Annonser

Annonser

Annonser

Fagutvikling
Fagartikkel

Mange kvinner lite smerter og kvalme etter operasjonen.

Innspill
Anlovs arrest
Dialogen mellom leger og pårørende spiller en nøkkelrolle i livets vanskelige faser. Bør legene kanskje på informasjonskurs, undrer Anlov P. Mathiesen.
Paal André Grinderud

Paal André Grinderud vakte oppsikt da han for 22 år siden skrev om oppveksten med en alkoholisert mor. Nå gis boken ut på nytt.

Edith Roth Gjevjon, Life is a Moment, Bollywood, homofili

Hun bruker feelgood for å si noe viktig.

Oppsummert forskning

Probiotika forebygger alvorlig betennelse i mage-tarm-kanalen hos premature barn. Bruk øker trolig overlevelsen og korter ned sykehusoppholdet. 

Leder Sykepleien
Aksjonisten
Vil bøter få kommunene til å ta sitt omsorgsansvar mer alvorlig?

Siste temasaker

Brannskader
Brannskade

Brannskadeavdelingen på Haukeland universitetssykehus har leget sår i 30 år.

Hovedtillitsvalgt
Tinnsoldater

VALGT I TILLIT. NSF har 426 hovedtillitsvalgte rundt om i landets kommuner. Hvordan mestrer de rollen? Er de frontkjempere eller tinnsoldater?

Dagkirurgi
Kirurgi

Andelen pasienter som blir behandlet dagkirugisk, har gått ned siden 2010. Hvorfor?

Per Nortvedt, professor ved seksjon for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

Det er viktig å se farene i makten man har i sykepleiepraksis.

Studien viser at deltakernes mestringsforventning og selvfølelse økte betydelig ett år etter fullført Startkurs.

Annonser

Annonser

Forskere vil finne ut hva turnus gjør med helsen.

600 sykepleiere som jobber turnus har sagt ja til å la forskere følge med på høstsøvnen. Hensikten er å finne ut om de får dårlig helse av turnusarbeid.

Colourbox

Lite søvn og fysisk aktivitet øker risikoen for hjerte- og karsykdommer blant kvinnelige helsearbeidere i turnus.

– Ta jobb på sykehjem. Du vil ikke angre. Oppfordringen kommer fra sykepleierstudenter og lærere ved Lovisenberg Diakonale Høgskole i Oslo.

Oppsummert forskning

Det høye antallet pasienter på sykehjem med diabetes som blir behandlet med insulin sammen med flere tilfeller av lavt blodsukker antyder at pasientene overbehandles med insulin.

Det er stort behov for helsesøstre, men nyutdannede sliter med å få jobb.

Skåldingsskader hos barn:

Det tar under ett sekund å få brannskade av vann som holder 100 °C.

Frøydis Kristine Bruvik demens

Pårørende til de med demens vurderer deres livskvalitet som dårligere enn de selv gjør.

Kronikk

Norsk Sykepleierforbunds (NSF) forskningsmidler bør bidra til gjennomføring av gode, avgrensede kliniske studier som i dag har få muligheter til finansiering.

Anders Folkestad

– Dersom regjeringen skulle få gjennomslag for de foreslåtte endringene til ny arbeidsmiljølov, vil det utgjøre et historisk vendepunkt i disfavør av arbeidstakerne, sier Unio-leder Anders Folkestad.

94 prosent av klagene som behandles i Helsepersonellnemnda, opprettholder Statens autorisasjonskontor sitt vedtak.

Direktør i Statens Autorisasjonskontor (SAK), Anne Herseth Barlo, vil ikke svare på om SAK har gjort feil i Ingvild Elsbak sin sak.

- Det er merkelig at studenter som har tatt samme utdanning ved samme utdanningssted, skal behandles så ulikt, sier Tove Karoline Knutsen (Ap).

Siste fagutvikling

Mange kvinner lite smerter og kvalme etter operasjonen.

Det er viktig at sykepleier snakker med kreftpasienter om sex.

Utviklingsprosjekt ga bedre samsvar i rutiner for planlegging, gjennom-føring og dokumentasjon av pasientbehandling.

Å prøve ut en elektronisk veiledningsplan for dokumentasjon, ga gode resultater.

Innspill

«Hvis ikke du hadde vært der, vet jeg ikke hvem jeg skulle ringt.» 

Fagutvikling

Det er viktig at sykepleier snakker med kreftpasienter om sex.

Innspill

Leser i avisene at vi i Norge har et dårlig helsevesen. Det er ikke min erfaring.

Leder Sykepleien

Hvordan skal vi forberede studenter på hva som venter dem i arbeidslivet?

Innspill

Spekter vil gjerne tilby sjukepleiarar 100 prosent stilling, men at det føreset at sjukepleiarane vil arbeide når arbeidsgjevar har behov for kompetansen.

Innspill

Hvorfor lar vi tilfeldige folk, uten opplæring, pleie de svakeste i samfunnet?