Annonser

Annonser

Annonser

Intesivsykepleier Åge Wiberg Bøyum er i Sør-Sudan for å hjelpe lokalbefolkningen. En del av pengene TV-aksjonen samler inn på søndag skal hjelpe han og Røde Kors sitt arbeid i landet.

Ethan Hawke i filmen

Et tvers igjennom kunnskapsbasert helsevesen med avansert velferdsteknologi og full kontroll i alle ledd – er det sikkert at det er så lurt, da?

Innspill
Johaug på pressekonferanse etter dopingavsløring
Ingen klandrer pasienten for at vedkommende ikke har visst bedre skjønn. Det er sykepleieren som er ansvarlig for å gi legeforordnet medisin, skriver Liv Wergeland Sørbye.
Skoleelever

Helsesøstrene i skolehelsetjenesten trenger mer tid og ressurser for å gi elever den oppfølgingen de skal ha. Nå støtter også diskrimineringsombudet Hanne Bjurstrøm deres sak.

Innspill
Bilde fra en tax free butikk på en flyplass
Tidlegare i haust såg vi fargesprakande reklame for ”grand opening” på Gardermoen, skriver Anders Folkestad.

Temasaker

Nærbilde av klokke som viser tiden

Jo flere ubekvemme vakter, dess mer reduksjon i arbeidstiden. Dette er hovedessensen i skift/turnusutvalgets nye modell.

Bildet viser en travel sykehuskorridor

Avviksmeldinger møtes med taushet hos ledelsen og ingenting skjer.

Siste leder

Siste utgave

Unge jenter er opptatt av blødning og blødningsforstyrrelser i forbindelse med p-pillebruk.
Forskning Fagfellevurdert
En kvinnelig sykepleier står og tenker med en penn og skriveblokk

Hensikten med å varsle om avvik er ikke å peke ut syndebukker, men å øke pasientsikkerheten. Likevel unnlater mange å melde fra om uønskete hendelser, viser en undersøkelse.

Forskning Fagfellevurdert
Bildet viser to hender som skal til å sette en defibrillator på en pasient

Helsepersonell er pålagt å registrere hjertestans i Norsk hjertestansregister. Likevel er bare én av tre pasienter med hjertestans på intensivavdelingen registrert.

Annonser

Annonser

Annonser

Åtte timer på overtid ble NSF og NHO Service enige. Dermed blir det ingen streik ved private sykehjem. 

Innspill
FrPs og regjeringens eldrepolitikk har store problemer med å finne gehør hos befolkningen, skriver Tove Karoline Knutsen.
Riksrevisor Lars Breie (1950-1978) med en gammel protokoll.
Riksrevisjonen:

Etter 200 år opplever Riksrevisjonen sin storhetstid som offentlig refser. Mange mener institusjonen har blitt for mektig.

Max-Hendrik Wathne Gelink i Nord-Irak

– Vi som klarer det, må gjøre det, sier sykepleierstudent Max-Hendrik Wathne Gelink. Han dro til fronten i Nord-Irak for å hjelpe kurdere.

Tariffoppgjør:

145 sykepleiere ved private sykehjem kan bli tatt ut i streik fra torsdag 20. oktober dersom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service ikke kommer til enighet hos Riksmekleren.

Innspill
Bildet viser en sykehuskorridor med senger og mange pleiere.
Omorganisering
Hvordan et sykehus drives, bør bestemmes i samarbeid med oss som faktisk jobber i sykehusets korridorer, mener Ina Johnsen Nemati.
Bildet viser en eldre mann som spiller bowling med Kinect.
Game on!

Det vanker sleivete kommentarer og latter under grå lugger når det er tirsdag og bowlingdag i Drammen.

NSF på stand på Egertorget
Likelønnsdagen:

17. oktober markeres likelønnsdagen som et symbol på at fra denne datoen jobber mange kvinner gratis ut året, når man sammenlikner med de mannsdominerte gruppene med like lang utdanning. 

Bildet viser en nyfødt baby.

– Vi bør ta mye bedre vare på våre gravide, mener sykepleieren Anna Verwaal. Mors følelser kan nemlig påvirke barnet i langt større grad enn vi tror.

Illustrasjonen viser et strekmenneske, og en lyspære blinker over.

Nå kan du finne «alt» om forskningsartikler på ett sted. Sykepleien sender ut Forskningens ABC gratis til alle studentmedlemmer i Norsk Sykepleierforbund.

Innspill
Bildet viser en bokside med definisjon av cancer.
Norge mangler ikke penger. Det Norge mangler, er politisk vilje til å fordele landets rikdom på fellesskapet, skriver Gunn Pound.
Bildet viser streikende med plakater.

Portugisiske sykepleiere nekter å måtte jobbe fem timer lengre i uken. I forrige uke streiket de for tredje gang for å markere sin misnøye.

Fagutvikling
Pasientens to hender er foldet i fanget, mens to hender til pleiere holder varsomt på armene til pasienten.
14. oktober 2016, 09:58

Personer med demens som legges inn på akutten, risikerer at symptomer på sykdom blir tolket som en del av demensdiagnosen. 

Bildet viser en sykepleier i en korridor.
Ny doktorgrad

​Sykepleiere som utsettes for mobbing på arbeidsplassen, vil sjelden klare å løse problemet alene. Tvert imot kan det gjøre vondt verre.

Siste fagutvikling

Personer med demens som legges inn på akutten, risikerer at symptomer på sykdom blir tolket som en del av demensdiagnosen. 

I dagens sykepleie ser vi en forskyvning fra det pasientnære arbeidet til mer organisatoriske oppgaver. Derfor trenger vi nye begreper for å beskrive faget.

Sammensatte funksjonsvansker. For noen pasienter blir det for krevende å utredes for epilepsi på sykehus. 

Pasientenes livsfortellinger gir innsikt som brukes for å tilpasse pleien.

Bildet viser en sykepleier.

Flere enn hver fjerde palestinske sykepleier på Vestbredden har vært utsatt for ulike former for aggresjon på jobben, viser ny studie.

Innspill
Bildet viser Bente Moe.
– Manuelt helsekort var lite egnet for behovene et slikt kort skulle dekke, skriver Bente Moe i Helsedirektoratet.
Bildet viser hånden til en gammel mann som støtter seg til en stokk.

– Diskriminerende og stigmatiserende, mener sykepleier.  

– Reinspikka overtro, sier språkprofessor.

Søvnforsker Bjørn Bjorvatn

– Eldre sover mer overflatisk. Sykepleiere bør vite hvor viktig dyp søvn er for pasientene, sier professor Bjørn Bjorvatn.

Elisabeth Flo, psykolog og førsteamanuensis

Psykolog Elisabeth Flo skal lage lysrom på sykehjem, så beboerne kan få lysterapi. Da vil de sove bedre.

Pasient sover på sykehjem

Demente på sykehjem sover ikke så godt. Det er flere grunner til det. Smerte kan være en av dem. For lite dagslys en annen. Nå undersøker forskere hvordan Jack (88) og Bjørg (88) sover om natten. Og om dagen.