienter igjen skal bli styrende for helsesektoren.

Arbeidsretten frifant Ahus og Spekter.

- Vi er skuffet og litt overrasket, sier NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By.

Sykepleierstudenter utenfor EU/EØS må i fremtiden ta en fagtest for å få autorisasjon. NSF Student vil at også norske studenter skal ta en slik prøve. 

En internasjonal undersøkelse viser at det norske helsevesenet har mange forbedringsområder. Fastlegeordningen er et av dem.

Sykepleierstudenter utenfor EU/EØS må i fremtiden ta en fagtest for å få autorisasjon. NSF Student vil at også norske studenter skal ta en slik prøve. 

De som tar desentralisert sykepleierutdanning bosetter seg i distriktet etter endt utdanning viser ny kartlegging.

Arbeidsretten frifant Ahus og Spekter.

- Vi er skuffet og litt overrasket, sier NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By.

En internasjonal undersøkelse viser at det norske helsevesenet har mange forbedringsområder. Fastlegeordningen er et av dem.

- Barn blir krenket hver dag i strid med mange av FNs barnekonvensjoner, sier leder av Landsgruppen av helsesøstre (Lah), Kristin Sofie Waldum.

Innspill
Kan vi håpe på folkelig forståelse og oppslutning om prinsipper for prioritering og vanskelige valg, spør administrerende direktør i Helse Nord.

De som tar desentralisert sykepleierutdanning bosetter seg i distriktet etter endt utdanning viser ny kartlegging.

Arbeidsretten frifant Ahus og Spekter.

- Vi er skuffet og litt overrasket, sier NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By.

En internasjonal undersøkelse viser at det norske helsevesenet har mange forbedringsområder. Fastlegeordningen er et av dem.