Om Sykepleien


Sykepleien utgis av Norsk Sykepleierforbund, og er redaksjonelt uavhengig. Sykepleien utøver uavhengig journalistikk, og setter sykepleiernes interesser på dagsorden. Bladet deltar i samfunnsdebatten og stimulerer til engasjement og meningsbrytning i faglige, organisasjonsmessige og helsepolitiske spørsmål. Sykepleien viser mangfoldet ved sykepleieryrket og bidrar til faglig utvikling og oppdatering. Bladet dekker alle områder som berører yrkesutøvelsen: fag, utvikling, utdanning, praksis, politikk og rettigheter med mer.

Bladet er en av de viktigste medlemsfordelene i følge undersøkelser. Snitt lesetid er på 40 minutter i følge Ipsos MMI (2015). Sykepleien er landets største annonseorgan for sykepleiere, og har en solid posisjon på merkevarer, stillingsannonser og kunngjøringsannonser.

Vi har vunnet priser for både design, markedsarbeidet og selve hovedprisen som Fagpressens beste blad (2009 og 2016).

Brutto kontakter: 328 000 (GEP.tall TNS Gallup, 2016) 

Netto lesere: 151 000 (TNS Gallup, 2016)

Frekvens: 11 utgaver

Opplag: 101 347 ( Opplagskontrollert av Fagpressens Mediekontroll, 2015)

 

Sykepleien Forskning representerer vitenskapelige, referee-bedømte artikler og nyhets og nyttestoff i inn- og utland.

Fra høsten 2016 blir alle forskningsartikler og andre artikler med tilknytning til forskning løpende publisert under «Sykepleien Forskning» på www.sykepleien.no. Artiklene publiseres i html, med eget DOI-nummer og med mulighet for å laste ned artiklene som pdf og utskrift i leservennlig format.

Faggruppeblader gir dybdestoff om faget. Sykepleien samarbeider med seks faggrupper om utgivelse av deres fagtidsskrifter: Psykisk Helse og Rus, Jordmora, Tidsskriftet for Helsesøstre, Kreftsykepleie, Geriatrisk Sykepleie og Ledelse.


 

Rutiner ved annonsekjøp

Materiell leveres din kontakt i markedsavdelingen før materiellfrist. Vi produserer og distribuerer bladet og sender kunden faktura og bladet annonsen er rykket inn i. På digitale flater sender vi informasjon til kunden når annonsen er publisert.

 

Betalingsfrist:    15 dager (30 dager hvis avtalt med oss)

Avbestilling:       Sendes oss skriftlig senest 2 uker før materiellfrist

Org.nr:                 960893506