Annonser

Annonser

Annonser

Ta tilbake makten, språket og styringen over eget fag. Helseprofesjoner er lei New Public Management. Mange ønsker at omsorg for pasienter igjen skal bli styrende for helsesektoren.

Bildet viser et barn som nettopp er født.

Med bilder viser Eva Rose Furmyr hva som skjer på fødestuen.

Fagutvikling

Vi må tørre å snakke om døden med pasientene våre.

Fagutvikling

Hva kan norske kommuner lære av Danmarks erfaringer med samhandlingsreform?

Siste temasaker

Tilbake til faget

Med Buurtzorg-modellen finner nederlandske sykepleiere tilbake til sin gamle rolle i nabolaget.

Tidsstyver

Rengjøring, matlaging og dårlige ikt-løsninger er gjøremål som stjeler av tiden sykepleiere skulle brukt på pasientene. Dette gjør mange sykepleiere syke og lei av jobben, viser en undersøkelse Sykepleien har utført. (Illustrasjonsfoto: Marit Fonn)

Homofile og eldreomsorg
Kim Friele og Wenche Lowsow

Noen eldre homofile vil gå inn i skapet igjen hvis de blir pleietrengende. Den tanken har aldri streifet Kim Friele og Wenche Lowzow.

Forskning Fagfellevurdert
Essay

Sykepleierne har ansvar for å tilrettelegge informasjon for pasienter med lav helseinformasjonsforståelse.

Forskning Fagfellevurdert

Studien indikerer at sykepleiere som jobber på infeksjonsposter har mer kunnskap og er tryggere i pleien av pasienter med multiresistente bakterier.

Annonser

Annonser

Annonser

Korridorpasienter:

– Hvis sykepleierne setter ned foten, ville vi ikke hatt korridorpasienter, mener sykepleierstudent Laila Knutsen.

Kjønn og helse

Den viktigste årsaken til kjønnsforskjellen i sykefraværet, er at kvinner og menn har ulike yrker, mener det svenske arbeidstilsynet.

Innspill
Ideologi
Pasientmedvirkning og borgerinndragelse er vår tids mantra i politikk og offentlig ledelse. Det skriver professor Charlotte Delmar
Innspill
Mat og helse:
Tre års høyskoleutdanning er åpenbart ikke nok, mener klinisk ernæringsfysiolog Mone Sæland.
Anne Waagan, Rikshospitalet. Foto: Christina Andersen
Mangel på klær, skifter på do

Sykepleier Anne Waagan bruker 12 minutter på å få skiftet før hun skal på jobb, men da småløper hun.

Nederland

Organisasjonen Buurtzorg har på få år revolusjonert hjemmesykepleien i Nederland. Borte er alle mellomledere, overfødig byråkrati og unødvendige skjema. Tilbake er arbeidslysten og gnisten for faget.

Tett på: Malin Jørgensen

Malin Jørgensen hadde ventet lenge på en høysmittepasient. Så kom den norske legen med ebola.

Bildet viser Hans Wiggo Kristiansen

Hans Wiggo Kristiansen trodde homoliv før 1970 bare var trist og tungt. Han fant en litt annen historie.

Kim Friele og Wenche Lowzow

– Sykepleiere må kjenne historien til de eldste lesbiske og homofile, sier Kim Friele.

Sykefraværet ligger stabilt på rundt ti prosent i den kommunale omsorgs- og pleiesektoren. Det planlegges det ikke for i budsjett og vaktplaner, viser ny Nova-rapport.

I helgen startet Ringsaker kommune med langvakter på 13,5 time lørdag og søndag. NSF støtter den frivillige prøveordningen som kun omfatter NSF-medlemmer.

Elektronikk og etikk:

SMS, e-post og mobiltelefonen truer taushetsplikten, skriver Elin Albrigtsen, medlem i Rådet for sykepleieetikk.

Fagutvikling

Etter innføring av nytt smerteregime rapporterte levende givere av nyre liten grad av smerteintensitet ved utreise og ti uker etter operasjon.

Er det mulig å modernisere hjemmesykepleien ved å gå tilbake til den gode, gammeldagse distriktssykepleieren? Jos de Blok i Nederland var sikker i sin sak. Alt hierarki skulle bort.

Siste fagutvikling

Vennskap blant barn er viktigere enn vi tror.

Vi må tørre å snakke om døden med pasientene våre.

Hva kan norske kommuner lære av Danmarks erfaringer med samhandlingsreform?

Etter innføring av nytt smerteregime rapporterte levende givere av nyre liten grad av smerteintensitet ved utreise og ti uker etter operasjon.

Onsdag 12. november planlegger amerikanske sykepleiere streik og protester mot det de anser som utilstrekkelig beskyttelse for sykepleiere som behandler ebolasyke. 

Kun hver femte kommune sier de vil ansette flere helsesøstre i 2015.

– Cochrane er først og fremst et oppslagsverk, ikke et verktøy for å ta beslutninger ved senga, sier Claire Glenton.

Innspill
Regjeringa sitt forslag til endringar av arbeidsmiljølova vil gjere sjukepleiaryrket mindre attraktivt, skriv Unio-leder Anders Folkestad.

En av tre norske mellomledere tør ikke rapportere om kritikkverdige forhold, viser ny undersøkelse.

I Drammen kan ungdommer oppsøke helsestasjonen fire dager i uken. I Nedre Eiker er døren åpen i to timer.