fbpx Anette H. Ranhoff Hopp til hovedinnhold

Anette H. Ranhoff

Professor i geriatri Universitetet i Bergen, Kavli forskningssenter for geriatri og demens, Diakonhjemmet sykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus

Innlegg av Anette H. Ranhoff som professor i geriatri: