Jorunn Tunby

ved UiT Norges arktiske universitet, utvikler/forfatter/redaksjon Nordnorsk fagnettverk Sped- og småbarn, koordinator Prematurprosjektet i Tromsø, UNN