Annonser

Annonser

Annonser

Lover ikke tomme korridorer

Helseministeren mener det er uakseptabelt at pasienter ligger i sykehuskorridorene, men vil ikke love at det skal bli slutt på praksisen.

Jeg tror at i helse-Norge vil vi i lang tid ha pasienter i korridorene, svarte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i Stortingets spørretimen i midten av januar. Bakgrunnen for spørsmålet var opphopingen av korridorpasienter ved Akershus universitetssykehus etter at 160 000 nye pasienter fra årsskiftet fikk dette som sitt lokalsykehus.

 

Krav om tiltak

– Plassering i korridor er ikke akseptabelt, og det skal normalt ikke være pasienter plassert på korridor, slik jeg også påpeker i oppdragsdokumentet. For de fleste pasienter vil derfor plassering i korridor være en kortvarig løsning mens pasienten venter på at ordinær sengeplass blir ledig, ifølge helseministeren.

I oppdragsdokument 2011 til de regionale helseforetakene helseministeren referer til heter det blant annet: «Krav om tiltak for å unngå korridorpasienter, blant annet ved samarbeid mellom sykehusene ved fare for korridorpasienter. Det skal ikke være korridorpasienter hvis ledige senger på andre avdelinger kan tas i bruk.»

 

Hva hjelper?

Også Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering har hatt korridorpasienter på sakskartet, uten at det er blitt fattet noe vedtak.

Da Rådet diskuterte saken i november 2007 kan man i referatet lese følgende forslag på hvordan unngå det særnorske fenomenet korridorpasienter:

«En måte å oppnå varige løsninger på dette området vil være å sørge for at pasienten blir behandlet på riktig omsorgsnivå. En annen måte vil være å utnytte sykehusets totale sengekapasitet bedre, for eksempel gjennom å etablere systemer for pasientlogistikk. Et tredje alternativ er å arbeide for å få til mer effektive pasientforløp ved at pasienten møter samme dag som innleggelse til det planlagte inngrepet.»

Saken ble den gang utsatt i påvente av nye tall om korridorpasienter. Siden er den ikke blitt behandlet av Rådet.

0 0
Forskning Fagfellevurdert
Kvinne med nyfødt barn på sykehus

Alle avdelingene i undersøkelsen tilrettela for hud-mot-hud-kontakt mellom foreldre og nyfødte så tidlig som mulig etter fødselen.

Oslo 1986: Aldri mer strikkepinner!  Fra demonstrasjon til forsvar for abortloven. Foto: © Mimsy Møller/Samfoto
Abortens historie:

Abortens historie i Norge har mange lik i lasten – bokstavelig talt.

Mer enn halvparten av de eldre på sykehjem er underernært.

Alle avdelingene i undersøkelsen tilrettela for hud-mot-hud-kontakt mellom foreldre og nyfødte så tidlig som mulig etter fødselen.

Sykepleier kan bidra til at overgangen fra sykehus til hjemmet blir bedre for slagrammede.

Pasientene skal ha fremragende behandling uansett hvor de befinner seg i pasientforløpet. Sykepleiere med master bidrar til dette.

Sykepleieres erfaringer viser at både indivisuelle, kulturelle og strukturelle forhold synes å ha betyddning ved overdosedødsfall.

Studien viser at det er stor forskjell mellom norske nyfødtavdelinger når det gjelder tid og rom for hud-mot-hud-kontakt mellom foreldre og barn.

Alle avdelingene i undersøkelsen tilrettela for hud-mot-hud-kontakt mellom foreldre og nyfødte så tidlig som mulig etter fødselen.

Bruk av trådløse telefoner fører ofte til forstyrrelser i sykepleiernes arbeid.

Personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) får trolig noe bedre livskvalitet og færre sykehusinnleggelser når de får opplæring og veiledning i hvordan de kan mestre hverdagen med langvarige helseutfordringer. Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet. 

Personer som har kroniske eller langvarige helseutfordringer får trolig større tro på egen mestring og færre depresjonssymptomer ved individuell behandlings- og oppfølgingsplan. 

ForskningInnspill
Medisinske symboler
Pasientene skal ha fremragende behandling uansett hvor de befinner seg i pasientforløpet. Sykepleiere med master bidrar til dette.
Innspill
Mer enn halvparten av de eldre på sykehjem er underernært.
Arbeidsmiljø:

I dag trer den nye arbeidsmiljøloven i kraft. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) fikk flertall i Stortinget for de fleste av sine forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. 

Fagutvikling

Sykepleier kan bidra til at overgangen fra sykehus til hjemmet blir bedre for slagrammede.