Annonser

Annonser

Annonser

Lover ikke tomme korridorer

Helseministeren mener det er uakseptabelt at pasienter ligger i sykehuskorridorene, men vil ikke love at det skal bli slutt på praksisen.

Jeg tror at i helse-Norge vil vi i lang tid ha pasienter i korridorene, svarte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i Stortingets spørretimen i midten av januar. Bakgrunnen for spørsmålet var opphopingen av korridorpasienter ved Akershus universitetssykehus etter at 160 000 nye pasienter fra årsskiftet fikk dette som sitt lokalsykehus.

 

Krav om tiltak

– Plassering i korridor er ikke akseptabelt, og det skal normalt ikke være pasienter plassert på korridor, slik jeg også påpeker i oppdragsdokumentet. For de fleste pasienter vil derfor plassering i korridor være en kortvarig løsning mens pasienten venter på at ordinær sengeplass blir ledig, ifølge helseministeren.

I oppdragsdokument 2011 til de regionale helseforetakene helseministeren referer til heter det blant annet: «Krav om tiltak for å unngå korridorpasienter, blant annet ved samarbeid mellom sykehusene ved fare for korridorpasienter. Det skal ikke være korridorpasienter hvis ledige senger på andre avdelinger kan tas i bruk.»

 

Hva hjelper?

Også Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering har hatt korridorpasienter på sakskartet, uten at det er blitt fattet noe vedtak.

Da Rådet diskuterte saken i november 2007 kan man i referatet lese følgende forslag på hvordan unngå det særnorske fenomenet korridorpasienter:

«En måte å oppnå varige løsninger på dette området vil være å sørge for at pasienten blir behandlet på riktig omsorgsnivå. En annen måte vil være å utnytte sykehusets totale sengekapasitet bedre, for eksempel gjennom å etablere systemer for pasientlogistikk. Et tredje alternativ er å arbeide for å få til mer effektive pasientforløp ved at pasienten møter samme dag som innleggelse til det planlagte inngrepet.»

Saken ble den gang utsatt i påvente av nye tall om korridorpasienter. Siden er den ikke blitt behandlet av Rådet.

0 0
Innspill
Myten om den gode død ble knust for sykepleier Anna Hansen i møte med virkelighetens realiteter i kommunehelsetjenesten. Hun håper LCP ikke avskaffes.
Bildet viser Kristin Kavli Adriansen.

Pietismen har påvirket sykepleien i Rogaland, men også vært med på å konservere faglige idealer, viser Kristin Kavli Adriansens doktorgrad.

Aalberg bør i fremtiden konsentrere seg om å lese på linjene, og ikke mellom, oppfordrer professor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen i sitt debattsvar til homøopat og cand.polit, Thore K. Aalberg.

Forskere ved NTNU utvikler en ny metode som kan hjelpe deprimerte mennesker. Terapiformen metakognitiv terapi går ut på å gruble mindre, og gi litt mer f ….

Hvis du blir fortalt at din personlighet er forstyrret, hvor mye håp om bedring ligger i det? undrer Linda Øye.

To nybakte mødre, som hadde født barn med Downs Syndrom, bodde vegg i vegg med hverandre på intensivavdelingen i seks uker i 2013 ute å vite om hverandre. Deres opp- og nedturer resulterte i Veslas koffert.

Året er 1964 og vi befinner oss på Vor Frue Hospital i Oslo. Hospitalet har åpnet sykepleierskole og en velutdannet – må sies – forstanderinne, viser hvordan en god sykepleier skal håndtere et spedbarn.

Myten om den gode død ble knust for sykepleier Anna Hansen i møte med virkelighetens realiteter i kommunehelsetjenesten. Hun håper LCP ikke avskaffes.

Pietismen har påvirket sykepleien i Rogaland, men også vært med på å konservere faglige idealer, viser Kristin Kavli Adriansens doktorgrad.

Hvis du blir fortalt at din personlighet er forstyrret, hvor mye håp om bedring ligger i det? undrer Linda Øye.
Aalberg bør i fremtiden konsentrere seg om å lese på linjene, og ikke mellom, oppfordrer professor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen i sitt debattsvar til homøopat og cand.polit, Thore K. Aalberg.

Forskere ved NTNU utvikler en ny metode som kan hjelpe deprimerte mennesker. Terapiformen metakognitiv terapi går ut på å gruble mindre, og gi litt mer f ….

Innspill
Personlighetsforstyrrelse:
Hvis du blir fortalt at din personlighet er forstyrret, hvor mye håp om bedring ligger i det? undrer Linda Øye.
Innspill
Aalberg bør i fremtiden konsentrere seg om å lese på linjene, og ikke mellom, oppfordrer professor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen i sitt debattsvar til homøopat og cand.polit, Thore K. Aalberg.

Forskere ved NTNU utvikler en ny metode som kan hjelpe deprimerte mennesker. Terapiformen metakognitiv terapi går ut på å gruble mindre, og gi litt mer f ….

To nybakte mødre, som hadde født barn med Downs Syndrom, bodde vegg i vegg med hverandre på intensivavdelingen i seks uker i 2013 ute å vite om hverandre. Deres opp- og nedturer resulterte i Veslas koffert.