fbpx Solveig Margaret Thomassen Hopp til hovedinnhold

Solveig Margaret Thomassen

UniversitetslektorFakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet, Mo i Rana
Solveig Thomassen

Innlegg av Solveig Margaret Thomassen som universitetslektor:

Bildet viser en sykepleier som står ved siden av en sengeliggende pasient
– Det er stort behov for kompetanse innen palliasjon

– Videreutdanning innen palliativ omsorg vies lite oppmerksomhet.  Kan det gjenspeile den generelle utfordringen innen fagfeltet i Norge hvor oppmerksomheten rundt kreft har hatt en dominerende plass? spør universitetslektoren.

Annonse
Annonse