ForskningInnspill
Bildet viser en student med et litt oppgitt uttrykk, som ligger over en oppslått bok på pulten. Det ligger en stabel bøker ved siden av henne.
Forskere får meritterende uttelling for å dra på konferanser, men ikke for å skrive forskningsbaserte lærebøker. Det reagerer Berit Støre Brinchmann og Siri Tønnessen på.

MEST LESTE FORSKNINGSARTIKLER

Forskere får meritterende uttelling for å dra på konferanser, men ikke for å skrive forskningsbaserte lærebøker. Det reagerer Berit Støre Brinchmann og Siri Tønnessen på.

Studien viser at sykehjemsbeboere i stor grad ønsker å delta på aktiviteter der de selv er aktive.

Urinstiks er mye brukt i klinikken for å diagnostisere urinveisinfeksjon hos eldre til tross for at den ikke skiller mellom en urinveisinfeksjon og asymptomatisk bakteriuri. 

Både sykepleiere og pasienter som deltok i studien bekreftet at det forekom enslighet og alenehet, men at det ikke nødvedigvis betydde ensomhet.

Forskning Fagfellevurdert
En kvinnelig sykepleier står og tenker med en penn og skriveblokk
03. oktober 2016, 15:29

Hensikten med å varsle om avvik er ikke å peke ut syndebukker, men å øke pasientsikkerheten. Likevel unnlater mange å melde fra om uønskete hendelser, viser en undersøkelse.

Oppsummert forskning
Det norske og det polske flagget satt skrått sammen til ett flagg
Forskningsnytt:
26. september 2016, 15:20

Språket er et hinder for polske immigranters tilgang til norske helsetjenester, viser en studie. Leger og sykepleiere kan hjelpe ved å være tydelige og hyggelige.

Forskning Fagfellevurdert
Hender som holder et glass med urin som skal undersøkes med en urinstiks
09. september 2016, 15:23

Urinstiks er mye brukt i klinikken for å diagnostisere urinveisinfeksjon hos eldre til tross for at den ikke skiller mellom en urinveisinfeksjon og asymptomatisk bakteriuri. 

Forskning Fagfellevurdert
Bildet viser to hender som skal til å sette en defibrillator på en pasient
30. august 2016, 09:33

Helsepersonell er pålagt å registrere hjertestans i Norsk hjertestansregister. Likevel er bare én av tre pasienter med hjertestans på intensivavdelingen registrert.

Oppsummert forskning
Kvinnelig helsearbeider står inntil veggen i en sykehuskorridor og kikker i golvet. Hun virker sliten eller fortvilet.
Forskningsnytt:
23. august 2016, 09:56

Helsepersonell er forpliktet til å legge til rette for medvirkning fra bruker eller pasient. Hvordan opplever de det når retningslinjene mangler eller er uklare?

nye doktorgrader

Sykepleien forskning er et vitenskaplig tidsskrift med fagfellevurdering som kommer ut 4 ganger per år.

Vi ønsker å være den foretrukne kanal for formidling av relevant forskning for utøvende sykepleiere i Norge.

Sykepleien forskning er et Nivå 1-tidsskrift (UHR), og er indeksert i Svemed+, Nordart og CINAHL

ISSN:1890-2936


Siste utgave

Unge jenter er opptatt av blødning og blødningsforstyrrelser i forbindelse med p-pillebruk.
Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier snakker med eldre par
05. juli 2016, 14:22

Pårørende ønsker å være en ressurs, men trenger å få relevant informasjon og involveres som sentrale samarbeidspartnere.

Forskning Fagfellevurdert
Dekket bord, mat, måltid
07. juli 2016, 10:05

Den nyutviklede appen APPETITT kan inspirere til variasjon i kostholdet og øke oppmerksomheten om måltidsvaner til hjemmeboende eldre.

Forskning Fagfellevurdert
Bildet viser ei dame i hvit frakk som viser to personer et ark med et diagram på.
24. juni 2016, 10:12

Simuleringsbaserte kommunikasjonskurs kan gi økte kommunikasjonsferdigheter og økt forståelse for hvordan kommunikasjonsmodellen kan brukes.

Oppsummert forskning
Illustrasjon av mann som stikker armen inn i fryseren mens kona sier:
Cochrane:
14. juli 2016, 14:42

Kuldespray hjelper noe mot smerter ved innsetting av perifert venekateter, viser en Cochrane-oversikt. 

Forskning Fagfellevurdert
Bildet viser et brett med p-piller
10. juni 2016, 13:20

Unge jenter er opptatt av blødning og blødningsforstyrrelser i forbindelse med p-pillebruk.

Oppsummert forskning
Måltid på sykehjem
Forskningsnytt:
13. juli 2016, 16:34

Nesten én av fire på sykehjem lider av obstipasjon, og bruken av laksativer er høy.