fbpx Heidi Bøhmer Hopp til hovedinnhold

Heidi Bøhmer

Sykepleier

Innlegg av Heidi Bøhmer som sykepleier:

Akutt forvirring hos eldre, ortopediske pasienter
Mange eldre pasienter blir forvirret etter akutt innleggelse eller operasjon. Det er et betydelig problem på ortopediske avdelinger da mellom 45 og 60 % av pasientene over 65 år som er innlagt der, utvikler akutt forvirring(1). Artikkelen handler om et prosjekt hvor denne pasientgruppen er i fokus. Forfatterne har utarbeidet en skala for gradering av forvirring, som er av interesse å presentere selv om den er under utvikling.
Annonse
Annonse