Annonser

Annonser

Annonser

Stortingsrepresentant og Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen.

Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen ber helseminister Høie forklare hvordan han har tenkt å oppfylle valgløftet om å videreutdanne 15.000 sykepleiere frem mot 2020.

Innspill
Illustrasjonen viser en katt
Saken er at jeg liker ikke å bestemme over andre, skriver Liv Bjørnhaug Johansen.
Sykepleier Desiree ­Madah-Amiri

Sykepleier Desiree Madah-Amiri sørger for at sykepleiere og rusbrukere lærer å bruke nesespray for å unngå overdosedødsfall. 

Ledige stillinger

Fekjær psykiatriske senter
Karasjok kommune
Kristiansund kommune
Kristiansund kommune

Mange studenter som skades i praksis, melder ikke fra, og de som gjør det, blir ofte ikke fulgt opp.

Innspill
Norge vil mangel 30 000 sykepleiere innen få år. Politikerne krangler om ulike tiltak og hvem som har de beste tiltakene. Hvem som har mest troverdighet har jeg ingen formening om.
Innspill
Vi er flinke til å tåle kjeft og kritikk, avføring og urin, åpne sår og ubekvem arbeidstid. Men vi er ikke gode nok til å lytte til pasientene.

Temasaker

Syrisk familie på fire i flyktningleir nord i Libanon.

Sykepleien har vært i Libanon og besøkt flyktninger. Hva er best? Hjelpe dem der de er, eller hjelpe dem til Norge? I denne artikkelserien får du innblikk i arbeidet til norske hjelpearbeidere, treffe syriske sykepleiere, og lese historier om hvordan livet stopper opp når man er på flukt.

Norge vil mangle 28 000 sykepleiere i 2035. Hvem skal pleie oss da?

Klikk deg gjennom sakene under og se hvilke fremtidsløsninger du har mest tro på, eller eventuelt frykter mest:

Bildet viser Hilde Helmine Leknes som går tur med Unni Mathisen og hunden Fie.

«Jeg er jordmor» sa Hilde Helmine Leknes til damene på sykehjemmet. Da kom historiene. 

Siste leder

Siste utgave

Rus og vold hos alvorlig psykisk syke menn.
Sykepleier og pasient
Nytt og nyttig:

Spørsmålet er ikke om pasienter skal medvirke, det er heller hvilken form en slik medvirkning skal ha og hvordan den skal gjennomføres.

Forskning Fagfellevurdert
Hode, smerter
Essay:

Det er vanskelig å definere smerte på en måte som tilfredsstiller normen om tilslutning til en allmenn og akseptabel forståelse.

Annonser

Annonser

Annonser

Svenske sykepleiere:

Hver tiende svenske sykepleier jobber regelmessig i Norge. De kommer hit for mer enn høyere lønn.

Bildet viser leder i NSF Student, Mia Andresen

I løpet av høsten skal sykepleiestudenter ha en felles, nasjonal deleksamen i fysiologi, anatomi og biokjemi. Målet er å avdekke kvalitetsforskjeller mellom skolene.

Innspill
Kompetanse
Valg 2015:
Har Samhandlingsreformen ført til en endring til det beste for pasienten og samfunnet?

Erfaringskonsulenten kommenterte den høye tvangsmiddelbruken ved sykehuset. Det ville ikke ledelsen ha noe av. Resultatet ble at hun sa opp stillingen. I går fikk Målfrid J. Frahm Jensen tildelt Tabuprisen 2015 fra Rådet for psykisk helse.

Innspill
Erna Solberg vil etter- og videreutdanne 15 000 sykepleiere innen 2020. De bør få IKT som fag.
Innspill
Det blir ikke mer behandling av pasienter når ekstramidlene kun dekker lønns- og prisvekst.
Erna Solberg og Jonas Gahr Støre i debatt
Valg 2015

Statsminister Erna Solberg lovet øremerkete midler til videreutdanning av 15 000 sykepleiere da hun i dag møtte Jonas Gahr Støre til helsedebatt.

Innspill
I disse dager starter mange håpefulle studenter på sine utdanningsløp. Som sykepleier må jeg si meg utrolig stolt over søkermassen til bachelorstudiet. Men hvor blir det av mennene?
Torill er ute ved et fiskeoppdrettsanlegg. Hun holder en fisk i hånden.
Min jobb:

Et vikariat som helsesøster gjorde at Torill Midgaard Gaustad ble hekta på forebygging. 

Bent Høie
Enquete:

«Hvem håper du vil ta seg av deg dersom du blir pleietrengende?». Vi spurte politikere, fagforeningsledere og andre personer med makt og meninger innen norsk eldreomsorg. 

Bildet viser en jente som hyler fordi hun får sprøyte.

Hva kan foreldre gjøre for å lindre barns smerter? Kanadiske forskere bruker sosiale medier for å dele kunnskap.

Kompetanse

Samhandlingsreformen krever mer avansert omsorg. Hvilke oppgaver kan ufaglærte og helsefagarbeidere overta?

Pia Bing-Jonsson mener utdanning er svaret på fremtidens utfordringer i eldromsorgen.
Kompetanse

Høyere kompetanse og differensiering kan bøte på utfordringene i framtidens eldreomsorg, mener Pia Bing-Jonsson. 

Vida Naujokaityta, Gunta Taurina og Violeta Ratkeviciene går turer og trener på fritiden.
Sykepleierimport:

Nore og Uvdal kommune har redusert sykepleiermangelen ved å gi seks baltere fast jobb og spesialtilpasset turnus.

Siste fagutvikling

Det er viktig å sørge for tverrfaglig og pasientsentrert omsorg til eldre pasienter som skal hjem fra sykehus.

Kjønnsdeling eller oppdeling i mindre grupper kan gi bedre læring i seksualitet. 

Helsefremmende tilnærming i skolehelsetjenesten kan bidra til å fremme barnas fysiske, psykiske og sosiale helse. 

Nettmøter er ressursbesparende og gir studenter og veiledere i praksis økt fleksibilitet. 

Allerede nå jobber rundt 10 000 utenlandske sykepleiere i Norge. Kan vi satse på enda flere?

Bildet viser en lege som viser frem en helse-app på mobilen.
Arendalsuka

Mulighetene moderne velferdsteknologi byr på er svimlende, men det er også utfordringene med å ta de beste løsningene i bruk.

Den japanske sykepleierroboten Robear ble lansert i februar 2015. Foto: Riken

Er det robotene som skal overta for sykepleierne i fremtiden?

Velferdsteknologi:

I fremtiden vil sykepleierne ha blærescannere og datamaskiner som virker. Blant annet.

 De med foreldre som trenger omsorg bør få rett til permisjon med lønn ti dager i året, mener forsker Heidi Gautun.
Pårørende

– Vi skal være fornøyd hvis familieomsorgen blir på dagens nivå i fremtiden, sier forsker Heidi Gautun.

 Inger Solbakk har full jobb, men bruker mye tid sammen med mor Solbjørg (74), som er dement.
Pårørende

Mødrene er ikke som før. Det bruker døtrene mye tid på.