Annonser

Annonser

Annonser

Kriposetterforsker til helsesøstre:

– Helsesøstre må ta innover seg at grove overgrep skjer, også mot nyfødte og babyer. Det sier etterforskningsleder i Kripos, Kåre Svang.

Bildet viser Christine Raaen Tvedt, førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo.

Det er ikke nødvendigvis antallet, men organiseringen av bemanningen som er viktig, viser ny doktorgrad.

Bildet viser en knyttneve.

Vold og trusler på jobb har ført til økt oppmerksomhet på sikkerheten til sykepleiere.

Bildet viser Finn Nortvedt, som har skrevet dette essayet.
Essay

Finn Nortvedt hadde undervist i årevis om sykepleie. Så ble han selv alvorlig syk. Her beskriver han hva det gjorde med hans syn på god pleie, selvbestemmelse og døden.

Innspill
For å møte dagens og framtidens utfordringer har St. Olavs Hospital et forbedringsprogram de neste årene hvor standardiserte pasientforløp er helt sentrale.
Bildet viser en gravid mage.

Flere skader på mor og barn under svangerskap og fødsel kan forebygges, ifølge ny gjennomgang.

Siste temasaker

Tidsstyver

Rengjøring, matlaging og dårlige ikt-løsninger er gjøremål som stjeler av tiden sykepleiere skulle brukt på pasientene. Dette gjør mange sykepleiere syke og lei av jobben, viser en undersøkelse Sykepleien har utført. (Illustrasjonsfoto: Marit Fonn)

Homofile og eldreomsorg
Kim Friele og Wenche Lowsow

Noen eldre homofile vil gå inn i skapet igjen hvis de blir pleietrengende. Den tanken har aldri streifet Kim Friele og Wenche Lowzow.

Brannskader
Brannskade

Brannskadeavdelingen på Haukeland universitetssykehus har leget sår i 30 år.

Forskning Fagfellevurdert
Essay

Sykepleierne har ansvar for å tilrettelegge informasjon for pasienter med lav helseinformasjonsforståelse.

Forskning Fagfellevurdert

Studien indikerer at sykepleiere som jobber på infeksjonsposter har mer kunnskap og er tryggere i pleien av pasienter med multiresistente bakterier.

Annonser

Annonser

Hva gjør kommunale ledere for å rekruttere ingeniører, lærere og sykepleiere? Og hvilken arbeidsgiverpolitikk preger ledernes rekrutteringsarbeid?

På pasientsikkerhetskonferansen 27. - 28. oktober, avga mange av deltakerne løfter for å bedre pasientsikkerheten. Sjekk hva de lover. (Klikk på saken og bruk "piltastene" i bildet til å bla i billedkarusellen.)

Innspill
På vaktrommet snakkes det ofte om vanskelige pårørende. Men jeg har aldri opplevd at en spørrende og nysgjerrig pårørende har blitt oppfattet som vanskelig, skriver Ann Iren Torgersen.
Bildet viser Magne Helander, som har skrevet bok om datterens sykdom.

Datterens sykdom endret Magne Helander for alltid.

Innspill
Når det gjelder vår barselomsorg, holder rike Norge på å spare seg til fant, hevder leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen.

Dersom alle norske kommuner bruker de 200 millionene de får for å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten, blir det 158 kroner per barn og unge mellom 0-19 år.

Sykepleiere, sosionomer, vernepleiere og helse- og omsorgsarbeidere er oftest utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen.

På Hamar og Elverum sykehus har de gått igjennom 50 dødsfall. Sykehuset håper arbeidet vil forhindre unødige dødsfall i fremtiden.

 

Pasientsikkerhet:

Lege Anne Grimstvedt Kvalvik vil at flere skal være redd for urinveisinfeksjoner.

– Vi må tørre å mistro, mener Kirsti Egge Haugstad. 

Fagutvikling
Fagartikkel

Mange sykepleierere aksepterer vold fra eldre personer med demenssykdom som en del av jobben.

- Det er ikke riktig at Statens autorisasjonskontor (SAK) kun tar utgangspunkt i timetall, sier statsekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen.

Bildet viser de tre som driver Oslo jordmor og kvinnesenter.

En av tre kvinner dropper celleprøve. Kan jordmødre gjøre noe med det?

Siste fagutvikling

Finn Nortvedt hadde undervist i årevis om sykepleie. Så ble han selv alvorlig syk. Her beskriver han hva det gjorde med hans syn på god pleie, selvbestemmelse og døden.

Mange sykepleierere aksepterer vold fra eldre personer med demenssykdom som en del av jobben.

Nye rutiner for ernæringsarbeideti sykehjem møtte motstand blant de ansatte.

Mentalisering kan bidra til øktforståelse og innlevelse i arbeidet med LAR-pasienter. 

Helse- og sosialkomiteen dro til Australia. De mener Norge har mye å lære. Statens autorisasjons-kontor (SAK) er ikke enig.

Innspill
Regjeringen Solberg har levert sitt første budsjett med eget stempel på. Og vi ser en helt ny kurs. Spørsmålet er om vi liker det vi ser, skriver Erik Orskaug.

- Det er kommunene som kjenner sine innbyggeres behov best, sier Lisbeth Normann.

Innspill
Flere sykepleiere er ikke svaret på alle spørsmålene i helsetjenesten.

Tidstyvene gjorde at Lisa Norby sa opp på sykehjemmet.

Marianne Trydal vil heller ha mindre lønn og beholde helsa, enn å bli syk med fet inntekt. Hun gikk ned 50 000 i året da hun begynte i ny og mer sykepleiefokusert jobb.