Annonser

Annonser

Annonser

Innspill
«Jostein!» sukker sykepleieren og gir meg en klem. Det er det eneste som kan hjelpe meg, mens datteren min ligger og dør.

231 ufrivillig deltidsansatte er redusert til 21 i Eigersund kommune. Oppskriften bak suksessen består av langvakter, forhandlingsturnus og velvilje fra ansatte.

Innspill
En sykepleier skal kunne skrive ut resepter på utstyr innen sitt spesielle område.
Bildet viser Ane Bjøru Fjelsæter

– Vi må la oss berøre av menneskene som rammes, sier Ane Bjøru Fjeldsæter. 

Bildet viser tre badeender i henholdsvis fotballdrakt, sykepleieruniform og politiuniform. Øynene er sensurert.

Det er ikke mye inspirasjon å hente i leketøyshyllene for barn som vil leke sykepleier. I alle fall ikke for gutta.

Smykkeforbud på Haraldsplass

Sykepleier Henriette Gamlem liker totalforbudet mot smykker på sykehuset sitt. Og håper på mobilforbud også.  

Temasaker

Rengjøring, matlaging og dårlige ikt-løsninger er gjøremål som stjeler av tiden sykepleiere skulle brukt på pasientene. Dette gjør mange sykepleiere syke og lei av jobben, viser en undersøkelse Sykepleien har utført.

Bildet viser en travel sykehuskorridor

En tredel av avviksmeldinger møtes med taushet hos ledelsen og ingenting skjer. Det viser Sykepleiens avviksundersøkelse hvor 2814 sykepleiere har svart.

Bildet viser jordmor Eva Myhre Engen som undersøker magen til Marte-Kari Løve.

Jordmødre advarer. Når Marte-Kari Løve har født, får hun være på barsel i 48 timer. Så skal jordmor komme hjem til henne. Men med 1,5 jordmor på 360 gravide er det ikke mulig å få til.

Siste utgave

Forside Forskning 1-2015
I denne utgaven av Sykepleien Forskning har Kjersti H. Norheim og Lisbeth Thoresen undersøkt om ansatte i hjemmesykepleien har tilstrekkelig kompetanse til å ta seg av stadig sykere pasienter.
Nytt og nyttig:

Det stilles like høye krav til kvalitet på kvalitative studier som på kvantitative studier.

Nytt og nyttig fra Helsebiblioteket.no:

Det er viktig at barn med syke foreldre får god og riktig oppfølging.

Annonser

Annonser

Annonser

Forhandlingsstart i offentlig sektor:

Kvinner med inntil fire års høyere utdanning tjener bare 80 prosent av lønna til like høyt utdannede menn. I dag starter lønnsforhandlingene i offentlig sektor.

Innspill
Det er ikke i fete, men i magre år at samfunnet har mulighet til å gjøre noe med urimelige lønnsforskjeller.
Fagutvikling

Alle sykepleiere bør ha basiskunnskap om sykdommen.

Bildet viser ALS-pasient Odd Arne Bøe i en sykehusseng. Spesialsykepleier Tone Lahaug Nilsen står ved siden av.

Pasienter med ALS må forholde seg til mye og til mange. I Vestre Viken kan de bare ringe spesialsykepleier Tone om det er noe.

 Noen ganger kan taushetsplikt være til hinder for god nabohjelp.

Innspill
Det er fortvilende å tenke på at mine pasienter føler seg utrygge fordi jeg ikke har tid til å sette meg ned hos dem.
Bildet viser Steinar Madsen, fagdirektør i Legemiddelverket
Tett på: Steinar Madsen

Neste gang Steinar Madsen uttaler seg i ekspressfart på tv om et legemiddel, må sykepleiere høre godt etter. Han vil nemlig de skal kunne forskrive det i morgen.

Det er aldri for sent å bli norgesmester i markløft.

bilde av håndvask
Håndhygiene

Medisinsk sprit er greit å bruke i noen situasjoner. Unntaket er ved dobesøk og ved kontakt med pasienter med omgangssyke, da er det såpe og vann som gjelder.

En ny, dansk undersøkelse viser at mange sykehusansatte droppet å vaske hender med såpe etter å ha vært på toalettet.

Innspill
Målet med behandling er ikke bare å lege sykdom, noen ganger er det nok å gi lindring der og da.
Illustrasjonsbilde av en babyhånd som trykker på likes-knapp

Voksnes skrekkbilde av hva unge driver med og utsettes for i sosiale medier, kan med fordel tones ned, sier Sigrid Ryeng Alnes i UngOrg.

Innspill
Sykepleiere i Norge kan ikke hoderegning. Derfor dør det folk på sykehus.
Nytt nettkurs fra Helse Sør-Øst:

Hvordan virker medikamenter på proteiner, celler, vev og organer i kroppen?

Siste fagutvikling

Kontaktsykepleiere har god nytte av kurs i anerkjennede veiledning. Det gir også bedre læring og trivsel for studentene.

Alle sykepleiere bør ha basiskunnskap om sykdommen.

Felles fag- og prosedyredager har styrket samarbeidet mellom sykehus og kommuner i Agder.

Det kliniske blikket og håndverket til dagens sykepleiere ser ut til å ha mangler, mener Mette Karoliussen.

Ny rapport om endring av kjønn:

Ekspertutvalg mener egenerklæring bør være nok for å endre juridisk kjønn.

I løpet av ti år har strykprosenten i medikamentregning sunket fra 50 til 20 prosent ved sykepleierutdanningen på Høyskolen i Drammen.

Innspill
Nav-reformen:
Mye er sagt om Nav. Men etaten er ikke som du tror. Den er mye verre.

– Det går inn på oss når barna blir sendt ut av landet, sier helsesøster Anne-Britt Johansen. Hun følger den pågående dragkampen om den nye asylavtalen.

Psykisk helsearbeid:

Antall kommunale årsverk som jobber med barn og unge med psykiske helseproblemer er redusert med fire prosent viser ny kartlegging.

Viser en elefants snabel som spiser frukt fra et påskeegg

Elefanten som spiser frukt, var en lett påskenøtt for våre lesere.