Annonser

Annonser

Annonser

To nybakte mødre, som hadde født barn med Downs Syndrom, bodde vegg i vegg med hverandre på intensivavdelingen i seks uker i 2013 ute å vite om hverandre. Deres opp- og nedturer resulterte i Veslas koffert.

Året er 1964 og vi befinner oss på Vor Frue Hospital i Oslo. Hospitalet har åpnet sykepleierskole og en velutdannet – må sies – forstanderinne, viser hvordan en god sykepleier skal håndtere et spedbarn.

Den økonomiske krisen på Island er langt fra over. Nå er det helsetjenesten som får føle etterdønningene. 20 prosent av landets sykepleiere har sagt opp stillingene sine. Samtidig!

– Sykepleiere må kjenne historien til de eldste lesbiske og homofile, sier Kim Friele.

Innspill
Eutanasi:
Hvis aktiv dødshjelp er svaret, hva er spørsmålet?
Fagutvikling

Nettmøter er ressursbesparende og gir studenter og veiledere i praksis økt fleksibilitet. 

Temasaker

Bildet viser Hilde Helmine Leknes som går tur med Unni Mathisen og hunden Fie.

«Jeg er jordmor» sa Hilde Helmine Leknes til damene på sykehjemmet. Da kom historiene. 

Kirurgi

Andelen pasienter som blir behandlet dagkirugisk, har gått ned siden 2010. Hvorfor?

Big data

Ny teknologi er på full fart inn i behandling av pasienter, og som verktøy i helsetjeneste.
Teknologien trenger verken være kald, upersonlig eller farlig, sier ingeniør og rådgiver i Oslo Medtech, Egil Utheim.

Siste leder

Siste utgave

Rus og vold hos alvorlig psykisk syke menn.
Forskning Fagfellevurdert
Operasjonssykepleier forbereder operasjon

Studien viser at operasjonssykepleiere i stor grad opplever sin egen kompetanse som tilfredsstillende.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier overvåker pasient i ambulanse
"En overdose er ikke en overdose"

Sykepleieres erfaringer viser at både indivisuelle, kulturelle og strukturelle forhold synes å ha betyddning ved overdosedødsfall.

Annonser

Annonser

Annonser

Forskning Fagfellevurdert
Hode, smerter
Essay:

Det er vanskelig å definere smerte på en måte som tilfredsstiller normen om tilslutning til en allmenn og akseptabel forståelse.

Nyfødt prematur i Somalia på vekt

Da Adem ble født veide han 1500 gram. Men dette er ikke en historie om lav fødselsvekt. Før den premature gutten var ett døgn, hadde moren forlatt ham. Somalia er verdens verste mødreland.

bildet viser Kine Merete som kaster ball med pasient

Sentrum sykehjem i Bodø har halvert sykefraværet for andre gang. Denne gangen består formelen blant annet av «buffervakter».

Bilde fra operasjonssal med lege og sykepleiere

De neste årene vil mange spesialsykepleiere i operasjon-, intensiv-, anestesi- og barnesykepleie (ABIO), gå av med pensjon, og det utdannes ikke nok nye til å kompensere for frafallet.

Forskning Fagfellevurdert
Mann med krykker

Studien belyser aktuelle utfordringer knyttet til akselererte pasientforløp, der det forventes at pasientene deltar aktivt i postoperativ mobilisering og smerterapportering.

Fagutvikling

Bruk av kombinerte stillinger kan bedre samarbeidet mellom utdanning og praksis.

Forskning Fagfellevurdert
Kvinne med nyfødt barn på sykehus

Alle avdelingene i undersøkelsen tilrettela for hud-mot-hud-kontakt mellom foreldre og nyfødte så tidlig som mulig etter fødselen.

Oslo 1986: Aldri mer strikkepinner!  Fra demonstrasjon til forsvar for abortloven. Foto: © Mimsy Møller/Samfoto
Abortens historie:

Abortens historie i Norge har mange lik i lasten – bokstavelig talt.

ForskningInnspill
Medisinske symboler
Pasientene skal ha fremragende behandling uansett hvor de befinner seg i pasientforløpet. Sykepleiere med master bidrar til dette.
Innspill
Mer enn halvparten av de eldre på sykehjem er underernært.
Arbeidsmiljø:

I dag trer den nye arbeidsmiljøloven i kraft. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) fikk flertall i Stortinget for de fleste av sine forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. 

Fagutvikling

Sykepleier kan bidra til at overgangen fra sykehus til hjemmet blir bedre for slagrammede.

Bildet viser Tone Marte Ljoså og Lars-Petter Granum.

– Fryktelig gøy å utvikle et sånt konsept, sier sykepleier Tone Marte Ljoså. 

Sammen med lege Lars-Petter Granan kan hun snart ta opp et nytt kull studenter til tverrfaglig videreutdanning i smertebehandling.

Bilde av NSF Students leder, Mia Andresen og nestleder Stephanie Bahl

Mia Andresen ble gjenvalgt som leder, mens ny nestleder ble Stephanie Bahl.

Siste fagutvikling

Nettmøter er ressursbesparende og gir studenter og veiledere i praksis økt fleksibilitet. 

Bruk av kombinerte stillinger kan bedre samarbeidet mellom utdanning og praksis.

Sykepleier kan bidra til at overgangen fra sykehus til hjemmet blir bedre for slagrammede.

Tall må telles. Det sikrer både god pasientbehandling og sykepleiernes innflytelse på eget arbeid. 

Innspill
«Unormale» reaksjoner ut ifra erfaringer med unormale omstendigheter. Det er da normalt?
Innspill
Hvordan måler man sykepleierens bankende hjerte og varme henders innvirkning på pasienten?
Bildet viser avissiden i Tønsbergs Blad som handler om Sykepleiens artikkel.

Bruk av Liverpool Care Pathway har styrket beredskapen og økt bevisstheten rundt omsorgen for døende og deres pårørende, viser ny norsk studie.

Samtidig får bruken av metoden på et sykehjem i Vestfold hard kritikk.

Bildet viser korridorpasient på sykehus. Helsepersonell jobber i bakgrunnen

Hvis du hadde hatt 50 millioner kroner som du skulle bruke på et pasientsikkerhetstilstak, hva ville du brukt dem på? Beste forslag vinner 50 000 kroner.

Fagutvikling

Tall må telles. Det sikrer både god pasientbehandling og sykepleiernes innflytelse på eget arbeid. 

Du opplever at pårørende til en pasient blir omtalt på en lite respektfull måte. Men det er vanskelig å endre kollegenes «snakkekultur».