Annonser

Annonser

Annonser

Elizabeth Hoff og kolleger i sikkerhetsutstyr når de skal levere medisiner i Syria.

Jordmor Elizabeth Hoff fra Ålesund leder Verdens helseorganisasjons arbeid i Syria. Det er ikke ufarlig.

 

Ledige stillinger

Lovisenberg diakonale sykehus
Lovisenberg diakonale sykehus
Etnedal kommune
Hol kommune
Tegningen viser Tegnehanne i sykepleieruniform

Hanne Sigbjørnsen har gitt sitt alter ego stive permer.

Bildet viser en ung jente som får hpv-vaksine av en sykepleier.

72 millioner er satt av i statsbudsjettet til å utvide hpv-vaksineringen av norske jenter.

Fagutvikling

For å dekke vår tids behov for sykepleie, bør det være forpliktende med refleksjonsgrupper i praksis. 

Innspill
Inga Marte Torkildsen
Vold og krenkelser i barndommen gir alvorlige helseproblemer.
Bildet viser to eldre kvinner sittende ved et vindu.
Statsbudsjettet 2016

En økning på 30,7 millioner kroner til grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte i omsorgstjenestene, foreslår regjeringen. – Puslete, synes NSF-lederen. Hun minner om et valgkampløfte om videreutdanning for 15 000 sykepleiere.

Temasaker

Syrisk familie på fire i flyktningleir nord i Libanon.

Sykepleien har vært i Libanon og besøkt flyktninger. I denne artikkelserien får du innblikk i arbeidet til norske hjelpearbeidere, treffe syriske sykepleiere, og lese historier om hvordan livet stopper opp når man er på flukt.

Bildet viser sykepleier Silvia Lopez, kledd i gul smittedrakt, som tar på seg hansker

Bakteriene slår tilbake, men sykepleierne har effektive våpen. Hvis de bruker dem.

Landsmøte representanter stemmer

Hvem blir valgt? 
Dagens tre NSF-ledere stiller til gjenvalg. 
To menn utfordrer nå nestlederne. Totalt skal 45 sykepleiere velges på landsmøtet. 

Siste leder

Siste utgave

Eldre mann med blodsukkermåler på sykehjem
Diabetes på sykehjem.
Forskning Fagfellevurdert
En hånd som fyller ut et skjema

Bruk av PAID i konsultasjoner kan bidra til at personer med diabetes involveres mer i beslutninger knyttet til egen sykdom.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier måler blodsukkeret til eldre mann på sykehjem

Sykehjem følger ikke forskningsbaserte retningslinjer for oppfølging av pasienter med diabetes i sykehjem. 

Annonser

Annonser

Annonser

Bildet viser lederen av Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By
Statsbudsjettet 2016

NSF-leder Eli Gunhild By er skuffet over at midler til skolehelsetjeneste og helsestasjoner heller ikke denne gangen er øremerket.

Bildet viser helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Statsbudsjettet 2016

Regjeringen sier i dag at de i sitt statsbudsjettforslag ønsker å styrke omsorgstjenestene med totalt 641 millioner kroner. Slik skal pengene fordeles.

Illustrasjon av sykepleier som multitasker

Kjære postsekretærer! Ikke vet jeg hva det er dere gjør for å mestre dette spetakkelet, skriver Liv Bjørnhaug Johansen.

Innspill
Jeg vet ikke annet enn å henvende meg til vår øverstkommanderende, Bent Høie. Vi vil ikke lenger leke butikk.
Innspill
Ros forbindes ofte med kjærlighet, varme, omsorg og godhet. Derfor er det så godt å få. Men forventningen og lengselen etter ros er også et uttrykk for at tankene har kjørt seg fast i et dårlig spor.
Innspill
Bildet viser en jordmor som lytter på en mage.
Jordmødre blir ofte nøkkelpersoner for foreldre som mister barn i dødfødsel eller forbindelse med fødsel.
Bildet viser Bjørkeliga bokollektiv for personer med demens i Gjøvik.

Ingen hadde forutsett det som skjedde da middagen til beboerne på Bjørkelia bokollektiv i Gjøvik ble forskjøvet med to timer.

Innspill
En minimums bemanningsnorm må til for å få en reell styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Fagutvikling
Illustrasjon av røntgenbilder av hjerner

Sykepleier har en viktig rolle i kartlegging, behandling og oppfølging av unge slagrammede.

Forskning Fagfellevurdert
Kompresjon av arteria radialis med kompresjonsrull
En randomisert kontrollert studie:

Bruk av kompresjonsrull gir lavere forekomst av blødning sammenliknet med to andre kompresjonsmetoder.

Noshin Inayat Akhtar

Sykepleierstudent Noshin Inayat Akhtar vokste opp på barnehjem og i fosterhjem. – Mange synes det er tabu å snakke om sånt, sier hun.

Innspill
Bildet viser lytting med stetoskop mot høygravid mage.
Barselomsorg
En god hjemmebasert barselomsorg er helt avhengig av økte jordmorressurser.
Bilde av Berit Daae Hustad, leder i Rådet for sykepleieetikk

Blir det en lektor eller en næringsdrivende? Både Berit Daae ­Hustad (bildet) og Elisabeth Sveen Kjølsrud vil lede sykepleiernes etikkråd. 

Forskning Fagfellevurdert
Kvinne gir baby melk av flaske

Mange helsesøstre oppfatter innvandrermødres interaktive ernæringsfremmende allmenndannelse som lavere enn hos norske mødre.

Siste fagutvikling

For å dekke vår tids behov for sykepleie, bør det være forpliktende med refleksjonsgrupper i praksis. 

Sykepleier har en viktig rolle i kartlegging, behandling og oppfølging av unge slagrammede.

Ambulante akutteam trener for å bedre sikkerheten og unngå voldsepisoder.

Sykepleiere opplevde at oppmerksomhetstrening reduserte stress i hverdagen

Bildet viser jenter fra videregående skole på besøk på NTNU i februar 2015
Rekruttering:

NTNU har lagt om stilen når de rekrutterer sivilingeniørstudenter. Nå er andelen jentesøkere dobbelt så stor som i 2005. Oppskriften kan også brukes for å få flere gutter til sykepleien.

Bildet viser sykepleier Frøya Marie Vinjar Eid.

I sommer ble Frøya Marie Vinjar Eid sykepleier. Hvordan gikk det til? Alle har sin historie. Her er én av dem.

Det er problematisk både juridisk og etisk å ha en profesjonell relasjon til personer man også har et privat forhold til.

Studentleder Mia Andresen

Konflikter mellom student og veileder er et kjent problem for studentene i Sykepleierforbundet. – Ikke la det gå for langt, råder studentleder Mia Andresen.

Sykepleier Linda Garnås veileder studenter

Få vet bedre enn Linda Garnås hvor sårbar man er som sykepleierstudent i praksis.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier på Barneintensivavdeling

Sykepleiernes personlighet har betydning for hvordan foreldrene opplever å ha barn innlagt i intensivavdeling.