Annonser

Annonser

Annonser

Lover ikke tomme korridorer

Helseministeren mener det er uakseptabelt at pasienter ligger i sykehuskorridorene, men vil ikke love at det skal bli slutt på praksisen.

Jeg tror at i helse-Norge vil vi i lang tid ha pasienter i korridorene, svarte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i Stortingets spørretimen i midten av januar. Bakgrunnen for spørsmålet var opphopingen av korridorpasienter ved Akershus universitetssykehus etter at 160 000 nye pasienter fra årsskiftet fikk dette som sitt lokalsykehus.

 

Krav om tiltak

– Plassering i korridor er ikke akseptabelt, og det skal normalt ikke være pasienter plassert på korridor, slik jeg også påpeker i oppdragsdokumentet. For de fleste pasienter vil derfor plassering i korridor være en kortvarig løsning mens pasienten venter på at ordinær sengeplass blir ledig, ifølge helseministeren.

I oppdragsdokument 2011 til de regionale helseforetakene helseministeren referer til heter det blant annet: «Krav om tiltak for å unngå korridorpasienter, blant annet ved samarbeid mellom sykehusene ved fare for korridorpasienter. Det skal ikke være korridorpasienter hvis ledige senger på andre avdelinger kan tas i bruk.»

 

Hva hjelper?

Også Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering har hatt korridorpasienter på sakskartet, uten at det er blitt fattet noe vedtak.

Da Rådet diskuterte saken i november 2007 kan man i referatet lese følgende forslag på hvordan unngå det særnorske fenomenet korridorpasienter:

«En måte å oppnå varige løsninger på dette området vil være å sørge for at pasienten blir behandlet på riktig omsorgsnivå. En annen måte vil være å utnytte sykehusets totale sengekapasitet bedre, for eksempel gjennom å etablere systemer for pasientlogistikk. Et tredje alternativ er å arbeide for å få til mer effektive pasientforløp ved at pasienten møter samme dag som innleggelse til det planlagte inngrepet.»

Saken ble den gang utsatt i påvente av nye tall om korridorpasienter. Siden er den ikke blitt behandlet av Rådet.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen tror det vil være pasienter i korridorene i lang tid fremover. Foto: Bo Mathisen.
0 0

9 av 10 briller hadde oppvekst av bakterier.

Fagutvikling

Briller utgjør en like stor risiko som smykker.

Økt grunnbemanning ga lavere sykefravær. Dermed kunne Bergan sykehjem opprettholde høyere grunnbemanning ved å bruke av sykelønnsbudsjettet.

Fylkeslegen i Troms vil finne ut om det er greit å bruke profesjonstitler på nettsted som råder homofil ungdom til å leve alene.

Teamledere i Sarpsborg kommune får generelt ledertillegg, ekstrabetalt for ansvar for døgndrift/turnus, lønnstillegg for tilleggsutdanning og antall ansatte de har ansvar for.

9 av 10 briller hadde oppvekst av bakterier.

Luftebalkongene beregnet for psykiatriske pasienter på det nye Østfoldsykehuset skaper blest. – Det ser mer ut som et fengsel enn et sykehus, mener NSF-tillitsvalgt.

9 av 10 briller hadde oppvekst av bakterier.

Økt grunnbemanning ga lavere sykefravær. Dermed kunne Bergan sykehjem opprettholde høyere grunnbemanning ved å bruke av sykelønnsbudsjettet.

Det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal skal plasseres i Opdøl ved Molde.

- Dette er en endelig beslutning, sa Bent Høie.

Den politiske streiken mot arbeidsmiljøloven går av stabelen den 28. januar.

Fylkeslegen i Troms vil finne ut om det er greit å bruke profesjonstitler på nettsted som råder homofil ungdom til å leve alene.

Økt grunnbemanning ga lavere sykefravær. Dermed kunne Bergan sykehjem opprettholde høyere grunnbemanning ved å bruke av sykelønnsbudsjettet.

Det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal skal plasseres i Opdøl ved Molde.

- Dette er en endelig beslutning, sa Bent Høie.

Den politiske streiken mot arbeidsmiljøloven går av stabelen den 28. januar.

Fylkeslegen i Troms vil finne ut om det er greit å bruke profesjonstitler på nettsted som råder homofil ungdom til å leve alene.