Annonser

Annonser

Annonser

Bildet viser studentene bak hpvinfo.hib

– Må man være jomfru for å ta hpv-vaksinen?

– NEI, sier sykepleierstudent Marianne Jørs.

Tegningen viser en livmor med livmorhals.

Fra 1. november får kvinner født i 1991 og senere tilbud om gratis hpv-vaksine.

Innspill
I arbeidet med antibiotikaresistente bakterier er det ikke nok å bare fokusere på feilbruk og utvikling av nye preparater, ifølge artikkelforfatterne.
Illustrasjonen viser sykepleiere som går gjennom en utvikling à la Darwins utviklingslære, der siste trinn er en flygende superhelt-sykepleier.
Sykepleierkongressen 2016:

Nå sitter 1600 sykepleiere på Gardermoen for å få faglig påfyll under sykepleierkongressen 2016: Lyden av #innovasjonskraft.

I fjor ble tre av 60 000 studenter funnet uskikket og utestengt fra utdanningen. Nå er kravene om skikkethet skjerpet.

Innspill
Negativ mediemerksemd skremmer unge frå å satsa på eldreomsorg, skriv sjukepleiarstudent Ragnhild Prestbø.

Temasaker

Nærbilde av klokke som viser tiden

Jo flere ubekvemme vakter, dess mer reduksjon i arbeidstiden. Dette er hovedessensen i skift/turnusutvalgets nye modell.

Illustrasjonen viser sykepleiere som går gjennom en utvikling à la Darwins utviklingslære, der siste trinn er en flygende superhelt-sykepleier.

Reform, omorganisering, innovasjon, oppgaveglidning, kompetanseutvikling, effektivisering - ord som gir stjerner i øynene, mens andre får tårer.

Ung kvinne som kikker oppgitt på bunker med bøker

Cathrine Krøger startet debatten om innholdet i sykepleierutdanningen. Her finner du alle debattinnleggene i saken.

Siste leder

Siste utgave

Unge jenter er opptatt av blødning og blødningsforstyrrelser i forbindelse med p-pillebruk.
Oppsummert forskning
Måltid på sykehjem
Forskningsnytt:

Nesten én av fire på sykehjem lider av obstipasjon, og bruken av laksativer er høy.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier snakker med eldre par

Pårørende ønsker å være en ressurs, men trenger å få relevant informasjon og involveres som sentrale samarbeidspartnere.

Annonser

Annonser

Annonser

Fagutvikling
22. september 2016, 12:34

I dagens sykepleie ser vi en forskyvning fra det pasientnære arbeidet til mer organisatoriske oppgaver. Derfor trenger vi nye begreper for å beskrive faget.

Bildet viser en eldre mann som spiller bowling på storskjerm ved hjelp av Kinect.
Podcast

Dataspilling kan være så medrivende og artig at du riskerer å bli frisk av det. Hør Sykepleiens podcast om helsefremmende spill.

Per Nordtvedt

- Det er viktig å ikke glemme at knapphet på ressurser også var ett av argumentene som ble brukt for å få støtte for eutanasiprogrammene i nazi-Tyskland, sier Per Nortvedt.

Innspill
Bokstabler i et klasserom med tavle
Kritiske lesere er av stor betydning for å utvikle en akademisk disiplin med et presist fagspråk, skriver Solveig Østrem.
Fagutvikling
Illustrasjon av en EEG
21. september 2016, 12:12

Sammensatte funksjonsvansker. For noen pasienter blir det for krevende å utredes for epilepsi på sykehus. 

Innspill
Streikearrangement i Bergen 20. september
Legestreiken gjør meg sint. Men angår den egentlig meg, jeg som «bare» er sykepleier? spør Nina Raaness.
Overlege Frank O. Pettersen

– En hivpositiv person på vellykket behandling, altså uten målbart virus i blodet, kan i praksis ikke overføre hiv til andre, sier infeksjonslege Frank O. Pettersen. 

Edna Adan Ismail hadde toppjobb i FN og spiste kanapeer med verdens beslutningstagere. Så fikk hun nok, og reiste hjem for å bidra til bedre barne- og mødrehelse i Somaliland. Så langt har hun lært opp nær 300 jordmødre.

19. september 2016, 09:59

 Etikk er helt avgjørende som et grunnlag for å bli en kompetent og god utøver av sykepleie. 

Bildet viser Olivia Obtinario med helsekortet

Olivia Obtinario har laget et helsekort for asylsøkere for å lette arbeidet til helsepersonell og forhindre kostbar dobbeltbehandling. Men Helsedirektoratet sier nei.

Bildet viser klamydia-bakterier.

Ved å overvåke smittsomme sykdommer, kan de begrenses. Det er tanken bak MSIS.

Hender som opererer en pasient

185 nye leger og psykologer ved 12 sykehus er tatt ut i streik fra i dag.

Elektronisk lokalisering av ansatte ga færre forstyrrelser i pasientbehandlingen. Men Dansk Sygeplejeråd er skeptisk.

Innspill
Illustrasjon av en full søppelkasse
Arbeidstidsutvalgets innstilling hører hjemme nederst i søpla på et skyllerom nært deg, skriver Tor Erlend Nordhuus

Siste fagutvikling

I dagens sykepleie ser vi en forskyvning fra det pasientnære arbeidet til mer organisatoriske oppgaver. Derfor trenger vi nye begreper for å beskrive faget.

Sammensatte funksjonsvansker. For noen pasienter blir det for krevende å utredes for epilepsi på sykehus. 

Pasientenes livsfortellinger gir innsikt som brukes for å tilpasse pleien.

Fullskalasimulering er ressurs­krevende, men gir faglig utbytte og motiverte studenter.

Bildet viser Ela Czapka.

Polske immigranter er ikke så imponert over norske legers kunnskaper, men sykepleierne får ros fordi de smiler og er vennlige. Polakkene mener det motvirker følelsen av diskriminering.

Overlege Astrid Rojahn

Astrid Rojahn behandler barn med hiv, men anbefaler ikke åpenhet: – Foreldre kan utestenge barna med hiv, på grunn av smittefrykt.  Fordommene er grunnløse.

Innspill
En eldre mann og kvinne som har giftet seg
Vi i Livsglede for Eldre forholder oss til faktiske forhold, og er løsningsorienterte, skriver Sigrid Moum.
Bildet viser Fredrik Wennerström.

Sykepleier Fredrik Wennerström savner det bakenforliggende aspektet i debatten om legestreiken.

Mor og barn hånd i hånd

– Det er ikke vanskelig å leve med et barn som har hiv. Men det er vanskelig å leve med en hemmelighet, sier «Tone».

Hos Aksept kan barn og unge med hiv møte likesinnete. Det har blitt noen magiske møter på høsttreffene våre, sier Stian Fjerdingen.