Annonser

Annonser

Annonser

Om Sykepleien

Fordi det er forskjell

Sykepleien utgis av Norsk Sykepleierforbund, og er et redaksjonelt
uavhengig. Sykepleien består av 19 kompetente medarbeidere
som alle gjør sitt for at blad og nett skal være så interessant og
faglig berikende som mulig for leserne.

Bladet er en av de viktigste fordelene for medlemmene.


Med sine mange lesere og høye gjennomsnittlige lesetid (som er på 68 minutter)
treffer tidsskriftet alle landets sykepleiere samt mange andre i helsevesenet.
Sykepleien utøver saklig, uavhengig og kritisk journalistikk og setter sykepleiernes
interesser på dagsordenen.


Bladet deltar i samfunnsdebatten og stimulerer til engasjement og meningsbrytning i
faglige, organisasjonsmessige og helsepolitiske spørsmål. Sykepleien er landets største
annonseorgan for sykepleiere, og i tillegg en god posisjon både på produkt-, stillings- og kunngjøringsannonser.

Vi har i dag 119.000 lesere
Brutto lesere 267.000 (GEP-tall TNS Gallup)

Prisvinnende blad

Vi har vunnet priser for både design, markedsarbeidet og selve hovedprisen som
Fagpressens beste blad (2009). Noe vi er stolte av.