Sykepleien er et av Norges største fagblader, og har en unik posisjon. Bladet er på rundt 100 sider, og kommer ut 6 ganger i året
Bladet skal vise mangfoldet ved sykepleieryrket og bidra til faglig utvikling og oppdatering. Bladet dekker alle områder som berører yrkesutøvelsen: fag, utvikling, utdanning, praksis, politikk og rettigheter med mer.

Sykepleien går i dybden på ett tema om gangen. Design, papirkvalitet og format blir skreddersydd for hver utgave.

Nr

Utgivelse

Materiellfrist

Utgivelsesdato

1Hva er egentlig sykepleie?22.januar7.februar
2Sår19.mars4.april
3Lønn21.mai6.juni
4Fag og forskning13.august29.august
5Feil8.oktober24.oktober
6Håp/håpløshet26.november12.desember

 

Utgivelsesplan 2020

Nr

Utgivelse

Materiellfrist

Utgivelsesdato

1#Hjemme28.januar13.februar
2#Smerte17.mars2.april
3#Ledelse20.mai11.juni
4Fag og forskning18.august10.september
5#Fall/geriatrisk pasientforløp29.september15.oktober
6Tema kommer24.november10.desember