fbpx Oddbjørn Ingebrigtsen Hopp til hovedinnhold

Oddbjørn Ingebrigtsen

Sosiolog, cand.polit. og førstelektorInstitutt for sykepleievitenskap, Fakultet for helse og sosialvitenskap, NTNU Norges teknisk naturvitenskapelig universitet

 

 

Innlegg av Oddbjørn Ingebrigtsen som sosiolog, cand.polit. og førstelektor:

Bildet viser et medisinrom og en hånd som tar en eske tabletter
Safety measures for medication in nursing homes

New reforms and time-consuming tasks such as cleaning, preparing food and poor ICT solutions mean that nurses give less priority to safety measures in connection with medication management.  

Bildet viser et medisinrom og en hånd som tar en eske tabletter
Sikkerhetstiltak for legemidler i sykehjem

Nye reformer og tidstyver som rengjøring, matlaging og dårlige IKT-løsninger fører til at sykepleiere nedprioriterer sikkerhetstiltak knyttet til legemiddelbehandling.

Annonse
Annonse