Turid Neverdal Almvik

Master i helsevitenskap.

Leder i NSF`s faggruppe for veiledere