fbpx Deborah Salinas Hopp til hovedinnhold

Deborah Salinas

Universitetslektor og intensivsykepleierInstitutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Fakultet for helsefag, Oslomet – storbyuniversitetet

Innlegg av Deborah Salinas som universitetslektor og intensivsykepleier:

Annonse
Annonse