Annonser

Annonser

Annonser

Illustrasjon av sykepleier som multitasker

Kjære postsekretærer! Ikke vet jeg hva det er dere gjør for å mestre dette spetakkelet, skriver Liv Bjørnhaug Johansen.

Fagutvikling
Illustrasjon av røntgenbilder av hjerner

Sykepleier har en viktig rolle i kartlegging, behandling og oppfølging av unge slagrammede.

Bildet viser Bjørkeliga bokollektiv for personer med demens i Gjøvik.

Ingen hadde forutsett det som skjedde da middagen til beboerne på Bjørkelia bokollektiv i Gjøvik ble forskjøvet med to timer.

Forskning Fagfellevurdert
Kompresjon av arteria radialis med kompresjonsrull
En randomisert kontrollert studie:

Bruk av kompresjonsrull gir lavere forekomst av blødning sammenliknet med to andre kompresjonsmetoder.

Noshin Inayat Akhtar

Sykepleierstudent Noshin Inayat Akhtar vokste opp på barnehjem og i fosterhjem. – Mange synes det er tabu å snakke om sånt, sier hun.

Innspill
Bildet viser lytting med stetoskop mot høygravid mage.
Barselomsorg
En god hjemmebasert barselomsorg er helt avhengig av økte jordmorressurser.

Temasaker

Maleri av en ung jente som sitter naken på sengen

Årets Ungdata-rapport viser at depressive symptomer er godt over dobbelt så vanlig hos unge jenter som hos gutt­er. Forskerne forstår ikke helt hvorfor.

Landsmøte representanter stemmer

Hvem blir valgt? 
Dagens tre NSF-ledere stiller til gjenvalg. 
To menn utfordrer nå nestlederne. Totalt skal 45 sykepleiere velges på landsmøtet. 

Bildet viser en travel sykehuskorridor

Avviksmeldinger møtes med taushet hos ledelsen og ingenting skjer.

Siste leder

Siste utgave

Eldre mann med blodsukkermåler på sykehjem
Diabetes på sykehjem.
Forskning Fagfellevurdert
Eldre kvinne med rullator

Trening kan gjøre det enklere for kvinner med osteoporose og vertebralfraktur å fungere i hverdagen og styrke selvfølelsen deres. 

Forskning Fagfellevurdert
Pasient i respirator på intensivavdeling

Innføring av retningslinjer medførte at intenisvpasientene fikk mer enteral og mindre parenteral ernæring.

Annonser

Annonser

Annonser

Bilde av Berit Daae Hustad, leder i Rådet for sykepleieetikk

Blir det en lektor eller en næringsdrivende? Både Berit Daae ­Hustad (bildet) og Elisabeth Sveen Kjølsrud vil lede sykepleiernes etikkråd. 

Forskning Fagfellevurdert
Kvinne gir baby melk av flaske

Mange helsesøstre oppfatter innvandrermødres interaktive ernæringsfremmende allmenndannelse som lavere enn hos norske mødre.

Bildet viser jenter fra videregående skole på besøk på NTNU i februar 2015
Rekruttering:

NTNU har lagt om stilen når de rekrutterer sivilingeniørstudenter. Nå er andelen jentesøkere dobbelt så stor som i 2005. Oppskriften kan også brukes for å få flere gutter til sykepleien.

Bildet viser sykepleier Frøya Marie Vinjar Eid.

I sommer ble Frøya Marie Vinjar Eid sykepleier. Hvordan gikk det til? Alle har sin historie. Her er én av dem.

Det er problematisk både juridisk og etisk å ha en profesjonell relasjon til personer man også har et privat forhold til.

Studentleder Mia Andresen

Konflikter mellom student og veileder er et kjent problem for studentene i Sykepleierforbundet. – Ikke la det gå for langt, råder studentleder Mia Andresen.

Sykepleier Linda Garnås veileder studenter

Få vet bedre enn Linda Garnås hvor sårbar man er som sykepleierstudent i praksis.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier på Barneintensivavdeling

Sykepleiernes personlighet har betydning for hvordan foreldrene opplever å ha barn innlagt i intensivavdeling.

Fra venstre Martine Dieset, Karoline Løhre og Madeleine Stenseng ute i skolegården

 Bærum: I fjor lærte disse niendeklassingene å tenke «grønne» alternative tanker hvis livet går dem imot. I år skal de ha «jentesnakk» og bli tryggere på seg selv.

Forskning Fagfellevurdert
En hånd som fyller ut et skjema

Bruk av PAID i konsultasjoner kan bidra til at personer med diabetes involveres mer i beslutninger knyttet til egen sykdom.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier måler blodsukkeret til eldre mann på sykehjem

Sykehjem følger ikke forskningsbaserte retningslinjer for oppfølging av pasienter med diabetes i sykehjem. 

Innspill
Ansatte i helsetjenesten opplever et kappløp mot klokka. Kanskje kan de hente litt inspirasjon fra Reodor Felgen?
Emily Cottingham (til venstre) og Molly Hjorth Johansen fra Nøtterøy.

I sommer kom en rapport som viser at depressive symptomer hos unge jenter er godt over dobbelt så vanlig hos jenter som hos gutt­er. Forskerne forstår ikke helt hvorfor. På Nøtterøy i Vest­­fold fikk Emily og Molly hjelp av helsesøster. 

Elever sitter i en trapp og sjekker Instagram på iPad.

- Vi ser en urovekkende ut­­­­­vikling innen psykisk helse for jenter over tid, sier forsker Patrick Lie Andersen.

Siste fagutvikling

Sykepleier har en viktig rolle i kartlegging, behandling og oppfølging av unge slagrammede.

Ambulante akutteam trener for å bedre sikkerheten og unngå voldsepisoder.

Sykepleiere opplevde at oppmerksomhetstrening reduserte stress i hverdagen

"Etter bruddet-klinikk" ledet av sykepleiere kan forhindre nye hoftebrudd.

Fagutvikling
Illustrasjon av hånd som holder kniv

Ambulante akutteam trener for å bedre sikkerheten og unngå voldsepisoder.

Tatiana Penzo og Øystein Skaare.
Transport av psykisk syke:

Regjeringen vil redusere politioppdrag for å bistå helsepersonell med transport av psykisk syke personer. Helsepersonell er skeptiske.

Sykepleier- og legestudenter øver på en akuttsituasjon med en dukke i sykesengen.

Nå er det obligatorisk for lege- og sykepleierstudenter i Oslo å simulere teamarbeid sammen.

 

Innspill
Fryktkulturen i helsevesenet skapes blant annet ved å gjøre om «varslere» til «personalsaker».
Bildet viser kandsmøtet 2011

Det er 15 medlemskandidater til forbundsstyret, hvorav seks skal velges som medlemmer og seks skal velges som vara. Fem av kandidatene er "gamle travere" og har sittet en eller flere perioder, resten er nykommere:

Innspill
Det er behov for en ny og tydeligere retning for framtidas velferdstjenester.