Annonser

Annonser

Annonser

Om Sykepleien

Sykepleien utgis av Norsk Sykepleierforbund, og er redaksjonelt uavhengig. Sykepleien utøver saklig, uavhengig journalistikk, og setter sykepleiernes interesser på dagsorden. Bladet deltar i samfunnsdebatten og stimulerer til engasjement og meningsbrytning i faglige, organisasjonsmessige og helsepolitiske spørsmål. Sykepleien viser mangfoldet ved sykepleieryrket og bidrar til faglig utvikling og oppdatering. Bladet dekker alle områder som berører yrkesutøvelsen: fag, utvikling, utdanning, praksis, politikk og rettigheter med mer.

Bladet er en av de viktigste medlemsfordelene i følge undersøkelser. Snitt lesetid er på ca. 1 time i følge Ipsos MMI. Antall brutto lesere er 331 000 ifølge TNS Gallup som måler for både ukepressen og de største fagbladene i Norge. Sykepleien er landets største annonseorgan for sykepleiere, og har en solid posisjon på merkevarer, stillingsannonser og kunngjøringsannonser.

Vi har vunnet priser for både design, markedsarbeidet og selve hovedprisen som Fagpressens beste blad (2009). Senest i 2014 fikk vi prisen for beste fremside og årets gravepris under Fagpressens årlige utdeling. Det er vi stolte av.

 

Antall lesere:     331 000 (GEP.tall TNS Gallup, 2014)
Frekvens:          12 utgaver
Opplag:             103 000

 

Sykepleien Forskning representerer vitenskapelige, referee-bedømte artikler og nyhets og nyttestoff i inn- og utland. Bladet kommer ut 4 ganger per år, og er på 100 sider. Sykepleien Forskning sendes ut sammen med Sykepleien.

Faggruppeblader gir dybdestoff om faget. Sykepleien samarbeider med seks faggrupper om utgivelse av deres fagtidsskrifter: Psykisk Helse og Rus, Jordmora, Tidsskriftet for Helsesøstre, Kreftsykepleie, Geriatrisk Sykepleie og Ledelse.