Annonser

Annonser

Annonser

Lover ikke tomme korridorer

Helseministeren mener det er uakseptabelt at pasienter ligger i sykehuskorridorene, men vil ikke love at det skal bli slutt på praksisen.

Jeg tror at i helse-Norge vil vi i lang tid ha pasienter i korridorene, svarte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i Stortingets spørretimen i midten av januar. Bakgrunnen for spørsmålet var opphopingen av korridorpasienter ved Akershus universitetssykehus etter at 160 000 nye pasienter fra årsskiftet fikk dette som sitt lokalsykehus.

 

Krav om tiltak

– Plassering i korridor er ikke akseptabelt, og det skal normalt ikke være pasienter plassert på korridor, slik jeg også påpeker i oppdragsdokumentet. For de fleste pasienter vil derfor plassering i korridor være en kortvarig løsning mens pasienten venter på at ordinær sengeplass blir ledig, ifølge helseministeren.

I oppdragsdokument 2011 til de regionale helseforetakene helseministeren referer til heter det blant annet: «Krav om tiltak for å unngå korridorpasienter, blant annet ved samarbeid mellom sykehusene ved fare for korridorpasienter. Det skal ikke være korridorpasienter hvis ledige senger på andre avdelinger kan tas i bruk.»

 

Hva hjelper?

Også Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering har hatt korridorpasienter på sakskartet, uten at det er blitt fattet noe vedtak.

Da Rådet diskuterte saken i november 2007 kan man i referatet lese følgende forslag på hvordan unngå det særnorske fenomenet korridorpasienter:

«En måte å oppnå varige løsninger på dette området vil være å sørge for at pasienten blir behandlet på riktig omsorgsnivå. En annen måte vil være å utnytte sykehusets totale sengekapasitet bedre, for eksempel gjennom å etablere systemer for pasientlogistikk. Et tredje alternativ er å arbeide for å få til mer effektive pasientforløp ved at pasienten møter samme dag som innleggelse til det planlagte inngrepet.»

Saken ble den gang utsatt i påvente av nye tall om korridorpasienter. Siden er den ikke blitt behandlet av Rådet.

0 0
Elizabeth Hoff og kolleger i sikkerhetsutstyr når de skal levere medisiner i Syria.

Jordmor Elizabeth Hoff fra Ålesund leder Verdens helseorganisasjons arbeid i Syria. Det er ikke ufarlig.

 

Tegningen viser Tegnehanne i sykepleieruniform

Hanne Sigbjørnsen har gitt sitt alter ego stive permer.

72 millioner er satt av i statsbudsjettet til å utvide hpv-vaksineringen av norske jenter.

Jeg vet ikke annet enn å henvende meg til vår øverstkommanderende, Bent Høie. Vi vil ikke lenger leke butikk.

For å dekke vår tids behov for sykepleie, bør det være forpliktende med refleksjonsgrupper i praksis. 

Regjeringen sier i dag at de i sitt statsbudsjettforslag ønsker å styrke omsorgstjenestene med totalt 641 millioner kroner. Slik skal pengene fordeles.

Ros forbindes ofte med kjærlighet, varme, omsorg og godhet. Derfor er det så godt å få. Men forventningen og lengselen etter ros er også et uttrykk for at tankene har kjørt seg fast i et dårlig spor.
Egne kompresjonsruller er både rimeligst og best i bruk.

Jordmor Elizabeth Hoff fra Ålesund leder Verdens helseorganisasjons arbeid i Syria. Det er ikke ufarlig.

 

Det er viktig med en god prosedyre for oppstart og opptrapping av enteral ernæring hos intensivpasienter, og at personalet følger den.
Legger man til rette for foreldrenes tilstedeværelse, blir både de og det syke barnet mer tilfreds.

Hanne Sigbjørnsen har gitt sitt alter ego stive permer.

Bildet viser en ung jente som får hpv-vaksine av en sykepleier.

72 millioner er satt av i statsbudsjettet til å utvide hpv-vaksineringen av norske jenter.

Fagutvikling

For å dekke vår tids behov for sykepleie, bør det være forpliktende med refleksjonsgrupper i praksis. 

Innspill
Inga Marte Torkildsen
Vold og krenkelser i barndommen gir alvorlige helseproblemer.
Bildet viser to eldre kvinner sittende ved et vindu.
Statsbudsjettet 2016

En økning på 30,7 millioner kroner til grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte i omsorgstjenestene, foreslår regjeringen. – Puslete, synes NSF-lederen. Hun minner om et valgkampløfte om videreutdanning for 15 000 sykepleiere.