fbpx Nina Margrethe Kynø Hopp til hovedinnhold

Nina Margrethe Kynø

Intensiv-, barnesykepleier og førsteamanuensisInstitutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Oslomet – storbyuniversitetet Send e-post

Ph.d.

MScN – master i klinisk sykepleie.

Nina Margrethe Kynø

Innlegg av Nina Margrethe Kynø som intensiv-, barnesykepleier og førsteamanuensis:

Innlegg av Nina Margrethe Kynø som barne- og intensivsykepleier og førsteamanuensis på Lovisenberg diakonale høgskole og Oslomet – storbyuniversitetet:

Innlegg av Nina Margrethe Kynø som barne- og intensivsykepleier og førsteamanuensis på Lovisenberg diakonale høgskole:

Annonse
Annonse