fbpx Monica Hovden Hopp til hovedinnhold

Monica Hovden

Sykepleier

Innlegg av Monica Hovden som sykepleier:

Familiær hyperkolestrolemi
Pasientar med familiær hyperkolestrolemi har mange gonger høgare risiko for hjarte- og karsjukdom. Livstilsendringar aleine er ikkje nok, men har god, dokumentert effekt.
Annonse
Annonse