Annonser

Annonser

Annonser

– Unødvendig mellomledd og byråkratisk, mener leder av arbeids- og sosialkomiteen om ordningen med at fagforeninger sentralt kan si nei til lokale arbeidstidsavtaler.

500 i Norge har sannsynligvis hiv uten å vite om det. 

Kommunebudsjett

- Helsesøstre: Det er nå dere har mulighet til å påvirke - før budsjettene vedtas, sier Eli Gunhild By.

Bildet viser John Eivind Jensen.

Å drive helsearbeid under politisk og militær uro er et etisk dilemma, sier John Eivind Jensen i NORWAC.

For ett døgn siden fosset vannet inn dørene på Sørlandet sykehus. Nå er sykehuset på god vei tilbake til normal drift.

Siste temasaker

Tilbake til faget

Med Buurtzorg-modellen finner nederlandske sykepleiere tilbake til sin gamle rolle i nabolaget.

Tidsstyver

Rengjøring, matlaging og dårlige ikt-løsninger er gjøremål som stjeler av tiden sykepleiere skulle brukt på pasientene. Dette gjør mange sykepleiere syke og lei av jobben, viser en undersøkelse Sykepleien har utført.

Homofile og eldreomsorg
Kim Friele og Wenche Lowsow

Noen eldre homofile vil gå inn i skapet igjen hvis de blir pleietrengende. Den tanken har aldri streifet Kim Friele og Wenche Lowzow.

Forskning Fagfellevurdert
Essay

Sykepleierne har ansvar for å tilrettelegge informasjon for pasienter med lav helseinformasjonsforståelse.

Forskning Fagfellevurdert

Studien indikerer at sykepleiere som jobber på infeksjonsposter har mer kunnskap og er tryggere i pleien av pasienter med multiresistente bakterier.

Annonser

Annonser

Annonser

Bildet er fra musikkvideoen til Africa Stop Ebola

Afrikanske musikere sprer smittevern og håp gjennom musikk.

Autorisasjon

Sykepleierstudenter utenfor EU/EØS må i fremtiden ta en fagtest for å få autorisasjon. NSF Student vil at også norske studenter skal ta en slik prøve. 

Ta tilbake makten, språket og styringen over eget fag. Helseprofesjoner er lei New Public Management. Mange ønsker at omsorg for pasienter igjen skal bli styrende for helsesektoren.

En internasjonal undersøkelse viser at det norske helsevesenet har mange forbedringsområder. Fastlegeordningen er et av dem.

De som tar desentralisert sykepleierutdanning bosetter seg i distriktet etter endt utdanning viser ny kartlegging.

Fagutvikling

Etter livsglede for eldre-prosjektet søkte flere elever seg til helsearbeiderfag.

Arbeidsretten frifant Ahus og Spekter.

- Vi er skuffet og litt overrasket, sier NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By.

Kikking i journaler til pasienter som man ikke har i behandling, forekommer altfor ofte, skriver Berit Daae Hustad i Rådet for sykepleieetikk.

Innspill
Kan vi håpe på folkelig forståelse og oppslutning om prinsipper for prioritering og vanskelige valg, spør administrerende direktør i Helse Nord.

- Barn blir krenket hver dag i strid med mange av FNs barnekonvensjoner, sier leder av Landsgruppen av helsesøstre (Lah), Kristin Sofie Waldum.

Bildet viser et barn som nettopp er født.

Med bilder viser Eva Rose Furmyr hva som skjer på fødestuen.

Fagutvikling

Vi må tørre å snakke om døden med pasientene våre.

Fagutvikling

Hva kan norske kommuner lære av Danmarks erfaringer med samhandlingsreform?

Innspill
Det er et paradoks at regjeringen vil presse gjennom et lovforslag som kan føre til at enda flere blir utslitt og ikke orker å stå i yrket, skriver Gro Lillebø.

Siste fagutvikling

Etter livsglede for eldre-prosjektet søkte flere elever seg til helsearbeiderfag.

Vennskap blant barn er viktigere enn vi tror.

Vi må tørre å snakke om døden med pasientene våre.

Hva kan norske kommuner lære av Danmarks erfaringer med samhandlingsreform?

Korridorpasienter:

– Hvis sykepleierne setter ned foten, ville vi ikke hatt korridorpasienter, mener sykepleierstudent Laila Knutsen.

Anne Waagan, Rikshospitalet. Foto: Christina Andersen
Mangel på klær, skifter på do

Sykepleier Anne Waagan bruker 12 minutter på å få skiftet før hun skal på jobb, men da småløper hun.

Bildet viser Hans Wiggo Kristiansen

Hans Wiggo Kristiansen trodde homoliv før 1970 bare var trist og tungt. Han fant en litt annen historie.

Kim Friele og Wenche Lowzow

– Sykepleiere må kjenne historien til de eldste lesbiske og homofile, sier Kim Friele.

Kjønn og helse

Den viktigste årsaken til kjønnsforskjellen i sykefraværet, er at kvinner og menn har ulike yrker, mener det svenske arbeidstilsynet.

Innspill
Ideologi
Pasientmedvirkning og borgerinndragelse er vår tids mantra i politikk og offentlig ledelse. Det skriver professor Charlotte Delmar