En stillingsannonse i Sykepleien vil nå bredt ut. Med 160 000 unike
lesere og 300 000 snitt-visninger av hver side får annonsene god eksponering.
Kilde: Kantar TNS 2/2018.

Vi tar helsides og halvsides profilannonser for arbeidsgivere - uten søknadsdato.
Priser 2019

Format

Annonseformat

Pris

Helside

29 000

1/2 side

*15 000
* Sykepleien tilpasses hvert tema/hver utgivelse. Annonseformatene oppgis 1 måned før materiellfrist.
Alle prisene er oppgitt eks. mva
 

Format utgave 3
#Lønn

Satsspeil

Utfallende

Helside

210 mm x 275 mm
240 mm x 307 mm
(inkl. 5 mm skjærekant alle sider)

Halvside bredde

 210 mm x 135 mm
240 mm x 156 mm
(inkl. 5 mm skjærekant alle sider)

Halvside høyde

 102 mm x 275 mm
122 mm x 307 mm
(inkl. 5 mm skjærekant alle sider)
 

Se utgivelsesplan på www.sykepleien.no/utgivelser