fbpx Lisa Rein Hopp til hovedinnhold

Lisa Rein

AMK-sykepleier og universitetslektorInstitutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Fakultet for helsevitenskap, Oslomet – storbyuniversitetet Send e-post

MSc fra Oslomet – storbyuniversitetet

Innlegg av Lisa Rein som AMK-sykepleier og universitetslektor:

AMK-sykepleieres debrifing etter kritiske hendelser

Fagfellevurdert artikkel
Annonse
Annonse