Annonser

Annonser

Annonser

9 av 10 briller hadde oppvekst av bakterier.

Fagutvikling

Briller utgjør en like stor risiko som smykker.

Ledige stillinger

Modum Bad
Universitetssykehuset Nord - Norge HF
Beitostølen Helsesportsenter

Økt grunnbemanning ga lavere sykefravær. Dermed kunne Bergan sykehjem opprettholde høyere grunnbemanning ved å bruke av sykelønnsbudsjettet.

Det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal skal plasseres i Opdøl ved Molde.

- Dette er en endelig beslutning, sa Bent Høie.

Den politiske streiken mot arbeidsmiljøloven går av stabelen den 28. januar.

Fylkeslegen i Troms vil finne ut om det er greit å bruke profesjonstitler på nettsted som råder homofil ungdom til å leve alene.

Siste temasaker

Et barn er født ...

Fødsler verden rundt er også en reise i groteske forskjeller i livsbetingelser og helse. FNs tusenårsmål skulle redusere dødelighet blant mødre og barn, men ved inngangen til 2015 er det fremdeles for mange som dør.

 

Tilbake til faget

Med Buurtzorg-modellen finner nederlandske sykepleiere tilbake til sin gamle rolle i nabolaget.

Tidsstyver

Rengjøring, matlaging og dårlige ikt-løsninger er gjøremål som stjeler av tiden sykepleiere skulle brukt på pasientene. Dette gjør mange sykepleiere syke og lei av jobben, viser en undersøkelse Sykepleien har utført.

Siste utgave

I denne utgaven av Sykepleien Forskning har Naalsund og Haugstvedt vurdert kunnskapsbaserte retningslinjer for diabetes og cøliaki hos barn. De fant at retningslinjene ga ulike anbefalinger om screening for cøliaki, men alle anbefalte glutenfritt kosthold til barn med diabetes 1 som har påvist cøliaki.
Doktorgrad

Analysene er historiske og nåtidige og har utgangspunkt i norske lærebøker i sykepleie, bilder, litteratur og andre dokumenter fra perioden 1877–2013, og intervju og observasjoner med foreldre og sykepleiere ved en barneavdeling i 2007.

Doktorgrad

Helsepersonellet hadde ulike oppfatninger om hva enhetens funksjon burde være.

Annonser

Annonser

Annonser

Fagutvikling

Sykepleiere må bidra aktivt til å avdekke og forhindre vold mot eldre.

Innspill
Ulovlig bruk av tvang, tannpleie neglisjeres, beboere ignoreres og opplever nedlatende pleiere. - Men hvorfor er vi så opprørte nå? spør Rådet for sykepleieetikk.

Krenkelser og overgrep skjer på norske sykehjem. Sykehjemsforsker Wenche Malmedal viser at omfanget er så stort at det kan omtales som brudd på menneskerettighetene.

Luftebalkongene beregnet for psykiatriske pasienter på det nye Østfoldsykehuset skaper blest. – Det ser mer ut som et fengsel enn et sykehus, mener NSF-tillitsvalgt.

Styret i Unio valgte i dag å oppfordre medlemsforbund og medlemmer til å gå til politisk streik som en markering mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Teamledere i Sarpsborg kommune får generelt ledertillegg, ekstrabetalt for ansvar for døgndrift/turnus, lønnstillegg for tilleggsutdanning og antall ansatte de har ansvar for.

Fagutvikling

Kreftforeningen ønsker å sikre at alle som bor i Norge får et likeverdig tilbud.

Ny rapport:

Pressemeldinger som sendes ut fra universiteter og tidsskrifter inneholder ofte overdrivelse av forskningsfunnene. 

– Robert Eriksson har ikke lyttet til en samlet fagbevegelse. Høstens høring fremstår som et spill for galleriet. Nå blir det streik, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

Sykehusdebatt Nordmøre og Romsdal

- Sykehusdebatten har sporet av. Det er blitt en debatt om spill, påstander om skjulte agendaer og lokalisering av sykehuset, sier NSF HTV ved sykehuset i Molde, Tor- Rune Aarø.

Alle videregående skoler i Buskerud skal få helsesøstere i full stilling. 

Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at ungdommer med skilte foreldre som deltar i samtalegrupper basert på helsefremmende prinsipper, kan oppleve økt sammenheng og mening i tilværelsen og dermed bedre sin egen helse.

Sykehusdebatt Nordmøre og Romsdal

I Molde og Kristiansund stiger lydnivået i sykehusdebatten.

- Det var taktisk uklokt av Helse Midt Norge å blande seg inn før søken var behandlet lokalt, sier NSFs hovedtillitsvalgt ved Kristiansund sykehus, Trine Sevaldsen.

Avkler alternativbevegelsen:

Andreas Wahl angrer ikke på at han avkledde alternativbevegelsen på tv. Men den nakne dama i kiropraktor-episoden kunne han godt klart seg uten.

Siste fagutvikling

Sykepleiere må bidra aktivt til å avdekke og forhindre vold mot eldre.

Briller utgjør en like stor risiko som smykker.

Kreftforeningen ønsker å sikre at alle som bor i Norge får et likeverdig tilbud.

Det er mange hensyn å ta ved sykepleie til kritisk syke nyfødte.

15. desember åpner et nytt ebolasenter i Sierra Leone. I helgen reiste blant andre sykepleier Magnus Endal ned for å hjelpe.

Fagutvikling
Etikk i nyfødtsykepleie

Det er mange hensyn å ta ved sykepleie til kritisk syke nyfødte.

Kutt i arbeidsmiljøloven:

På fredag vil regjeringen presentere proposisjonen om arbeidstid. Hvis ikke fagforeningene da har blitt hørt, går det mot politisk streik fra en samlet fagbevegelse på nyåret.

Fredsprisen:

Britt Eriksen fikk fart på sykepleierhormonene da hun møtte skolebarna i India. Nå gleder hun seg til fredsprisen deles ut i Oslo.

Inngangen til det nye året kan være starten på et tøffere arbeidsmarked. Arbeidsgivere er skeptiske til å øke bemanningen neste år, samtidig vil arbeidsministeren åpne for lengre midlertidig ansettelse.

Sykepleier og helsesøster Anne Karin Olli fra Havøysund i Måsøy er ny statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.