Produktannonser i bladet Sykepleien er effektivt. Bladet leses nøye av mange, og flere tar opp igjen bladet og leser det om igjen. Stabil lesermasse gjør det effektivt å bygge merkevare.

Sykepleierne er mange, de har stor tillit blant folk og mange spør dem til råds. De er glad i å lese, og snitt lesetid sist vi målte var på hele 40 minutter (Ipsos MMI 2015)
 

Priser 2019

Format

4-farger

Sort-hvitt

Helside

39 00030 000

2/3 side

28 50021 000

1/2 side

24 00018 500

1/4 side høyde

16 00011 500

1/4 side bredde

16 000 11 500

2/1 side

63 00054 000

2.omslag

42 00033 000

3.omslag

41 00032 000

Bakside

43 00035 000
Alle prisene er oppgitt eks mva
Sykepleien tilpasses hvert tema/hver utgivelse. Annonseformatene oppgis 1 måned før materiellfrist.

Format utgave 4
Fag og forskning

Satsspeil

Utfallende

Helside

184 mm x 246,4 mm
204 mm x 268 mm
(inkl. 5 mm skjærekant alle sider)

Halvside bredde

184 mm x 119,2 mm
 

Halvside høyde

88 mm x 246,4 mm
 

1/4 side 

88 mm x 119,2 mm
 


 

Kontakt
MK Kommunikasjon
Maud P. Kaino
Daglig leder
Mobil: 97 74 21 20
maud.kaino@sykepleien.no