Annonser

Annonser

Annonser

– Men det er ikke snakk om at noen skal lide for det, understreker allmennlege og forsker Sigurd Høye.

Norge opplever økt tilstrømming av flyktninger, blant annet fra Syria.

 

Innspill
Valg 2015:
Vi gir ikke våre eldre den matomsorgen de har krav på, skriver Randi Flesland.

Mange sykepleierstudenter opplever det å bruke hverandre som pasienter i rollespill som truende, viser ny studie.

Innspill
Når vi tvinger politikere til å oppføre seg som skuespillere, er det lett å bli skuffet, mener Barth Tholens.

Etter intern uenighet er det nå klart at Unni Hembre blir tilbudt jobben som instituttleder for sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Temasaker

Bakteriene slår tilbake, men sykepleierne har effektive våpen. Hvis de bruker dem.

Sykepleien har vært i Libanon og besøkt flyktninger. Hva er best? Hjelpe dem der de er, eller hjelpe dem til Norge? I denne artikkelserien får du innblikk i arbeidet til norske hjelpearbeidere, treffe syriske sykepleiere, og lese historier om hvordan livet stopper opp når man er på flukt.

Norge vil mangle 28 000 sykepleiere i 2035. Hvem skal pleie oss da?

Klikk deg gjennom sakene under og se hvilke fremtidsløsninger du har mest tro på, eller eventuelt frykter mest:

Siste leder

Siste utgave

Rus og vold hos alvorlig psykisk syke menn.
Nytt og nyttig:

Spørsmålet er ikke om pasienter skal medvirke, det er heller hvilken form en slik medvirkning skal ha og hvordan den skal gjennomføres.

Forskning Fagfellevurdert
Essay:

Det er vanskelig å definere smerte på en måte som tilfredsstiller normen om tilslutning til en allmenn og akseptabel forståelse.

Annonser

Annonser

Annonser

Innspill
Det er mennesker vi pleier, vi pakker ikke sardinbokser på et samlebånd, skriver Karin Bell Trældal.

I rollen som Alzheimersyke Bente er Hildegun Riise i unntakstilstand.

Innspill
Jeg har hatt en lang og innholdsrik ferie. Erkjent at jeg har gjort noe viktig for familien min og meg selv, ved å glemme passordet, skriver Silje Marita Strand.
Innspill
Har du sett sykepleiestudenten med mobilen i hånda? Kan det komme noe godt ut av det?

Dette er en kjempeviktig jobb som sykepleiere egentlig bare kan sette i gang med. Start i det små, oppfordrer Torill Berg ved Overvektspoliklinikken for barn ved Ringerike sykehus

Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen ber helseminister Høie forklare hvordan han har tenkt å oppfylle valgløftet om å videreutdanne 15.000 sykepleiere frem mot 2020.

Innspill
Valg 2015:
Gjennom sin bruk av stemmeseddelen ved høstens kommunevalg kan landets sykepleiere få avgjørende innflytelse på utformingen av helse- og sosialpolitikken. Til hvem som skal være sjefen, skriver Ivar Johansen fra SV.
Innspill
Saken er at jeg liker ikke å bestemme over andre, skriver Liv Bjørnhaug Johansen.

I løpet av høsten skal sykepleiestudenter ha en felles, nasjonal deleksamen i fysiologi, anatomi og biokjemi. Målet er å avdekke kvalitetsforskjeller mellom skolene.

Mange studenter som skades i praksis, melder ikke fra, og de som gjør det, blir ofte ikke fulgt opp.

Innspill
Vi er flinke til å tåle kjeft og kritikk, avføring og urin, åpne sår og ubekvem arbeidstid. Men vi er ikke gode nok til å lytte til pasientene.
Svenske sykepleiere:

Hver tiende svenske sykepleier jobber regelmessig i Norge. De kommer hit for mer enn høyere lønn.

Nytt legevaktnummer:

1. september fikk hele Norge felles legevaktnummer: 116117

Innspill
Norge vil mangle 30 000 sykepleiere innen få år. Politikerne krangler om ulike tiltak og hvem som har de beste tiltakene. Hvem som har mest troverdighet har jeg ingen formening om.

Siste fagutvikling

Det er viktig å sørge for tverrfaglig og pasientsentrert omsorg til eldre pasienter som skal hjem fra sykehus.

Kjønnsdeling eller oppdeling i mindre grupper kan gi bedre læring i seksualitet. 

Helsefremmende tilnærming i skolehelsetjenesten kan bidra til å fremme barnas fysiske, psykiske og sosiale helse. 

Nettmøter er ressursbesparende og gir studenter og veiledere i praksis økt fleksibilitet. 

Innspill
Valg 2015:
Har Samhandlingsreformen ført til en endring til det beste for pasienten og samfunnet?

Erfaringskonsulenten kommenterte den høye tvangsmiddelbruken ved sykehuset. Det ville ikke ledelsen ha noe av. Resultatet ble at hun sa opp stillingen. I går fikk Målfrid J. Frahm Jensen tildelt Tabuprisen 2015 fra Rådet for psykisk helse.

Innspill
Erna Solberg vil etter- og videreutdanne 15 000 sykepleiere innen 2020. De bør få IKT som fag.
Innspill
Det blir ikke mer behandling av pasienter når ekstramidlene kun dekker lønns- og prisvekst.
Valg 2015

Statsminister Erna Solberg lovet øremerkete midler til videreutdanning av 15 000 sykepleiere da hun i dag møtte Jonas Gahr Støre til helsedebatt.

Innspill
I disse dager starter mange håpefulle studenter på sine utdanningsløp. Som sykepleier må jeg si meg utrolig stolt over søkermassen til bachelorstudiet. Men hvor blir det av mennene?