Annonser

Annonser

Annonser

Elefant som forsyner seg fra påskeegg

Gjett hva som skjer på dette bildet og bli med i trekningen av tre gavekort á 500 kroner. Send ditt svar til redaksjonen@sykepleien.no. 

Bildet viser Cecilie Engum Blakkestad og Lars-Petter Andreassen fra Røde Kors hjelpekorps på en snøscooter.

Hver påskeferie siden 2001 har Cecilie Engum Blakkestad dratt til fjells for å hjelpe dem som måtte trenge det. Da er sykepleiererfaringen god å ha.

Bilde viser to gamle sykepleieruniformer

Nye uniformer skal gjøre det enklere for pasientene å skille mellom de forskjellige yrkesgruppene som jobber på sykehus.

Ny nettbrettutgave

Å jobbe som sykepleier kan være så mye. Sykepleien har nå lansert en ny spesialutgave i Sykepleie-appen som viser alt du kan bli - og hvordan.

Bilde av hpv-virus

Ny testmetode skal oppdage livmorhalskreft raskere.

Bildet viser dollarsedler i lommen på en hvit sykehusfrakk.

Lønnsgapet mellom mannlige og kvinnelige sykepleiere i USA er betydelig, ifølge en ny studie.

Temasaker

Hvor mange helsesøsterårsverk kom ut av 180 millioner kroner?

En tredel av avviksmeldinger møtes med taushet hos ledelsen og ingenting skjer. Det viser Sykepleiens avviksundersøkelse hvor 2814 sykepleiere har svart. (Illustrasjonsbilde)

Sara Stridsberg gjør suksess med romanen Beckomberga, der hun skriver om psykiatri. 

Som flere andre forfattere behandler hun sykdom litterært.

Siste utgave

I denne utgaven av Sykepleien Forskning har Kjersti H. Norheim og Lisbeth Thoresen undersøkt om ansatte i hjemmesykepleien har tilstrekkelig kompetanse til å ta seg av stadig sykere pasienter.
Nytt og nyttig:

Det stilles like høye krav til kvalitet på kvalitative studier som på kvantitative studier.

Nytt og nyttig fra Helsebiblioteket.no:

Det er viktig at barn med syke foreldre får god og riktig oppfølging.

Annonser

Annonser

Annonser

Nytt og nyttig fra Helsebiblioteket.no:

Det er viktig at barn med syke foreldre får god og riktig oppfølging.

Sju prosent av norske 4-åringer har psykiske vansker, men foreldrene oppsøker sjelden hjelpeapparatet.

Bildet viser en eldre, kvinnelig helsearbeider bak et skrivebord.

Regjeringen går nå inn for at helsepersonell beholder sin autorisasjon frem til fylte 80 år. Sykepleierforbundet er skeptisk.

Bildet viser et stokkhåndtak med mennesker ute av fokus i bakgrunnen.

Det er en krevende øvelse å gjøre sykehjem om til helsehus forbeholdt rehabilitering og korttidsopphold. I Oslo har det vært mange hensyn å ta, ikke minst for de som bor på hjemmet fra før av.

Lillian Elise Liane (33) er ny NSF-leder i Telemark. Hun er yngst blant de 19 fylkeslederne som nå er på plass i sine verv.

Lønnsoppgjøret 2015:

Lavtlønnede får 1,75 kroner mer i timen, mens det blir null tillegg for alle andre. 

Forskning Fagfellevurdert

Videopptak som læringsaktivitet i praktiske studier kan både fremme og hemme læring.

Forskning Fagfellevurdert
Gynekologstol

Det norske screeningprogrammet for livmorhalskreft har høye kostnader, men pengene gir verdier.

Innspill
Psykiatriske lidelser er beheftet med uklare og ukjente sykdomsmekanismer. Så, hva er en psykiatrisk diagnose, egentlig?
Testamentariske gaver:

Mange organisasjoner er lysten på en gave når arven skal fordeles. Redningsselskapet sier det rett ut.

Innspill
Sykepleieledere svikter pasientene og faget hvis de ikke står opp, rake i ryggen, og sier fra, skriver Linda Susanne Krüger. Hun har selv fått erfare at systemkritikk ikke alltid mottas med takk.
Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier i samtale med pasient

Sykepleiere trenger tid og opplæring for å oppfylle kreftpasienters rett til individuell plan.

bildet viser lederen i NSF Student

NSF er bekymret for hvordan studenter og ansatte skal sikres innflytelse i prosessene når det blir færre utdanningsinstitusjoner.

Bilde viser mange 200-lapper
Norsk Sykepleierforbund:

Norsk Sykepleierforbunds (NSF) budsjett for 2015 er på størrelse med en middels stor norsk bedrift. 

Siste fagutvikling

Kontaktsykepleiere har god nytte av kurs i anerkjennede veiledning. Det gir også bedre læring og trivsel for studentene.

Felles fag- og prosedyredager har styrket samarbeidet mellom sykehus og kommuner i Agder.

Det kliniske blikket og håndverket til dagens sykepleiere ser ut til å ha mangler, mener Mette Karoliussen.

Et tettere samarbeid mellom pårørende til pasienter og ansatte kan gjøre sykehjem til et bedre tilbud, mener Trude Brita Nergård.

Lønnsoppgjøret 2015:

Årets lønnsoppgjør mellom LO og NHO begynner for alvor i dag. Fristen for å bli enige, og unngå mekling er midnatt torsdag 26. mars.

Bildet viser et tent stearinlys

De siste fem årene har minst åtte personer dødd på grunn av manglende pleie. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) tror mørketallene kan være store.

Innspill
Bildet viser lege som undersøker tuberkulose-pasient
Kvart år utviklar 9 millionar menneske aktiv tuberkulose. Får du den verste forma, må du takle medisinar som kan gjere deg døv eller galen, skriver Marte Ulvedal.
Innspill
Arbeidsmiljøloven:
Det ble Stortingsflertall for gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid til 12,5 timer. Arbeidslivet vårt vil bli enda tøffere.
Merete Lyngstad

Elektroniske meldinger gir bedre og hyppigere kontakt mellom hjemmesykepleien og fastleger.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier foran PC

E-meldinger kan bidra til mer direkte kontakt mellom hjemmetjenesten og fastlegen, og bedre kvalitet på informasjonsutvekslingen mellom disse.