Annonser

Annonser

Annonser

Lover ikke tomme korridorer

Helseministeren mener det er uakseptabelt at pasienter ligger i sykehuskorridorene, men vil ikke love at det skal bli slutt på praksisen.

Jeg tror at i helse-Norge vil vi i lang tid ha pasienter i korridorene, svarte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i Stortingets spørretimen i midten av januar. Bakgrunnen for spørsmålet var opphopingen av korridorpasienter ved Akershus universitetssykehus etter at 160 000 nye pasienter fra årsskiftet fikk dette som sitt lokalsykehus.

 

Krav om tiltak

– Plassering i korridor er ikke akseptabelt, og det skal normalt ikke være pasienter plassert på korridor, slik jeg også påpeker i oppdragsdokumentet. For de fleste pasienter vil derfor plassering i korridor være en kortvarig løsning mens pasienten venter på at ordinær sengeplass blir ledig, ifølge helseministeren.

I oppdragsdokument 2011 til de regionale helseforetakene helseministeren referer til heter det blant annet: «Krav om tiltak for å unngå korridorpasienter, blant annet ved samarbeid mellom sykehusene ved fare for korridorpasienter. Det skal ikke være korridorpasienter hvis ledige senger på andre avdelinger kan tas i bruk.»

 

Hva hjelper?

Også Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering har hatt korridorpasienter på sakskartet, uten at det er blitt fattet noe vedtak.

Da Rådet diskuterte saken i november 2007 kan man i referatet lese følgende forslag på hvordan unngå det særnorske fenomenet korridorpasienter:

«En måte å oppnå varige løsninger på dette området vil være å sørge for at pasienten blir behandlet på riktig omsorgsnivå. En annen måte vil være å utnytte sykehusets totale sengekapasitet bedre, for eksempel gjennom å etablere systemer for pasientlogistikk. Et tredje alternativ er å arbeide for å få til mer effektive pasientforløp ved at pasienten møter samme dag som innleggelse til det planlagte inngrepet.»

Saken ble den gang utsatt i påvente av nye tall om korridorpasienter. Siden er den ikke blitt behandlet av Rådet.

0 0
Bildet viser Leny Abila som tar på seg munnbind.

Uvettig bruk av antibiotika truer hele den moderne medisinen. Sykepleiere kan gjøre en forskjell.

Bildet viser Sigurd Høye

– Men det er ikke snakk om at noen skal lide for det, understreker allmennlege og forsker Sigurd Høye.

Det er mennesker vi pleier, vi pakker ikke sardinbokser på et samlebånd, skriver Karin Bell Trældal.
Har du sett sykepleiestudenten med mobilen i hånda? Kan det komme noe godt ut av det?

Mange sykepleierstudenter opplever det å bruke hverandre som pasienter i rollespill som truende, viser ny studie.

Uvettig bruk av antibiotika truer hele den moderne medisinen. Sykepleiere kan gjøre en forskjell.

Dette er en kjempeviktig jobb som sykepleiere egentlig bare kan sette i gang med. Start i det små, oppfordrer Torill Berg ved Overvektspoliklinikken for barn ved Ringerike sykehus

Ved UNN i Tromsø har de i over to år jobbet hardt for å finne smittekilden til en multiresistent Klebsiella-bakterie.

MRSA, VRE OG ESBL skaper hodebry for norske leger og sykepleiere.

– Men det er ikke snakk om at noen skal lide for det, understreker allmennlege og forsker Sigurd Høye.

Er resistente bakterier en ut­fordring i sykepleiernes kliniske hverdag? Fem sykepleiere forteller.

Vi gir ikke våre eldre den matomsorgen de har krav på, skriver Randi Flesland.
Syriske flyktinger klatrer over piggtrådgjerde for å kommer til Tyrkia

Norge opplever økt tilstrømming av flyktninger, blant annet fra Syria.

 

Innspill
Valg 2015:
Vi gir ikke våre eldre den matomsorgen de har krav på, skriver Randi Flesland.

Mange sykepleierstudenter opplever det å bruke hverandre som pasienter i rollespill som truende, viser ny studie.

Innspill
Når vi tvinger politikere til å oppføre seg som skuespillere, er det lett å bli skuffet, mener Barth Tholens.