Annonser

Annonser

Annonser

Fire av ti barn mellom 0-17 år bruker reseptbelagte medisiner.

Sykepleiere, sosionomer, vernepleiere, helse- og omsorgsarbeidere er oftest utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen.

- Å drive timetelling på den måten SAK gjør, er foreldet som metode, sier Halvor Austenå. Han er sakkyndig for Nokut og fakultetsdirektør ved Handelshøgskolen og fakultet for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud/Vestfold (HBV).

Helse- og sosialkomiteen dro til Australia. De mener Norge har mye å lære. Statens autorisasjonskontor (SAK) er ikke enig.

Bildet viser de tre som driver Oslo jordmor og kvinnesenter.

En av tre kvinner dropper celleprøve. Kan jordmødre gjøre noe med det?

Siste temasaker

Tidsstyver

Rengjøring, matlaging og dårlige ikt-løsninger er gjøremål som stjeler av tiden sykepleiere skulle brukt på pasientene. Dette gjør mange sykepleiere syke og lei av jobben, viser en undersøkelse Sykepleien har utført. (Illustrasjonsfoto: Marit Fonn)

Brannskader
Brannskade

Brannskadeavdelingen på Haukeland universitetssykehus har leget sår i 30 år.

AMK
AMK sentral

De fleste som besvarer 113-telefonen er sykepleiere. Færre AMK-sentraler er på trappene og svartiden må ned.

Forskning Fagfellevurdert
Essay

Sykepleierne har ansvar for å tilrettelegge informasjon for pasienter med lav helseinformasjonsforståelse.

Forskning Fagfellevurdert

Studien indikerer at sykepleiere som jobber på infeksjonsposter har mer kunnskap og er tryggere i pleien av pasienter med multiresistente bakterier.

Annonser

Annonser

Marianne Trydal vil heller ha mindre lønn og beholde helsa, enn å bli syk med fet inntekt. Hun gikk ned 50 000 i året da hun begynte i ny og mer sykepleiefokusert jobb.

Tidstyvene gjorde at Lisa Norby sa opp på sykehjemmet.

Innspill
Flere sykepleiere er ikke svaret på alle spørsmålene i helsetjenesten.

Byrådet i Oslo ønsker ikke bare å hemmeligholde bemanningen ved sykehjemmene i hovedstaden. Det borgerlige flertallet hemmeligholder også hvorfor det må være hemmelig.

Ebolaviruset sprer seg. – Nå er det viktig å hindre kontakt mellom smittede og ubeskyttet personell, sier Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet.

Innspill
Ebola kan oppleves som en trussel og gjøre oss maktesløse, men situasjonen kan håndteres, skriver helsedirektøren i dette innlegget. Han håper helsearbeidere melder seg i kampen mot viruset.
Siv Jensen
Statsbudsjett 2015:

Det skal bli vanskeligere å være syk neste år. Regjeringen foreslår å doble den nedre grensa for å få rett til sykepenger. Det vil ramme mange deltidsarbeidende.

Innspill
Stortingets Helse- og omsorgskomité var nylig på en reise til Australia for å lære om øyas fremragende helsevesen. Det er både ironisk og leit at nordmenn som velger å lære fra det australske helsevesenet gjennom et lengre studieopphold vender hjem til lukkede dører.

Kristiansand kommune driver flere av de små sykehjemmene sine på liknende måte som Strømme. Men Anne Sofie Hellebø (bildet), virksomhetsleder for alle omsorgssentrene i Kristiansand, ønsker å nyansere bildet av driften ved Strømme sykehjem:

3 509 medlemmer av Sykepleiens leserpanel har svart på spørsmål om hvordan de opplever tidstyver på jobben.

Statssekretær og tidligere NSF-leder Lisbeth Normann avslører ingen konkrete tiltak som kan minske tidstyvene for sykepleierne.

Hva vil du legge til om tidstyver?

Forbundslederen i NSF synes funnene i undersøkelsen er alvorlige, men er ikke overrasket.

Innspill
Jeg synes det er synd at jeg må gå via media for å få en slags dialog med SAK. Det er trist at det i dag går så mange flotte sykepleiere rundt som ikke får utnyttet sin fantastiske kompetanse og kunnskap fordi SAK ikke vet forskjellen på forelesningstimer og total studiebelastning, skriver Marita Seilskjær.

Siste fagutvikling

Nye rutiner for ernæringsarbeideti sykehjem møtte motstand blant de ansatte.

Mentalisering kan bidra til øktforståelse og innlevelse i arbeidet med LAR-pasienter. 

Hva rommer begrepet barmhjertighet, og kan en utvidet forståelse inspirere til utøvelse av god sykepleie? 

Mange kvinner lite smerter og kvalme etter operasjonen.

Høgskolen i Østfold har fått sin første student som bruker heldekkende ansiktsplagg. Det har skapt debatt.

Innspill
Direktør i Statens autorisasjonskontor, Anne Herseth Barlo, skriver at SAK gjerne blir fremstilt som vanskelige, hjerterå og utilregnelige og gjør vedtak som strider mot folks rettsoppfatning.
Innspill
Jeg har et konkret spørsmål til SAK som jeg gir dem min fulle tillatelse til å svare på i media: Hvorfor sammenligner SAK antall timer forelesninger fra Australia med kravet om antall timer total studiebelastning i Norge, spør Ingvild Hilling Elsbak.
Forskning Fagfellevurdert
Essay

Sykepleierne har ansvar for å tilrettelegge informasjon for pasienter med lav helseinformasjonsforståelse.

Sykepleierne som pleier ebolapasienten i Oslo, jobber 12–timers vakter. – Vi spør om det er forsvarlig med så lange vakter, sier foretakstillitsvalgt Merete Morken.

Aleksander Foss

Aleksander Foss kom ikke inn på helsesøsterutdanningen. Da koplet han inn bystyret i Trondheim.