Annonser

Annonser

Annonser

Lover ikke tomme korridorer

Helseministeren mener det er uakseptabelt at pasienter ligger i sykehuskorridorene, men vil ikke love at det skal bli slutt på praksisen.

Jeg tror at i helse-Norge vil vi i lang tid ha pasienter i korridorene, svarte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i Stortingets spørretimen i midten av januar. Bakgrunnen for spørsmålet var opphopingen av korridorpasienter ved Akershus universitetssykehus etter at 160 000 nye pasienter fra årsskiftet fikk dette som sitt lokalsykehus.

 

Krav om tiltak

– Plassering i korridor er ikke akseptabelt, og det skal normalt ikke være pasienter plassert på korridor, slik jeg også påpeker i oppdragsdokumentet. For de fleste pasienter vil derfor plassering i korridor være en kortvarig løsning mens pasienten venter på at ordinær sengeplass blir ledig, ifølge helseministeren.

I oppdragsdokument 2011 til de regionale helseforetakene helseministeren referer til heter det blant annet: «Krav om tiltak for å unngå korridorpasienter, blant annet ved samarbeid mellom sykehusene ved fare for korridorpasienter. Det skal ikke være korridorpasienter hvis ledige senger på andre avdelinger kan tas i bruk.»

 

Hva hjelper?

Også Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering har hatt korridorpasienter på sakskartet, uten at det er blitt fattet noe vedtak.

Da Rådet diskuterte saken i november 2007 kan man i referatet lese følgende forslag på hvordan unngå det særnorske fenomenet korridorpasienter:

«En måte å oppnå varige løsninger på dette området vil være å sørge for at pasienten blir behandlet på riktig omsorgsnivå. En annen måte vil være å utnytte sykehusets totale sengekapasitet bedre, for eksempel gjennom å etablere systemer for pasientlogistikk. Et tredje alternativ er å arbeide for å få til mer effektive pasientforløp ved at pasienten møter samme dag som innleggelse til det planlagte inngrepet.»

Saken ble den gang utsatt i påvente av nye tall om korridorpasienter. Siden er den ikke blitt behandlet av Rådet.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen tror det vil være pasienter i korridorene i lang tid fremover. Foto: Bo Mathisen.
0 0
Ny nettbrettutgave

Å jobbe som sykepleier kan være så mye. Sykepleien har nå lansert en ny spesialutgave i Sykepleie-appen som viser alt du kan bli - og hvordan.

Bilde av hpv-virus

Ny testmetode skal oppdage livmorhalskreft raskere.

Regjeringen går nå inn for at helsepersonell beholder sin autorisasjon frem til fylte 80 år. Sykepleierforbundet er skeptisk.

Sykepleieledere svikter pasientene og faget hvis de ikke står opp, rake i ryggen, og sier fra, skriver Linda Susanne Krüger. Hun har selv fått erfare at systemkritikk ikke alltid mottas med takk.

Lavtlønnede får 1,75 kroner mer i timen, mens det blir null tillegg for alle andre. 

Sju prosent av norske 4-åringer har psykiske vansker, men foreldrene oppsøker sjelden hjelpeapparatet.

Å jobbe som sykepleier kan være så mye. Sykepleien har nå lansert en ny spesialutgave i Sykepleie-appen som viser alt du kan bli - og hvordan.

Å jobbe som sykepleier kan være så mye. Sykepleien har nå lansert en ny spesialutgave i Sykepleie-appen som viser alt du kan bli - og hvordan.

Ny testmetode skal oppdage livmorhalskreft raskere.

Lønnsgapet mellom mannlige og kvinnelige sykepleiere i USA er betydelig, ifølge en ny studie.

Sju prosent av norske 4-åringer har psykiske vansker, men foreldrene oppsøker sjelden hjelpeapparatet.

Det er viktig at barn med syke foreldre får god og riktig oppfølging.

Bildet viser dollarsedler i lommen på en hvit sykehusfrakk.

Lønnsgapet mellom mannlige og kvinnelige sykepleiere i USA er betydelig, ifølge en ny studie.

Nytt og nyttig fra Helsebiblioteket.no:

Det er viktig at barn med syke foreldre får god og riktig oppfølging.

Sju prosent av norske 4-åringer har psykiske vansker, men foreldrene oppsøker sjelden hjelpeapparatet.

Bildet viser en eldre, kvinnelig helsearbeider bak et skrivebord.

Regjeringen går nå inn for at helsepersonell beholder sin autorisasjon frem til fylte 80 år. Sykepleierforbundet er skeptisk.