Annonser

Annonser

Annonser

Bilde fra operasjonssal med lege og sykepleiere

De neste årene vil mange spesialsykepleiere i operasjon-, intensiv-, anestesi- og barnesykepleie (ABIO), gå av med pensjon, og det utdannes ikke nok nye til å kompensere for frafallet.

Forskning Fagfellevurdert
Mann med krykker

Studien belyser aktuelle utfordringer knyttet til akselererte pasientforløp, der det forventes at pasientene deltar aktivt i postoperativ mobilisering og smerterapportering.

Fagutvikling

Bruk av kombinerte stillinger kan bedre samarbeidet mellom utdanning og praksis.

Forskning Fagfellevurdert
Kvinne med nyfødt barn på sykehus

Alle avdelingene i undersøkelsen tilrettela for hud-mot-hud-kontakt mellom foreldre og nyfødte så tidlig som mulig etter fødselen.

Oslo 1986: Aldri mer strikkepinner!  Fra demonstrasjon til forsvar for abortloven. Foto: © Mimsy Møller/Samfoto
Abortens historie:

Abortens historie i Norge har mange lik i lasten – bokstavelig talt.

ForskningInnspill
Medisinske symboler
Pasientene skal ha fremragende behandling uansett hvor de befinner seg i pasientforløpet. Sykepleiere med master bidrar til dette.

Temasaker

Bildet viser Hilde Helmine Leknes som går tur med Unni Mathisen og hunden Fie.

«Jeg er jordmor» sa Hilde Helmine Leknes til damene på sykehjemmet. Da kom historiene. 

Bildet viser en giftering

Ringer kan overføre smitte. Likevel glitrer det på hendene til sykepleiere og annet helsepersonell.

Nesten 30 000 er kjente rusmisbrukere i Norge. 70 prosent av dem er menn. Halvparten har dårlig eller kritisk dårlig funksjonsnivå.

Siste leder

Siste utgave

Rus og vold hos alvorlig psykisk syke menn.
Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at operasjonssykepleiere i stor grad opplever sin egen kompetanse som tilfredsstillende.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier overvåker pasient i ambulanse
"En overdose er ikke en overdose"

Sykepleieres erfaringer viser at både indivisuelle, kulturelle og strukturelle forhold synes å ha betyddning ved overdosedødsfall.

Annonser

Annonser

Annonser

Innspill
Mer enn halvparten av de eldre på sykehjem er underernært.
Arbeidsmiljø:

I dag trer den nye arbeidsmiljøloven i kraft. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) fikk flertall i Stortinget for de fleste av sine forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. 

Fagutvikling

Sykepleier kan bidra til at overgangen fra sykehus til hjemmet blir bedre for slagrammede.

Bildet viser Tone Marte Ljoså og Lars-Petter Granum.

– Fryktelig gøy å utvikle et sånt konsept, sier sykepleier Tone Marte Ljoså. 

Sammen med lege Lars-Petter Granan kan hun snart ta opp et nytt kull studenter til tverrfaglig videreutdanning i smertebehandling.

Bilde av NSF Students leder, Mia Andresen og nestleder Stephanie Bahl

Mia Andresen ble gjenvalgt som leder, mens ny nestleder ble Stephanie Bahl.

Innspill
«Unormale» reaksjoner ut ifra erfaringer med unormale omstendigheter. Det er da normalt?
Innspill
Hvordan måler man sykepleierens bankende hjerte og varme henders innvirkning på pasienten?
Bildet viser avissiden i Tønsbergs Blad som handler om Sykepleiens artikkel.

Bruk av Liverpool Care Pathway har styrket beredskapen og økt bevisstheten rundt omsorgen for døende og deres pårørende, viser ny norsk studie.

Samtidig får bruken av metoden på et sykehjem i Vestfold hard kritikk.

Bildet viser korridorpasient på sykehus. Helsepersonell jobber i bakgrunnen

Hvis du hadde hatt 50 millioner kroner som du skulle bruke på et pasientsikkerhetstilstak, hva ville du brukt dem på? Beste forslag vinner 50 000 kroner.

Fagutvikling

Tall må telles. Det sikrer både god pasientbehandling og sykepleiernes innflytelse på eget arbeid. 

Du opplever at pårørende til en pasient blir omtalt på en lite respektfull måte. Men det er vanskelig å endre kollegenes «snakkekultur».

 

Aslaug Skauen, sykepleier og konstituert avdelingssjef på akuttmottaket ved Stavanger universitetssykehus

Når pasienten får stol i stedet for seng, blir det bedre både for økonomien og pasienten, mener Aslaug Skauen på akuttmottaket i Stavanger.  

Innspill
Du husker dem som møtte deg der du var mens alt var svart.

En gang var Agnes Gustavson nybakt mor.

Jordmor Hilde Helmine Leknes har hentet frem minner hos ni damer mellom 80 og 95 år som bor på sykehjem.

Les hva Agnes, Unni, Mina og seks andre damer forteller.

 

Siste fagutvikling

Bruk av kombinerte stillinger kan bedre samarbeidet mellom utdanning og praksis.

Sykepleier kan bidra til at overgangen fra sykehus til hjemmet blir bedre for slagrammede.

Tall må telles. Det sikrer både god pasientbehandling og sykepleiernes innflytelse på eget arbeid. 

Miljøterapi er et uttrykk for en fagideologisk tenkning mer enn en konkret metode. 

Innspill
Vi liker å tro at samfunnet er blitt mer barnevennlig. Men er det sant?
Innspill
Vi var ikke i tvil om at dette var interessant og relevant, men var det riktig å ­publisere kvinnenes fødselshistorier, spør Barth Tholens, redaktør i Sykepleien.

Helsesøster-leder Kristin Waldum-Grevbo reagerer på at helseministeren sier seg fornøyd med at det har kommet såpass få helsesøsterårsverk ut av så mye penger.

Bildet viser Kristin Tronstad ute i skolegården på Ila skole.

Barna på Ila barneskole i Oslo kan regne med å treffe helsesøster når de har behov for henne.

Bildet viser et veiskilt merket «Sjukehus».

– Et sykehus opphører å være et fullstendig sykehus dersom akuttberedskapen legges ned, sier samfunnsøkonom Roar Eilertsen, som nylig la fram rapporten «Kvalitet og nærhet – lokalsykehusenes rolle».

bildet viser preben aavitsland

KRISTIANSAND: Preben Aavitsland har klatret ned til familien og de sørlandske heier fra den forblåste toppen som hele Norges smittevernoverlege. Men det er ikke det eneste som gjør at han minner om en flått.