Annonser

Annonser

Annonser

«Hjemme så lenge som mulig» har lenge vært slagordet i eldreomsorgen. I praksis har kommunene likevel prioritert institusjonsomsorgen, altså sykehjemmene.

Bildet viser en hånd som holder frem et kondom

Mer hiv blant heterofile smittet i utlandet.

Så lenge Norwegian-streiken pågår, bør sykepleiere tenke seg godt om før de velger å fly med selskapet, råder forbundsleder i NSF, Eli Gunhild By.

Innspill
Det er noe som heter ”tilskuereffekten”, og det fikk jeg føle på kroppen. Hvordan det føles når ingen bryr seg.
Bildet viser en ung lege som kysses på kinnet av en eldre pasient.

Norske sykehjemsbeboere har blitt skrøpeligere og mer pleietrengende. Nå oppfordres kommuner og stat til å gi dem et bedre legetilbud på selve hjemmet.

Overvektige gutter har en tendens til å se på seg selv som normalvektige, mens undervektige jenter ofte ser på seg selv som tykke.

Temasaker

Bildet viser jordmor Eva Myhre Engen som undersøker magen til Marte-Kari Løve.

Jordmødre advarer. Når Marte-Kari Løve har født, får hun være på barsel i 48 timer. Så skal jordmor komme hjem til henne. Men med 1,5 jordmor på 360 gravide er det ikke mulig å få til.

Nesten 30 000 er kjente rusmisbrukere i Norge. 70 prosent av dem er menn. Halvparten har dårlig eller kritisk dårlig funksjonsnivå.

Fødsler verden rundt er også en reise i groteske forskjeller i livsbetingelser og helse. FNs tusenårsmål skulle redusere dødelighet blant mødre og barn, men ved inngangen til 2015 er det fremdeles for mange som dør.

Siste utgave

I denne utgaven av Sykepleien Forskning har Naalsund og Haugstvedt vurdert kunnskapsbaserte retningslinjer for diabetes og cøliaki hos barn. De fant at retningslinjene ga ulike anbefalinger om screening for cøliaki, men alle anbefalte glutenfritt kosthold til barn med diabetes 1 som har påvist cøliaki.

Illustrasjon: Colourbox

Vi takker alle som har vært fagfeller for Sykepleien Forskning i 2014.

Doktorgrad

Analysene er historiske og nåtidige og har utgangspunkt i norske lærebøker i sykepleie, bilder, litteratur og andre dokumenter fra perioden 1877–2013, og intervju og observasjoner med foreldre og sykepleiere ved en barneavdeling i 2007.

Annonser

Annonser

Annonser

Helsetilbud til innsatte:

- Vi bør ha fengselsplasser nok i vårt eget land, mener Trond Lie, psykiatrisk sykepleier og ansatt i Hedmark fengsel.

Innspill
Jeg har en drøm. Om et bedre helsevesen. Og jeg har håp. Om forandring.
Bildet viser en figur som ser ned på underlivet sitt.

En slapp penis er i gjennomsnitt 9,16 centimeter.

Bildet viser jordmor Eva Myhre Engen som sjekker hjertelyden til Marte-Kari Løves baby.

Når Marte-Kari Løve har født, får hun være på barsel i 48 timer. Så skal jordmor komme hjem til henne. Men med 1,5 jordmor på 360 gravide er det ikke mulig å få til.

Bildet viser Bjørgvin DPS fra utsiden.

Mannlig sykepleier er dømt til 2,5 års fengsel for å ha utnyttet en kvinnelig pasient ved Bjørgvin DPS i 2013. 

Bildet viser en illustrasjon av kjernejournal

Fra og med søndag 1. mars, vil rundt halvannen million nordmenn ha en kjernejournal der vesentlig helseinformasjon registreres. Men er du blant disse, er sjansen stor for at du ikke vet det selv.

Bildet viser Lars Berrum.

Tv-aktuell. Han jobber gjerne som sykepleier, og tror det gjør ham til en bedre komiker.

Innspill
Bildet viser en irritert mann.
Å kalle en mannlig sykepleier for «søster», er en hersketeknikk fra folk som burde vite bedre, mener Michael Hartmann.

Sykepleierstudenter i Skottland må slutte med naturtro masker i undervisningen, mens praksisen evalueres. Maskene ble beskyldt for å være stigmatiserende.

Bildet viser to hender som holder hverandre

Ida Ramsrud reagerte sterkt da institusjonen hun jobbet på ikke ville kalle inn ekstra personell for å sitte hos en døende pasient. Ifølge Rådet for sykepleieetikk er det blitt langt vanligere å dø alene på norske sykehjem.

Bildet viser et barn som sitter i en krok og er tydelig lei seg.

Nye retningslinjer for helsestajon- og skolehelsetjenesten kommer. Men Helsedirektoratets anbefalte bemanningsnorm skal ikke oppdateres.

Fagutvikling
Bildet viser tegning av Florence Nigtingale blant skadete soldater, hun med lampe
Sykepleie:

Det kliniske blikket og håndverket til dagens sykepleiere ser ut til å ha mangler, mener Mette Karoliussen.

Bildet viser flyfoto over Vikevåg sentrum i Rennesøy kommune
Rennesøy:

Her er uønsket deltid et ikke-begrep, og sykepleiere som ønsker jobb får et høflig avslag.

Elleve nybakte mødre i Surnadal kommune mener deres jordmor Wenche Evensen Berg fortjener tittelen «Årets jordmor». Den fikk kommunejordmora.

Siste fagutvikling

Det kliniske blikket og håndverket til dagens sykepleiere ser ut til å ha mangler, mener Mette Karoliussen.

Et tettere samarbeid mellom pårørende til pasienter og ansatte kan gjøre sykehjem til et bedre tilbud, mener Trude Brita Nergård.

Viktig informasjon relatert til sykepleie formidles ikke i elektronisk innleggelsesrapport.

Sykepleiere kan hjelpe til å endre matvaner og dermed forebygge feilernæring blant barn på barne- skoler i Tanzania.

 

Bildet viser beboere i en stue på et sykehjem

Ydmykelser, krenkelser og uverdige forhold er del av hverdagen på skandinaviske sykehjem, ifølge ny studie.

Hjemmefødsel:

– Vi kan bruke både tang og vakum, sier Hanne Schjelderup-Eriksen, leder i Jordmorforbundet. Hun nyanserer i debatten om hjemmefødsler.

Tone Rustøen

 – Sykepleiere må ta et mye større ansvar innen smertelindring. Det fortjener pasientene, mener smerteekspert.

Hjemmefødsel:

Færre blødninger og rifter. Mindre bruk av sugekopp og tang. Jordmorprofessor Ellen Blix har gode nyheter til dem som vil føde hjemme.

Fagutvikling
Bildet viser en illustrasjon av en mann i rullestol og en dame som triller ham

Et tettere samarbeid mellom pårørende til pasienter og ansatte kan gjøre sykehjem til et bedre tilbud, mener Trude Brita Nergård.

Bildet viser en blodprøvetagning

En blodprøve som måler metabolitter kan avsløre om du får demens de neste fem årene. Det antyder ny forskning.