Annonser

Annonser

Annonser

Lover ikke tomme korridorer

Helseministeren mener det er uakseptabelt at pasienter ligger i sykehuskorridorene, men vil ikke love at det skal bli slutt på praksisen.

Jeg tror at i helse-Norge vil vi i lang tid ha pasienter i korridorene, svarte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i Stortingets spørretimen i midten av januar. Bakgrunnen for spørsmålet var opphopingen av korridorpasienter ved Akershus universitetssykehus etter at 160 000 nye pasienter fra årsskiftet fikk dette som sitt lokalsykehus.

 

Krav om tiltak

– Plassering i korridor er ikke akseptabelt, og det skal normalt ikke være pasienter plassert på korridor, slik jeg også påpeker i oppdragsdokumentet. For de fleste pasienter vil derfor plassering i korridor være en kortvarig løsning mens pasienten venter på at ordinær sengeplass blir ledig, ifølge helseministeren.

I oppdragsdokument 2011 til de regionale helseforetakene helseministeren referer til heter det blant annet: «Krav om tiltak for å unngå korridorpasienter, blant annet ved samarbeid mellom sykehusene ved fare for korridorpasienter. Det skal ikke være korridorpasienter hvis ledige senger på andre avdelinger kan tas i bruk.»

 

Hva hjelper?

Også Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering har hatt korridorpasienter på sakskartet, uten at det er blitt fattet noe vedtak.

Da Rådet diskuterte saken i november 2007 kan man i referatet lese følgende forslag på hvordan unngå det særnorske fenomenet korridorpasienter:

«En måte å oppnå varige løsninger på dette området vil være å sørge for at pasienten blir behandlet på riktig omsorgsnivå. En annen måte vil være å utnytte sykehusets totale sengekapasitet bedre, for eksempel gjennom å etablere systemer for pasientlogistikk. Et tredje alternativ er å arbeide for å få til mer effektive pasientforløp ved at pasienten møter samme dag som innleggelse til det planlagte inngrepet.»

Saken ble den gang utsatt i påvente av nye tall om korridorpasienter. Siden er den ikke blitt behandlet av Rådet.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen tror det vil være pasienter i korridorene i lang tid fremover. Foto: Bo Mathisen.
0 0

120 ansatte i helse- og omsorgssektoren fått brev om oppsigelse i Halden kommune. Det har det blitt musikkvideo av.

Fagutvikling

Sykepleier må bidra aktivt til å avdekke og forhindre vold mot eldre.

 

Under parolen «Forsvar arbeidsmiljøloven!» oppfordrer LO, Unio og YS til politisk streik mot regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Markeringen finner sted onsdag 28. januar mellom klokka 14 og 16.

I flere år har Mari stilt seg det spørsmålet. Nå forteller hun om  kampen for å få storebroren frisk. Hun har håpet. Mistet troen. Og håpet igjen. Som sykepleier og pårørende vil hun løfte fram en av de meststigmatiserte i samfunnet: Heroinmisbrukeren.

Sjekk lønnen før du takker ja til jobb. Rådet til sykepleierstudentene kom fra NSFs fylkesleder i Østfold etter å ha kartlagt kommunenes avlønning av studenter. Nå har Askim kommune hevet lønnen. 

Diskusjonen om bruk av lukket nattdress har gått høyt. Meningene om plagget er delte.

Tradisjonelle mannsdominerte yrker har en betydelig høyere lønn enn kvinnedominerte i Vennesla kommune i Vest-Agder.

Politiet har væpnet aksjon ved Ullevål sykehus etter at de fikk melding om skyting. En person er pågrepet.

120 ansatte i helse- og omsorgssektoren fått brev om oppsigelse i Halden kommune. Det har det blitt musikkvideo av.

LO, Unio og YS holdt politiske streik for å verne om arbeidsmiljøloven. Sjekk ut bildekarusell fra markeringer rundt om i landet.

Antallet studenter som fagorganiserer seg stiger. Norsk Sykepleierforbund (NSF) har størst dekning i sin målgruppe med 90 prosent.

Ble de filippinske sykepleierne utnyttet økonomisk? De vant ikke fram i tingretten. Nå er det ny runde i lagmannsretten.

LO, Unio og YS holdt politiske streik for å verne om arbeidsmiljøloven. Sjekk ut bildekarusell fra markeringer rundt om i landet.

Antallet studenter som fagorganiserer seg stiger. Norsk Sykepleierforbund (NSF) har størst dekning i sin målgruppe med 90 prosent.

Ble de filippinske sykepleierne utnyttet økonomisk? De vant ikke fram i tingretten. Nå er det ny runde i lagmannsretten.

Regjeringen må legge til rette for at papirløse får grunnleggende helsehjelp, mener Norsk Sykepleierforbund, Legeforeningen og ni andre organisasjoner.