fbpx Nina Misvær Hopp til hovedinnhold

Nina Misvær

FørstelektorInstitutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Fakultet for helsevitenskap, Oslomet – storbyuniversitetet

Innlegg av Nina Misvær som helsesøster og førstelektor:

Mobilbruk kan skade samspillet med barn

Forskningsartikkel
Annonse
Annonse