fbpx Anne Evju Hopp til hovedinnhold

Anne Evju

Helsesykepleier og førstelektorBachelor i sykepleie - Institutt for helse- og omsorgsfag Narvik, UiT Norges Arktiske universitet Send e-post

Innlegg av Anne Evju som helsesykepleier og førstelektor:

Sykepleier snakker med en kvinne på et kontor.
Hvilke oppgaver kan sykepleiere ha i primærhelseteam?

Regjeringen har forslått at det skal etableres primærhelseteam i kommunene, med helse- og sosialpersonell som arbeider sammen. Sykepleierne i disse teamene skal overta noen av fastlegenes oppgaver. Kanskje kan veiledning av pasienter som trenger å endre usunne vaner være en relevant oppgave?

Annonse
Annonse