Annonser

Annonser

Annonser

Dukke i stedet for pasient? Noe praksis i sykepleierutdanningen kan erstattes av simulering, mener instituttleder Sissel Tollefsen. Men EU sier nei.

Det er mange ulike, ofte svært personlige, årsaker til at folk velger sykepleieryrket.
Doktorgrad

Studentenes egne livserfaringer må inkluderes i sykepleieutdanningen, mener Kristin Jordal.

Innspill
Flosklene om at pensjonistene er en uvurderlig ressurs kan nå strykes fra festtalene, sammen med erklæringene om at arbeidstakerne bør stå lenge i jobb, skriver Thorill Cappelen.

Et kort og intenst forhold til en polsk flyktning fikk sykepleier Cicely Saunders til å starte historiens første hospice.

Første gang var spesiell: Å kjenne fremmed blod seile inn i kroppen.

Bildet viser bioingeniør Messeret Abeje Worku som passer på at nålen i Christian Clemms arm ligger i riktig vinkel.

Tunge dråper drypper fra ett menneske til et annet. På veien skal det deles opp, testes og types. Hvis ikke kan transfusjon være livsfarlig.

Temasaker

Bildet viser røde blodlegemer.

Uten helt vanlige mennesker som gir av seg selv, ville deler av moderne medisin ramlet sammen.

Ung kvinne som kikker oppgitt på bunker med bøker

Cathrine Krøger startet debatten om innholdet i sykepleierutdanningen. Her finner du alle debattinnleggene i saken.

Rengjøring, matlaging og dårlige ikt-løsninger er gjøremål som stjeler av tiden sykepleiere skulle brukt på pasientene.

Siste leder

Siste utgave

Unge jenter er opptatt av blødning og blødningsforstyrrelser i forbindelse med p-pillebruk.
Oppsummert forskning
Måltid på sykehjem
Forskningsnytt:

Nesten én av fire på sykehjem lider av obstipasjon, og bruken av laksativer er høy.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier snakker med eldre par

Pårørende ønsker å være en ressurs, men trenger å få relevant informasjon og involveres som sentrale samarbeidspartnere.

Annonser

Annonser

Annonser

Bildet viser tre blodposer.

Den vanligste transfusjonsfeilen er at det blir gitt feil blod til en pasient. Minst to pasienter har siden 2004 dødd fordi de fikk blod av feil type.

Fagutvikling
Anestesisykepleier i arbeid
12. august 2016, 10:31

Studien viste ingen forskjeller, verken i sikkerhet eller kvalitet, på gassanestesi og intravenøs anestesi. 

Simuleringsdukken Arne

Arne har brukket ankelen, og noe uventet skjer. Men de seks som utdanner seg til spesialsykepleiere trenger ikke være redd for å gjøre feil, for Arne er av plast.

Bildet viser Christian Clemm som gir blod og bioingeniør Messeret Abeje Worku.

I blodbanken ­ligger det tre menn på rekke og rad. Det er ikke et helt vanlig syn.

Jordmorstudenter øver på å være fødselshjelper

Skal du lære å bli fødselshjelper, kan en dukke som Kari være fin å øve på. Men praksis med pasienter er best, fastslår tre jordmorstudenter i Bergen.

Fagutvikling
Finland
11. august 2016, 10:39

Forventet levealder i Finland er omtrent like høy som i Norge, selv om vi har dobbelt så høy ressursbruk og høyere levestandard. 

Bildet viser en eldre dame i rullestol sett bakfra og en yngre dame som sitter og lytter til henne.
Ny rapport:

Halvparten av sykepleiere ansatt i sykehjem og hjemmesykepleien oppgir at de vil eller vurderer å slutte, ifølge ny undersøkelse. De mener at det er for få sykepleiere på jobb.

Bildet viser Camilla Lien

Camilla Lien er en av åtte sykepleiere på sin avdeling i hjemmesykepleien i Arendal som har sagt opp sin stilling, bare i år. Hun kjenner seg godt igjen i NOVA-rapporten.

NSF-leder Eli Gunhild By

– Økt lønn er tiltak nummer én for å beholde sykepleiere på sykehjem og i hjemmesykepleie, mener NSF-leder Eli Gunhild By.

Heidi Gautun

– Sykepleierne som vil slutte, sier at tidspresset går ut over kvaliteten på tjenesten. De som vil bli, opplever de kan gjøre en god jobb, sier forsker Heidi Gautun.

Innspill
Utdanningsdebatten:
Når kommunikasjonen fungerer godt, trenger vi ikke teori. Men teori kan være et nyttig hjelpemiddel til å oppdage og se nye muligheter når vi står fast, skriver Hilde Eide.
Fagutvikling
12. august 2016, 14:22

Studenter har gode erfaringer med simulering som del av et læringsforløp.

Innspill
Illustrasjonen viser hus i forskjellige størrelser og farger.
Jeg er sykepleier. Jeg elsker jobben min. Hver dag, kveld eller natt når jeg går til arbeid, så gleder jeg meg. Utfordringen er lønna, skriver Mina Haraldsen.
bildet viser Lillian Elise Bergane

Den yngste fylkeslederen i Norsk Sykepleierforbund sitter i Skien. Når hun har tid.

Siste fagutvikling

Et kort og intenst forhold til en polsk flyktning fikk sykepleier Cicely Saunders til å starte historiens første hospice.

Studenter har gode erfaringer med simulering som del av et læringsforløp.

Studien viste ingen forskjeller, verken i sikkerhet eller kvalitet, på gassanestesi og intravenøs anestesi. 

I møte med døende pasienter trenger sykepleiere mer enn teori- og prosedyrekunnskaper. 

Bildet viser varmestuen til Indremisjonen.
Tilbakeblikk:

Bare menn slapp inn i varmestua i Møllergata i 1957. 

Innspill
Det hjelper ikke å være velmenende om man ikke vet hva man holder på med, skriver Vigdis Hølen.
Fagutvikling
11. august 2016, 14:08

I møte med døende pasienter trenger sykepleiere mer enn teori- og prosedyrekunnskaper. 

Bilder viser Britt Brox som går i en sykehuskorridor.

Britt Brox ble slått av en psykiatrisk pasient så hun ble gul og blå og sykmeldt. Hun er lei av at sykepleiere skal tåle vold av tilregnelige personer, så hun anmeldte pasienten.

Innspill
Illustrasjonen viser to sykepleiere som ser ut som de går i søvne.
Det som normalt er en empatisk sykepleier, gjør natten til en ganske primitiv organisme.
Illustrasjonen viser et fat med svinemat og overkroppen til en pleier med hijab og et skilt det står student på.
09. august 2016, 10:50

Men utdanningen vil unngå at studentene har feil forventninger til hva sykepleiere kan reservere seg mot.