fbpx Peter Hjort Hopp til hovedinnhold

Peter Hjort

Innlegg av Peter Hjort:

Brystkreftopererte har nytte av rehabilitering
Femti kvinner som var behandlet for brystkreft, deltok i et rehabiliteringsopplegg på institusjon med hovedvekt på tilpasset fysisk aktivitet og undervisning/gruppesamtaler. Deltakerne ble i ettertid bedt om å evaluere nytten av oppholdet. I denne artikkelen presenteres kvinnenes vurderinger og erfaringer av behandlingsopplegget.
Annonse
Annonse