Annonser

Annonser

Annonser

Kommunale helsetjenester skal bli tryggere

Nå skal risikoen for å bli skadet ved opphold på sykehjem, bruk av hjemmehjelp eller besøk hos fastlegen reduseres betraktelig. Tønsberg er først ut som «pasient- og brukersikker kommune».

bildet viser Camilla Lien
Tett på:

Arendal: Hjemmesykepleier Camilla Lien sa det som det var i lokalavisa og inviterte ordføreren med på en vakt så han kunne se selv. Hun fikk ja.

 – Hadde ikke klart meg uten dere, sier pasienten til nattsykepleier Annemarthe Aarland. Hun har intense ansiktssmerter og trenger injeksjon hver fjerde time.

De jobber bare om natten. Arbeidsstedet er pasientenes hjem, ofte på soverommet. Nattevaktene møter pasientene på sitt mest sårbare. 

Hjemmesykepleierne Renate Haaland (t.v.) og Annemarthe Aarland er nattevakter. Her sjekker de meldinger på pc.

Å jobbe natt er som hovedregel ikke tillatt. Men noen – som sykepleierne – må holde hjulene i gang.

Innspill
Trygdeoppgjøret 2015:
Årets trygdeoppgjør avslører at pensjonsforliket fra 2007 er kvinnefiendtlig. De med lave og middels pensjoner rammes hardest.
Bildet viser Esther Bergh, senere Nørholm, stående i munnen på en blåhval om bord i det flytende hvalkokeriet FLK "Balaena".

I 1959 satte den 25-årige Esther Bergh kurs mot Antarktis og Sørishavet. Der skulle hun pleie syke og skadde hvalfangere i seks måneder – som eneste kvinne blant drøyt et halvt tusen menn.

Temasaker

Bildet viser en giftering

Ringer kan overføre smitte. Likevel glitrer det på hendene til sykepleiere og annet helsepersonell.

Bildet viser jordmor Eva Myhre Engen som undersøker magen til Marte-Kari Løve.

Jordmødre advarer. Ikke kapasitet til å følge opp gravide etter fødselen.

Bildet viser helsepersonell som øver på akuttsituasjon på Svalbard.

Livet som sykepleier på Svalbard er ingen jobb for pyser.

Siste leder

Siste utgave

Forside Forskning 1-2015
I denne utgaven av Sykepleien Forskning har Kjersti H. Norheim og Lisbeth Thoresen undersøkt om ansatte i hjemmesykepleien har tilstrekkelig kompetanse til å ta seg av stadig sykere pasienter.
Nytt og nyttig:

Det stilles like høye krav til kvalitet på kvalitative studier som på kvantitative studier.

Nytt og nyttig fra Helsebiblioteket.no:

Det er viktig at barn med syke foreldre får god og riktig oppfølging.

Annonser

Annonser

Annonser

Helsesøster Solveig Ude har i årevis spurt foreldrene om de slår barna sine. Derfor er hun blitt hedret som Årets helsesøster.

Innspill
I rus- og psykiatri-feltet opplever voksne å bli behandlet som barn og brukere. Og da blir de også barn og brukere.
Innspill
Vi som skal hjelpe mennesker med psykiske lidelser må ut til brukerne der de bor og lever.
Innspill
Skal kommunene klare å bygge opp en effektiv helse- og omsorgstjeneste, må noe grunnleggende skje med fastlegeordningen.
Innspill
Vil innføring av en fast bemanningsnorm heve kvaliteten i eldreomsorgen?
Fagutvikling
Bildet viser hender som skriver på et tastatur.

D-Catch er et granskningsinstrument for å vurdere sykepleiedokumentasjon. Prosessen med å tilpasse det til norsk språk og kultur innebar også videreutvikling. 

En ung gutt sitter i senga og leser skummel bok

Barn med vedvarende mareritt har økt risiko for psykotiske symptomer i tenårene, antyder engelsk studie.

bildet viser en ungdom som spiller dataspill
Unge og dataspill:

Nøtterøy: Man kan ikke «save» i et onlinespill. Nøtterøys helsesøstre ber foreldre sette seg inn i spillene før grensesetting diskuteres.

Det er delte meninger om kunnskap i sykepleiefaget, både om etikk og om grunnutdanningen av sykepleiere.

Innspill
Illustrasjonsbilde av dame som holder seg for nesen.
Det er vanskelig å fortelle andre at de lukter vondt.
NSF-leder Eli Gunhild By

- Jeg har fortsatt en jobb å gjøre, sier Eli Gunhild By.

Mirjam Lukasse, 1.-amanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Jordmor Mirjam Lukasse:

Gravide som har vært utsatt for krenkelser og overgrep i helsevesenet kan utvikle angst for å føde.

Innspill
– Det hjelper ikke bare med varme hender. Hodene må også være kloke, mener sykepleier og stortingsrepresentant Tone W. Trøen (H).

Sykehuset Østfold har lang erfaring med svenske sykepleiere som kommer for å jobbe, og melder at antallet holder seg stabilt.

Siste fagutvikling

D-Catch er et granskningsinstrument for å vurdere sykepleiedokumentasjon. Prosessen med å tilpasse det til norsk språk og kultur innebar også videreutvikling. 

Erfaringsutveksling kan bidra til å styrke det kliniske læringsmiljøet. 

Studenter og sykepleiere ved postoperativ avdeling ble mer bevisste på egen kommunikasjon.

Utenlandske sykepleiere som jobber i Norge opplever mange utfordringer.

Helseminister Bent Høie utenfor Stortinget
Høie endrer helseforvaltningen:

Kunnskapssenteret blir delt i to og det opprettes et nasjonalt klageorgan.

UNN:

Fra 1. juni blir det kun engangsfrakker i gult å oppdrive på Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Bildet viser en kvinnehånd som peker på en plakat med ulike nasjonalflagg.

I dag, 12. mai, markeres Den internasjonale sykepleierdagen rundt om i verden. Samtidig er nettopp internasjonalisering av sykepleierstanden en økende, global utfordring.

Innspill
Mytene om damen som gikk med sin lampe mellom sårede soldater i Scutari er mange. Virkelighetens Florence Nightingale var en helt annen.
Innspill
Jeg har en drøm om at alle sykehjem skal drives på en verdig måte.
Illustrasjonen viser mennesker foran en korsformet portal.

Regjeringens ønske om å innføre fritt behandlingsvalg innen rus og psykisk helsevern møtte ny kritikk under Nasjonalt ruspolitisk seminar, som nylig ble arrangert i Oslo.