Annonser

Annonser

Annonser

Lover ikke tomme korridorer

Helseministeren mener det er uakseptabelt at pasienter ligger i sykehuskorridorene, men vil ikke love at det skal bli slutt på praksisen.

Jeg tror at i helse-Norge vil vi i lang tid ha pasienter i korridorene, svarte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i Stortingets spørretimen i midten av januar. Bakgrunnen for spørsmålet var opphopingen av korridorpasienter ved Akershus universitetssykehus etter at 160 000 nye pasienter fra årsskiftet fikk dette som sitt lokalsykehus.

 

Krav om tiltak

– Plassering i korridor er ikke akseptabelt, og det skal normalt ikke være pasienter plassert på korridor, slik jeg også påpeker i oppdragsdokumentet. For de fleste pasienter vil derfor plassering i korridor være en kortvarig løsning mens pasienten venter på at ordinær sengeplass blir ledig, ifølge helseministeren.

I oppdragsdokument 2011 til de regionale helseforetakene helseministeren referer til heter det blant annet: «Krav om tiltak for å unngå korridorpasienter, blant annet ved samarbeid mellom sykehusene ved fare for korridorpasienter. Det skal ikke være korridorpasienter hvis ledige senger på andre avdelinger kan tas i bruk.»

 

Hva hjelper?

Også Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering har hatt korridorpasienter på sakskartet, uten at det er blitt fattet noe vedtak.

Da Rådet diskuterte saken i november 2007 kan man i referatet lese følgende forslag på hvordan unngå det særnorske fenomenet korridorpasienter:

«En måte å oppnå varige løsninger på dette området vil være å sørge for at pasienten blir behandlet på riktig omsorgsnivå. En annen måte vil være å utnytte sykehusets totale sengekapasitet bedre, for eksempel gjennom å etablere systemer for pasientlogistikk. Et tredje alternativ er å arbeide for å få til mer effektive pasientforløp ved at pasienten møter samme dag som innleggelse til det planlagte inngrepet.»

Saken ble den gang utsatt i påvente av nye tall om korridorpasienter. Siden er den ikke blitt behandlet av Rådet.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen tror det vil være pasienter i korridorene i lang tid fremover. Foto: Bo Mathisen.
0 0
Innspill
Bildet av to sykepleiere som behandler en pasient i seng
- Det er merkelig at mange synes det er helt greit å utdanne ingeniører, arkitekter og lærere med høyere utdanning, men når det kommer til sykepleiere blir det sett på som noe negativt og unødvendig, skriver kronikkforfatterne.
Bildet viser Grete Breievne

Grete Breievne gikk inn i det ekles univers.

Raymond Homme skal kanskje bli intensivsykepleier. Som trainee får han en smakebit som kan hjelpe ham med å velge.

Jeg har bart og penis. Jeg mangler englevinger og et kall. Jeg liker roboter og teknologi, men ikke hjerter og fargen rosa. Kan jeg likevel bli sykepleier?

Isbjørnangrep, gruveulykker og frostskader. Livet som sykepleier på Svalbard er ingen jobb for pyser!

Hele 12.362 personer har sykepleierutdanning som sitt førstevalg til høstens studier. Dette er en økning på 17,5 prosent fra året før, og sykepleie er dermed blant studiene som øker mest i popularitet.

 

Det er viktigere å få de erfarne intensivspleierne til å bli enn å bruke mye ressurser på trainee-sykepleiere, mener faggruppeleder Sigbjørn Flatland.

- Det er merkelig at mange synes det er helt greit å utdanne ingeniører, arkitekter og lærere med høyere utdanning, men når det kommer til sykepleiere blir det sett på som noe negativt og unødvendig, skriver kronikkforfatterne.

Unio Oslo kommune krever høyere lønnsnivå og en bedre lønnsutvikling for ansatte med universitets- og høgskoleutdanning.

Grete Breievne gikk inn i det ekles univers.

Erfaringsutveksling kan bidra til å styrke det kliniske læringsmiljøet. 

Elektrosjokk har en tvilsom historie. På sitt verste var den en grusom psykiatrisk metode. I dag er det skeptikerne som henger igjen i fortiden.
Lønnsoppgjøret 2015:

Unio Oslo kommune krever høyere lønnsnivå og en bedre lønnsutvikling for ansatte med universitets- og høgskoleutdanning.

Fagutvikling

Erfaringsutveksling kan bidra til å styrke det kliniske læringsmiljøet. 

Innspill
Elektrosjokk har en tvilsom historie. På sitt verste var den en grusom psykiatrisk metode. I dag er det skeptikerne som henger igjen i fortiden.
Stavanger universitetssykehus:

Korridorpasienter. Det skulle ikke skje, men skjer stadig. Stavanger universitetssykehus topper statistikken og har flest korridorsenger i landet. Mange er bekymret for pasientsikkerheten.